W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. K.

2 Dodaj opinię

Wywiady W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. K.

Dr. Janusz Signetzki Wiceprezes Zarządu W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. K.
Doktor nauk ekonomicznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej oraz Wydziału Prawa i Administracji na kierunku marketing i zarządzanie Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Jest autorem licznych publikacji w zakresie kształtowania konkurencyjności przedsiębiorstw oraz posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Aktualnie prowadzi zajęcia dydaktyczne z studentami zaocznymi Budownictwa Politechniki Poznańskiej.

Jakie były początki firmy?

Już początkowe działania właścicieli W.P.I.P. zapowiadały kontynuowaną do dziś strategię rozwoju, opartą o nowoczesne technologie i innowacje. Założona w 1993 roku przez Bolesława Jerzego Stasika i Dariusza Stasika firma, jako pierwsza w Polsce wprowadziła do sprzedaży system rur preizolowanych w ciepłownictwie i rozpoczęła ich produkcję w ramach joint venture, z duńskim partnerem biznesowym. Krokiem milowym w rozwoju firmy było nawiązanie w 1997 roku współpracy z amerykańską marką ASTRON (obecnie w rękach szwedzkiego LINDAB), liderem w dziedzinie konstrukcji stalowych. Do dziś W.P.I.P. projektuje i buduje wiele obiektów przemysłowych, korzystając z systemowych rozwiązań ASTRON. Nie ukrywam również, że duży wpływ na rozwój firmy miała i ma nadal stała kadra: bardzo wiele osób ma staż pracy dłuższy niż piętnaście lat. Ja osobiście zaczynałem pracę w W.P.I.P. w 1999 roku i nie wiem nawet, kiedy to zleciało…

Czego poszukujecie Państwo u potencjalnych pracowników?

Przede wszystkim odpowiedzialności, zaangażowania i inicjatywy. Firma W.P.I.P. stawia na samodzielność w działaniu, oczywiście w oparciu o wypracowane procedury systemów ISO 9001, 14001, 18001 oraz systemu zarządzania programu ERP. Systemy te są podstawą świadczenia wysokiej jakości usług naszym klientom. Wiedza techniczna jest oczywiście istotna, ale w przedsiębiorstwie funkcjonującym na bazie projektów, liczą się przede wszystkim umiejętności interpersonalne oraz zapał w dążeniu od osiągnięcia celu. W.P.I.P. od lat realizuje strategię biznesową zorientowaną na klienta w myśl filozofii marketingu relacji win-win. Dlatego potrzebujemy  uczciwych ludzi, umiejących słuchać i precyzyjnie odpowiadać na potrzeby inwestorów. Otwartość, budowanie partnerskich relacji z interesariuszami i czytelna, klarowna komunikacja pomiędzy uczestnikami projektu to warunek konieczny, by rozpocząć karierę w W.P.I.P.

Jaka jest misja firmy?

Planowanie i tworzenie przestrzeni dla rozwoju biznesu klientów, jest dla nas zawodową pasją. Mając na uwadze poziom skomplikowania realizacji projektu inwestycyjnego, zapewniamy naszym inwestorom komfortową atmosferę obopólnego zrozumienia potrzeb i oczekiwań. Presja do oferowania innowacyjnych rozwiązań motywuje nas do ciągłego doskonalenia. Naszym klientom już od kilku lat oferujemy i będziemy rozwijać w przyszłości dojrzałe rozwiązania budownictwa zrównoważonego. W ten sposób jeszcze bardziej będziemy pomocni w rozwijaniu potencjału biznesowego inwestorów – ograniczając koszty użytkowania wybudowanych obiektów.

Jak szeroka jest kadra zarządzająca?

Na czele firmy stoi 3-osobowy zarząd, który nadzoruje realizację misji i wizji rozwoju przedsiębiorstwa, podejmuje decyzje strategiczne. W procesie wdrażania wyznaczonej strategii wspierają go trzej dyrektorzy zarządzający działami odzwierciedlającymi ofertę rynkową firmy.

Jak wyglądają struktury firmy?

Dział Budownictwa - zapewnia kompleksową obsługę realizowanej inwestycji. Kierownicy projektu zatrudnieni w tym dziale zarządzają przebiegiem procesu inwestycyjnego oraz są odpowiedzialni za realizację kontraktu zgodnie  z oczekiwaniami inwestora.

Dział Budownictwa Specjalistycznego i Technologii Przemysłowych - obsługa skomplikowanych inwestycji, wymagających udziału technologów i wykraczających swoim zakresem poza standardowe budownictwo kubaturowe (np. budowa stref czystych na potrzeby produkcyjne, magazynowe czy laboratoryjne; projekt i nadzór montażu całych linii montażowych, systemów transportu wewnętrznego).

Dział Obsługi Inwestycji  - wspiera dwa ww. działy poprzez tworzenie ofert w procesie przetargowym, techniczne przygotowanie inwestycji do realizacji oraz pełni nadzór nad całym procesem budowlanym. W ramach tego działu funkcjonuje również wielobranżowa Pracownia Projektowa.

Dział Badań i Rozwoju - w długofalowej polityce budowania naszych przewag konkurencyjnych dział ten, poprzez współpracę z uczelniami  i instytucjami branżowymi sięga po najwyższej klasy wiedzę naukową oraz rozwiązania technologiczne. Do jego kompetencji należy również oferowanie pracownikom specjalistycznych szkoleń dopasowanych do potrzeb i wymagań współczesnego biznesu.

Dział Księgowości z Kadrami i komórka odpowiedzialna za działania marketingowe.

Ile w tym momencie jest zatrudnianych osób?

Aktualnie W.P.I.P. zatrudnia w biurze na umowę o pracę ponad 65 osób. Jednak poziom zatrudnienia jest u nas wartością zmienną i zazwyczaj liczbę tą znacznie przekracza- zależnie od ilości realizowanych projektów, ich lokalizacji oraz stopnia skomplikowania. W.P.I.P. do każdego przedsięwzięcia tworzy zespół, który w najlepszy sposób zrealizuje oczekiwania inwestorów.

Co można uznać za dotychczasowy sukces firmy?

Za największy sukces należy uznać ilość zadowolonych klientów, którzy wracają do nas z kolejnymi realizacjami i aktywnie polecają nas innym. To prawdziwy dowód uznania dla naszej ciężkiej pracy. Ale również wyzwanie, by za każdym razem sprostać zmieniającym się wymaganiom i potrzebom inwestorów, i dalej doskonalić nasze procesy zarządzania projektami.

Jakie są silne strony firmy, dzięki którym jest ona konkurencyjna na rynku?

Na pewno stałe poszerzanie naszych kompetencji i doskonalenie się. W efekcie oferujemy inwestorom zawsze aktualne, ponieważ indywidualnie dobrane usługi. Jako prekursor na rynku inwestycji przemysłowych, członek założyciel PLGBC (Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Zrównoważonego) wdrażamy zasady budownictwa zrównoważonego i wzbogacamy je o swoje doświadczenia. Zaprojektowanie i zbudowanie pierwszego w Polsce zeroenergetycznego obiektu przemysłowego zgodnie z zasadami green building certyfikowanego w LEED Gold, dało nam właśnie taką możliwość. Nie ukrywam również, że zwracamy uwagę na jakość prowadzonych prac budowlanych oraz dotrzymywania terminów realizacji. Słyniemy z bardzo dobrej organizacji pracy, ładu i porządku na prowadzonych budowach przy zachowaniu ostrej dyscypliny bezpieczeństwa pracy. W tym miejscu nadmienię, że w ciągu ostatnich dwóch lat dwa razy zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursach Bezpieczna budowa organizowanych przez Państwową inspekcję pracy.

Jak przekonują i zdobywają Państwo klientów?

Jesteśmy partnerem w rozwoju biznesu. Słuchamy i jeszcze raz słuchamy potrzeb klientów. Budowa magazynów, zakładów produkcyjnych, ogólnie budowa hal, to nie tylko stawianie budynków. Potrafimy przewidzieć przyszłe potrzeby dotyczące powierzchni, infrastruktury czy technologii, związane z rozwojem branży naszych klientów. Jak już wcześniej wspomniałem, nie tylko realizujemy inwestycje przemysłowe i biurowe, ale przede wszystkim doradzamy tak, jakbyśmy budowali dla siebie. Nie bez znaczenia jest także bardzo dobra reputacja firmy oraz partnerska współpraca z podwykonawcami i dostawcami. Zwracamy uwagę na rzetelność prowadzenia biznesu i terminowe realizowanie zobowiązań w stosunku do podwykonawców. Nasza kompleksowa oferta, umiarkowane ceny, kompetentni pracownicy, potwierdzone referencjami doświadczenie i polecenia klientów w pełni przekonują nowych inwestorów.

Jakie są topowe usługi Państwa firmy?

Generalne realizatorstwo inwestycji w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz obsługa posprzedażowa – staramy się perfekcyjnie obsłużyć odbiorcę kompleksowo: od A do Z na wszelkich etapach procesu realizacji i eksploatacji.

Wspomniana oferta budownictwa zrównoważonego jest naszą priorytetową usługą. Dodatkowo W.P.I.P. czuje się najlepiej w realizacji skomplikowanych procesów inwestycyjnych, które oprócz budowy obiektu wiążą się w wyposażeniem inwestycji w technologię.

Pracowników na jakie stanowiska poszukujecie Państwo najczęściej?

Ze względu na profil naszej działalności potrzebujemy najczęściej kandydatów na stanowisko Kierownika Projektu oraz Kierownika Budowy. Ale oczywiście, ze względu na różnorodność projektów będących w naszym portfolio, zatrudniani są również architekci, technolodzy czy specjaliści branżowi. Z uwagi na ścisłą współpracę z poznańskimi uczelniami, przyjmujemy również wyróżniających się studentów na staże studenckie.

Czy w firmie są przeprowadzane okresowe oceny pracownicze?

Tak oczywiście, taka potrzeba wynika z obowiązujących procedur firmy, by w pełni wykorzystać potencjał pracowników do osiągnięcia wspólnego celu i rozwoju. Weryfikacja osiągnięć ale również poznanie oczekiwań wobec pracodawcy pozwala nam na wspólne dopasowanie swoich możliwości i ustalenia zbieżności pomiędzy kierunkiem rozwoju firmy i indywidualną ścieżką kariery poszczególnych pracowników.

Jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

W dużej mierze o sukcesie takiej rozmowy decyduje umiejętność zaprezentowania swoich praktycznych doświadczeń. W ten sposób kandydat nie tylko potwierdza dane zawarte w CV, ale również przedstawia swoje kompetencje w zakresie komunikowania się. Ze względu na strategię działania, o której wspominałem i zorientowanie na klienta, szukamy osób pewnych siebie i gotowych do poświęcenia oraz podejmowania menadżerskich decyzji. Bardzo ważne dla nas są także umiejętności językowe personelu, preferujemy język angielski na poziomie minimum B1. Zwracamy szczególną uwagę także na osoby posiadające umiejętności budowania trwałych więzi biznesowych.

Jak często są przeprowadzane szkolenia w firmie i jakich obszarów dotyczą?

Ze względu na pracę z międzynarodowymi inwestorami, permanentnie prowadzimy bezpłatne szkolenia językowe. Cyklicznie odbywają się szkolenia produktowe przeprowadzane przez producentów lub dostawców materiałów budowlanych czy też z zakresu nowych technologii. Nasi pracownicy mają stały dostęp do wszystkich nowych rozwiązań oferowanych na rynku. Architekci i projektanci branżowymi uczestniczą w warsztatach doszkalających w obsłudze programów do projektowania oferowanych przez markę ASTRON oraz służących do bezkolizyjnego modelowania 3D. Ponadto W.P.I.P. promuje i współfinansuje kontynuowanie nauki pracowników na studiach podyplomowych, języka angielskiego oraz umożliwia korzystanie z kart Multisportu.

Czy osoby zatrudnione mogą pracować zdalnie?

Na razie nie przewidujemy takiej formy świadczenia pracy. Preferujemy pracę zespołową, w której ze względu na złożoność i specyfikę branży uczestniczy osobiście wielu pracowników oraz specjalistów. Wypracowanie najlepszych dla klientów rozwiązań wymaga intensywnej i twórczej wymiany myśli, wspólnej rzetelnej analizy.

Jak często i czy w ogóle odbywają się imprezy integracyjne?

Przynajmniej raz w roku organizowany jest dłuższy 2-dniowy wyjazd, który oprócz podsumowania rocznej pracy i konsultacji z pracownikami nowych celów, oferuje bogaty program atrakcji rozrywkowo-integracyjnych. Jednak częściej organizowane są spotkania regionalne (W.P.I.P. realizuje inwestycje na terenie całej Polski) lub w ramach grupy uczestników danego projektu. Spotkania te usprawniają wzajemną komunikację i służą budowaniu szacunku i zaufania. Ja osobiście staram się zawsze być bardzo blisko indywidualnych potrzeb i oczekiwań pracowników. Tak nawiasem mówiąc, to prawdziwy zaszczyt dla mnie pracować tyle lat z tak zaangażowanym i lojalnym zespołem W.P.I.P.

Dziękujemy za rozmowę.

Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. K.