Miniaturka
Paweł Ostrowski Dyrektor Personalny, ZETKAMA Sp. z o.o.
Pełni funkcje Dyrektora Personalnego w firmach ZETKAMA Sp. z o.o. oraz w MANGATA HOLDING S.A. Posiada 16 lat doświadczenia zawodowego w obszarze rekrutacji i HR. Odpowiedzialny za kierowanie działem personalnym oraz rozwojem systemu zarządzania zasobami ludzkimi w całym przedsiębiorstwie.

Firma ZETKAMA to jeden z największych producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej, z własną odlewnią żeliwa. Oferuje ponad 2 000 wyrobów armaturowych, takich jak: zawory zaporowe, zwrotne, mieszkowe, przepustnice, filtry, kurki kulowe i inne, które sprzedaje do ponad 70 krajów na całym świecie. ZETKAMA wchodzi w skład Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A.

ZETKAMA to firma z ponad 70-letnią tradycją. Jakie były kluczowe momenty w historii firmy?

ZETKAMA rozpoczęła swoją działalność w 1946 roku jako przedsiębiorstwo państwowe. W 1991 roku firma przekształciła się z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, a w 2005 roku zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Kolejne lata to czas przejęć innych firm i początek budowania grupy kapitałowej, na której czele stała ZETKAMA. W roku 2016 nastąpiła zmiana nazwy grupy kapitałowej z ZETKAMA S.A. na MANGATA HOLDING S.A., a działalność produkcyjna armatury i odlewów została przeniesiona ze spółki dominującej ZETKAMA S.A. do spółki zależnej - ZETKAMA Sp. z o.o.

Czym dokładnie zajmuje się Państwa firma? Co dokładnie wchodzi w zakres świadczonych przez Państwa usług?

Nasza firma zajmuje się przede wszystkim produkcją armatury przemysłowej, takiej jak: zawory, filtry, kompensatory, zasuwy, zawory bezpieczeństwa, płynowskazy. Posiadamy również własną odlewnię żeliwa i zajmujemy się także sprzedażą odlewów z żeliwa szarego i sferoidalnego. Nasze produkty mają zastosowanie w ciepłownictwie i ogrzewnictwie, przemyśle stoczniowym, wodociągach i kanalizacji, klimatyzacji i wentylacji oraz w zakładach przemysłowych. Sprzedajemy do ponad 70 krajów na całym świecie i ciągle poszerzamy sieć naszych klientów.

ZETKAMA to prężnie rozwijająca się firma. Jakich pracowników, z jakim wykształceniem i umiejętnościami poszukuje? Kto ma największe szanse na pracę w Państwa firmie?

Rekrutujemy na wiele stanowisk o bardzo zróżnicowanej specyfice. Jednym z założeń naszej polityki personalnej jest zatrudnianie pracowników o wysokich kwalifikacjach. Szukamy ludzi otwartych na zmiany, kreatywnych, potrafiących zdefiniować i zrealizować wyznaczony cel. Doświadczenie zawodowe jest dla nas ważnym kryterium, nie oznacza to jednak, że zamykamy drzwi przed świeżo upieczonymi absolwentami. Wręcz przeciwnie – w nich również chcemy odnaleźć powyższe cechy, a ponadto dużo zapału i energii, bo czeka ich bardzo interesująca praca i nauka. Szczegółowe informacje na temat aktualnych procesów rekrutacyjnych znajdują się na naszej stronie internetowej www.zetkama.pl w zakładce Praca.

    

Jak wygląda proces rekrutacji do Państwa firmy?

Proces rekrutacji składa się z kilku etapów. Pierwszy to analiza dokumentów aplikacyjnych, podczas którego zwracamy szczególną uwagę na zgodność kwalifikacji kandydata z wymaganiami określonymi w opisie stanowiska pracy. Kolejny etap to rozmowa kwalifikacyjna. Podczas tego etapu rozmawiamy o dotychczasowej pracy zawodowej, o oczekiwaniach firmy względem pracownika oraz oczekiwaniach kandydata względem pracodawcy. Kandydaci pozytywnie zweryfikowani są zapraszani na kolejny etap, który może mieć różny charakter w zależności od stanowiska, na które jest prowadzona rekrutacja. Może składać się z rozmowy z dyrektorem danego pionu lub testów np. sprawdzających cechy osobowości, wiedzę lub poziom znajomości języków obcych. Po tym etapie jest podejmowana ostateczna decyzja dotycząca zatrudnienia danego kandydata.

W jaki sposób potencjalny pracownik powinien przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, na co zwrócić uwagę?

Rozmowa rekrutacyjna to moment, w którym my poznajemy kandydata, a kandydat poznaje firmę. Jeżeli potrzeby, wartości i cele pracownika pokrywają się z tym, co oferuje firma, a kompetencje pracownika odpowiadają naszym wymaganiom pracodawcy, to rekrutacja może zakończyć się sukcesem. W związku z tym przed rozmową rekrutacyjną warto najpierw zastanowić się nad kierunkiem rozwoju własnej kariery, nad swoimi mocnymi i słabymi stronami, swoimi oczekiwaniami względem pracodawcy. Należy zastanowić się także nad pytaniami, które warto zadać potencjalnemu pracodawcy oraz zadbać o schludny i odpowiedni strój. Wskazane jest także zebrać kilka ogólnych informacji o firmie i stanowisku, na które aplikujemy, dostępnych choćby na naszej stronie internetowej www.zetkama.pl

 

Gdzie można znaleźć aktualne oferty pracy? Z jakich kanałów Państwo korzystacie?

Informacja o prowadzonych procesach rekrutacyjnych umieszczamy przede wszystkim na naszej stronie internetowej. Publikujemy także ogłoszenia na płatnych i bezpłatnych portalach internetowych z ofertami pracy oraz w prasie lokalnej. Ostatnio w naszej firmie wdrożyliśmy program „Poleć pracę w ZETKAMIE”, dzięki któremu pozyskaliśmy wielu wartościowych kandydatów. Pracownicy, którzy polecili swoich znajomych, otrzymali nagrody pieniężne.

Co ZETKAMA oferuje swoim pracownikom?

Staramy się, aby praca w naszej firmie była miejscem owocnej realizacji własnych pasji i zainteresowań. Dokładamy wielu starań, aby stworzyć atmosferę współpracy opartą na szacunku do drugiego człowieka i zaufaniu. Dostrzegamy, że pracownik to człowiek, który realizuje się nie tylko w pracy, ale ma też swoje życie prywatne. Oferujemy pełną wyzwań pracę w firmie, która stawia na nowoczesne myślenie i tradycyjną solidność, system szkoleń wspierający rozwój osobisty i zawodowy, motywacyjny system wynagradzania, bogaty pakiet socjalny, w tym: prywatną opiekę zdrowotną, dofinansowane posiłki w restauracji pracowniczej, transport do pracy, wycieczki, imprezy kulturalne i sportowe. Nasze działania w obszarze personalnym zostały docenione i dwukrotnie otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie Pracodawca Przyjazny Pracownikom oraz Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy.

   

Co wyróżnia ZETKAMĘ na tle innych pracodawców?

Jesteśmy firmą o długoletniej i bogatej historii. Z roku na rok zdobywamy coraz silniejszą pozycję na rynku, zarówno polskim, jak i światowym. Nasze produkty eksportujemy do ponad 70 krajów, a naszymi klientami są duże i znane firmy o światowym zasięgu. ZETKAMA jest jedną ze spółek należących do Grupy Kapitałowej MANGATA HOLDING S.A., jednej z największych korporacji w branży metalowej. Takie mocne fundamenty sprawiają, że jesteśmy solidną firmą, dającą poczucie stabilnego zatrudnienia. Stwarzamy warunki do rozwijania kompetencji i wiedzy poprzez realizację ambitnych wyzwań i udział w ciekawych i nowatorskich projektach oraz poprzez program szkoleń i kursów zawodowych. Naszym atutem jest przyjazna atmosfera i dobre relacje między współpracownikami. W naszym zespole znajdują się osoby ambitne, dla których praca to realizacja ich pasji i właśnie takich osób poszukujemy.

Jaką formę zatrudnienia Państwo preferujecie?

Naszym pracownikom zapewniamy umowę o pracę, na początku na czas określony, a po okresie pozytywnej weryfikacji umowę na czas nieokreślony.

Jak wygląda polityka stażowa Państwa firmy?

Dla osób młodych firma ZETKAMA przygotowała specjalny program płatnych praktyk letnich pod nazwą „Skok do kariery”. Program przeznaczony jest dla studentów kierunków inżynierskich. Oferujemy płatne, 3-miesięczne praktyki pod okiem doświadczonego Mentora Praktyk Studenckich. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia, przebiega identycznie jak rekrutacja pracowników, składa się z analizy dokumentów aplikacyjnych oraz rozmowy rekrutacyjnej. Zdarza się, że studenci są proszeni o wykonanie zadania domowego. Wybranym studentom oferujemy niezapomniane trzy miesiące stażu w pięknym zakątku Polski, w prężnie rozwijającej się firmie z bogatą historią.

 

Jak wygląda pierwszy dzień pracy nowoprzyjętej osoby?

Pierwszy dzień w pracy jest niezwykle ważny. Właściwy onboarding to skuteczny sposób, żeby nowe osoby szybko zintegrowały się z zespołem, efektywnie wykonywały zadania i zdecydowały się na dłuższą współpracę z firmą. Każdy pracownik rozpoczynający pracę w ZETKAMIE jest objęty profesjonalnym i usystematyzowanym procesem adaptacji. Na początek zaznajamia się z kwestiami administracyjnymi i przechodzi szkolenie z zakresu BHP. Następnie w kolejnych etapach poznaje niezbędne informacje o tym, co firma oferuje pracownikowi, zakres obowiązków i zasad panujących w firmie. Proces adaptacji obejmuje wsparcie pracownika w pierwszych tygodniach pracy, wdrożenie do konkretnych zadań na stanowisku pracy, pomoc w wykonywaniu najbardziej skomplikowanych czynności i zadań. Po upływie połowy okresu próbnego odbywa się spotykanie z pracownikiem działu HR w celu omówienia pierwszych tygodni pracy oraz realizacji procesu adaptacji zawodowej. Proces adaptacji kończy ocena pracy pracownika oraz omówienie wzajemnych oczekiwań stron dotyczących dalszej współpracy.

Dla osób szukających zatrudnienia coraz większą wartością jest możliwość rozwoju. Czy oferujecie swoim pracownikom możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji?

Po pomyślnym przejściu procesu rekrutacji i zatrudnieniu pracownika odbywa się ocena kompetencji pracownika i wyłonienie ewentualnych luk kompetencyjnych wymagających uzupełnienia. Jest to pierwszy element wpływający na kierunek rozwoju pracownika. W zależności od potrzeb pracownik bierze udział w szkoleniach wewnętrznych lub organizowanych przez zewnętrzne firmy szkoleniowe. Oprócz szkoleń proponujemy pracownikom dofinansowanie do nauki w formach szkolnych, m.in. studiach, studiach podyplomowych. Pozyskujemy dofinansowania ze środków publicznych na kursy i szkolenia (KFS, EFS), dzięki czemu możemy przeszkolić większą ilość pracowników.

Każdy pracownik jest traktowany indywidualnie i jego kierunek rozwoju jest uzależniony od osobistych talentów. Stwarzamy możliwość awansowania zarówno na wyższe stanowisko, jak i zgodnie z predyspozycjami pracownika, na stanowisko w innym dziale.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów!

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
ZETKAMA Sp. z o.o.
2/5 Na podstawie 153 ocen.
ZETKAMA Sp. z o.o.