Wywiady WELCOME Airport Services Sp. z o.o.

Maciej Urbański Prezes Zarządu WELCOME Airport Services Sp. z o.o.
Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, gdzie w 2001 r. uzyskał tytuł magistra stosunków międzynarodowych oraz w 2002 r. tytuł magistra finansów i bankowości. W 2003 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania lotnictwem na Akademii Obrony Narodowej, podczas których zdobył cenną wiedzę i umiejętności z teorii i praktyki zarządzania cywilnymi instytucjami i organizacjami lotniczymi. W 2005 r. uzyskał dyplom IATA z dziedziny zarządzania w lotnictwie cywilnym. Ponadto w 2008 r. uzyskał tytuł Master of Business Administration in Aviation (MBA) na Donau-Universität Krems w Austrii. Ukończył liczne szkolenia i kursy z zakresu lotnictwa cywilnego organizowane m.in. przez ICAO, IATA, ECAC. W 2007 r. na zaproszenie Departamentu Stanu USA brał udział w indywidualnym programie wymiany, International Visitor Leadership Program, prezentującym w aspekcie praktycznym rozwiązania z zakresu lotnictwa cywilnego stosowane na rynku amerykańskim. Karierę zawodową rozpoczynał w 2002 r. w Ministerstwie Infrastruktury w Departamencie Lotnictwa Cywilnego, następnie kontynuował pracę w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (Departament Rynku Transportu Lotniczego). W 2006 r. został Dyrektorem Departamentu Ochrony i Ułatwień w ULC. W latach 2010 – 2016 pełnił funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Bezpieczeństwa w Sygnity S.A. Maciej Urbański ma 38 lat, jest żonaty, ma czwórkę dzieci. Poza lotnictwem, pasjonuje się również historią średniowiecza, nowymi technologiami oraz sportem. Uprawia tenis ziemny oraz kitesurfing.

WELCOME Airport Services Sp. z o.o.

WELCOME Airport Services jest jedną z najprężniej rozwijających się i największych w Polsce firm świadczących usługi handlingowe, zapewniającą obsługę naziemną kilkudziesięciu liniom lotniczym z całego świata. Zatrudniając około półtora tysiąca pracowników w siedmiu lokalizacjach (WAW, KRK, POZ, GDN, KTW, SZZ, RZE), a także wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, WELCOME Airport Services świadczy usługi, spełniające międzynarodowe standardy bezpieczeństwa i jakości.

Jak powstał WELCOME Airport Services?

Firma WELCOME Airport Services powstała z połączenia kilku firm, a więc historia firmy to tak naprawdę kilka ciekawych opowieści. Może zatem skupię się na historii oddziału warszawskiego?

Jak najbardziej. Jak prezentuje się zatem historia warszawskiego oddziału?

Oddział Warszawski istnieje od stycznia 2000 r. i początkowo nazywał się Warsaw Airport Services. Nasza załoga liczyła ok. 60 osób, obsługiwaliśmy wtedy tylko jednego przewoźnika i jednocześnie naszego ówczesnego partnera strategicznego - SAS Skandynawskie Linie Lotnicze. W miarę upływu czasu i zdobywania mocnej pozycji na rynku, lista naszych klientów wydłużała się.

Czy w swojej historii mieli Państwo jakiś przełomowy moment?

W czerwcu 2007 r. nastąpił moment przełomowy, ponieważ po raz pierwszy WAS wyszedł z usługą poza Warszawę i rozpoczął działalność na lotnisku w Rzeszowie. W maju 2012 r. połączył się z krakowską firmą handlingową WAS-KRK Airport Services, wtedy też firmy zmieniły nazwę na WELCOME Airport Services. Jesienią 2013 r. WELCOME połączył się ze spółkami handlingowymi w Gdańsku, Poznaniu i Szczecinie oraz wszedł na rynek katowicki. Od tej chwili jesteśmy obecni na siedmiu lotniskach w Polsce. Dzisiaj zatrudniamy ponad 1500 pracowników, obsługujemy około 150 operacji dziennie.

Mają Państwo 7 oddziałów na terenie Polski, w których łącznie zatrudniacie ponad 1500 osób. Gdzie zlokalizowane są te placówki?

Placówki zlokalizowane są w portach lotniczych w:

  • Warszawie
  • Krakowie
  • Katowicach
  • Poznaniu
  • Szczecinie
  • Gdańsku

 

WELCOME Airport Services Sp. z o.o. świadczy usługi obsługi naziemnej samolotów oraz pasażerów aż kilkudziesięciu liniom lotniczym z całego świata. Jakie usługi zapewniacie swoim klientom?

WELCOME Airport Services oferuje kompleksową obsługę rejsów. Nasi pracownicy dbają o to, aby każdy pasażer mógł się odprawić i nadać bagaż oraz dostać na pokład samolotu. Zespół WELCOME opiekuje się również pasażerami, którzy z różnych powodów mają trudności w poruszaniu się po lotnisku. Opiekujemy się również najmłodszymi podróżującymi, którzy ze względu na wiek nie mogą jeszcze latać bez asysty osób dorosłych. To nasi pracownicy dbają też o podróżnych, jeśli dojdzie do znaczących opóźnień samolotów lub odwołania rejsu. W czasie, gdy część z nas jest zaangażowana w obsługę podróżujących w terminalu, inna ekipa dba, aby samolot był odpowiednio przygotowany do startu. Do ich zadań należy całe spektrum czynności, np. załadunek bagażu, zapewnienie źródła zasilania samolotu, ogrzewania lub chłodzenie jeśli zachodzi taka potrzeba, dostarczenie dokumentacji lotniczej, wyważanie, które gwarantuje bezpieczny start i lot samolotu, wypychanie ze stanowiska postojowego, odladzanie zimą i wiele innych. Do naszych obowiązków należy również obsługa bagaży i samolotu, po jego przylocie. 


Często zdarza się, że nasi pracownicy obsługują też rejsy na specjalne zamówienie. Z ogromną dumą i radością wspominamy opiekę nad rejsem Papieża Franciszka. Często też nasi pracownicy obsługują rejsy czołowych postaci świata biznesu, czy gwiazdy sportu, filmu i muzyki. 


Poza najbardziej klasycznymi czynnościami związanymi z obsługą rejsów, pracownicy WELCOME wykonują też wiele zadań związanych z działaniem linii lotniczych i samego lotniska, jak np. obsługa biletowa, informacja lotniskowa, czy obsługa pasażerów, którym zaginął bagaż.

W swojej działalności kierują się Państwo przede wszystkim bezpieczeństwem, profesjonalizmem i pasją.

Firma WELCOME jest znana ze swoich wysokich standardów zarówno jakości obsługi, jak i dbałości o bezpieczeństwo i to zarówno naszych pracowników, jak i pasażerów podróżujących obsługiwanymi przez nas samolotami. Nasi pracownicy przechodzą w ciągu roku liczne szkolenia z zakresu wykonywanych przez siebie obowiązków. Firma stworzyła i wdrożyła zalecany przez krajowe i międzynarodowe władze lotnicze program SMS (Safety Management System), którego celem jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszych działań oraz jak najwyższego poziomu świadczonych usług. Dodatkowym wyznacznikiem jakości i bezpieczeństwa firmy WELCOME jest przyznanie jej przez stowarzyszenie IATA prestiżowych certyfikatów ISAGO w oddziałach w Warszawie, Gdańsku, Szczecinie, Krakowie, Poznaniu i w Centrali.

Firma otrzymała wiele prestiżowych i cennych certyfikatów m.in. ISAGO przyznawany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA). Jakie mają one znaczenie?

Program ISAGO (IATA's Safety Audit for Ground Operations) jest najbardziej kompleksowym i restrykcyjnym programem certyfikacyjnym dla agentów obsługi naziemnej. Program został wprowadzony przez stowarzyszenie IATA w 2008 roku, z inicjatywy największych linii lotniczych, w celu wypracowania jednorodnego, globalnego systemu oceny usług handlingowych, a w efekcie poprawy poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka szkód operacji naziemnych. Przyznanie certyfikatu jest poprzedzone wielotygodniowym audytem, prześwietlającym zarówno punkty prowadzenia działalności operacyjnej, jak i siedzibę firmy i sposób zarządzania procedurami bezpieczeństwa (dokumentację oraz implementację). Jego rangę buduje też fakt, że trzeba go odnawiać co dwa lata.

 

 

Czasami zdarza się, że bagaż pasażera się zgubi. Jakie działania wtedy podejmujecie?

Taka sytuacja jest zawsze bardzo nieprzyjemna dla pasażera. Nasi pracownicy z biura reklamacji bagażowych świetnie zdają sobie z tego sprawę i dlatego z dużą życzliwością pomagają pasażerom w tej trudnej chwili. Jeśli pasażer po przylocie nie jest w stanie odnaleźć swojego bagażu na taśmociągu, zawsze może zwrócić się o pomoc do asystujących tam pracowników WELCOME. Jeśli brak bagażu zostanie potwierdzony, poprosimy pasażera o przejście do biura, gdzie będzie można sporządzić protokół zaginięcia. Pasażer będzie proszony o dokładny opis wyglądu i zawartości bagażu oraz o pozostawienie kontaktu do siebie. Od tej chwili zaczyna się poszukiwanie, polegające na porównywaniu opisu bagażu pozostawionego przez pasażera z opisami samotnych walizek i toreb odnalezionych na różnych lotniskach. Robi to system poszukiwania bagażu automatycznie, ale jednocześnie nasi pracownicy aktywnie „pomagają” systemowi i również cierpliwie przeszukują poszczególne raporty w programie komputerowym. Zdecydowana większość bagaży jest znajdowana i nasi pracownicy mogą poinformować o tym oczekujących pasażerów. Bagaż jest na ogół dowożony pod wskazany adres i przekazany pasażerowi.

Naszych użytkowników zastanawia również jakimi kanałami poszukujecie nowych pracowników?

Informacje o prowadzonych przez nas rekrutacjach można znaleźć w Internecie na portalach zamieszczających ogłoszenia o pracy oraz na naszej stronie w zakładce „kariera”. Prezentujemy się na targach pracy, odwiedzamy wyższe uczelnie, proponujemy praktyki dla studentów. Istotnym źródłem pozyskiwania kandydatów są CV dostarczane przez naszych pracowników. To duża przyjemność, kiedy sami pracownicy rekomendują WELCOME jako miejsce zatrudnienia.

Na jakie stanowiska przeprowadzane są rekrutacje najczęściej?

Rekrutacje zewnętrzne prowadzone są na ogół na dwa typy stanowisk. Są to szeroko rozumiana obsługa pasażerska oraz obsługa samolotów na płycie lotniska. Jeśli chodzi o stanowiska kierownicze i specjalistyczne, zaczynamy zawsze od rekrutacji wewnętrznej. Wielu naszych managerów zaczynało swoja przygodę z lotnictwem od podstawowych stanowisk i stopniowo rozwijało się razem z WELCOME.

Jaki powinien być idealny pracownik?

Idealny pracownik to przede wszystkim osoba zorientowana na klienta i to bez względu na to, czy pracuje w obsłudze pasażerskiej, czy na płycie lotniska, czy w biurze. Poszukujemy ludzi, dla których lotnictwo to pasja, ludzi z otwartą głową, którzy potrafią się zaangażować i działać niestandardowo w ramach istniejących w lotnictwie cywilnym procedur i przepisów.

 

Czy dobra znajomość języka angielskiego to główne kryterium zatrudnienia w WELCOME Airport Services?

Znajomość języka angielskiego jest w tej branży bardzo ważna, można powiedzieć, że to lotniczy „język urzędowy”. Dlatego posługiwanie się tym językiem jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym dla wszystkich pracowników obsługi pasażerskiej. Na pozostałych stanowiskach znajomość angielskiego jest mile widziana.

Czy swoim pracownikom zapewniacie możliwość szkoleń?

Tak, właściwie uczymy naszych pracowników zawodu, a nasze świadectwa i uprawnienia są uznawane w europejskim lotnictwie cywilnym. Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy otrzymuje pakiet szkoleń wstępnych, a w pierwszych dniach swojej pracy dostaje się pod skrzydła opiekuna – doświadczonego pracownika, którego zadaniem jest wprowadzenie podopiecznego do firmy i pokazanie na czym będą polegały jego obowiązki. Później również oferujemy wiele szkoleń, można powiedzieć, że szkolenie się jest częścią naszej pracy.

Jakie cele obrali sobie Państwo na najbliższe miesiące?

Firma stale wyznacza sobie ambitne cele. Chcemy się stale zmieniać, aby być jeszcze bardziej atrakcyjnymi dla naszych klientów. Obecnie finalizujemy strategię na najbliższe 10 lat. Dużo uwagi poświęcamy w niej naszym pracownikom. Chcemy, aby nasza firma była jak najbardziej przyjaznym miejscem, gdzie będziemy mogli realizować swoje pasje i cele i czerpać z pracy dużą satysfakcję.

Czego mogę życzyć na przyszłość?

Oh, oczywiście wielu rzeczy. Myślę, że dla nas i naszych pasażerów najważniejszy jest stabilny rozwój ruchu lotniczego w Polsce.

Dziękuję za rozmowę.