VP Polska Sp. z o.o.

3.4 Dodaj merytoryczną opinię

Nasze wartości

Nasze wartości

 

Cztery strategiczne jednostki /torby papierowe, opakowania wysyłkowe, stericlin®, opakowania medyczne/ stale stoją na straży wzrostu zorientowanego na zysk i zapewniają niezależność grupy VP.

Silna sieć dystrybucyjna oraz efektywność produkcyjna gwarantują we współpracy z naszymi partnerami globalną obecność. Dzisiaj VP ponad 70 krajów nazywa swoim domem.

Od początku swojego istnienia VP działa jako wielopokoleniowa Firma rodzinna, bardzo ważna jest dla nas ochrona środowiska naturalnego, które ma służyć jeszcze wielu generacjom w przyszłości. Dbamy o naturalne zasoby, redukujemy emisję, inwestujemy w bardziej efektywne wykorzystanie energii, pozyskujemy papier z odpowiedzialnego leśnictwa oraz ponownie wykorzystujemy odpady. Już od samego początku używamy farb na bazie wody.

Grupa VP postrzega tradycję i nowoczesność jako żywą rzeczywistość, a nie jako sprzeczność. Nasza długoterminowa strategia korporacyjna pozwoliła nam od ponad 120 lat zachować dobre standardy i jednocześnie integrować nowe wymagania oraz odkrywać kolejne wymiary dla naszej przyszłości.

Nasi kompetentni i bardzo oddani pracownicy gwarantują wysoką jakość produkcji. Od zawsze staramy się ustanawiać i rozwijać długoterminowe więzi na zasadzie partnerstwa zarówno z naszymi klientami jak i dostawcami.

 

Zobacz więcej →

 
VP Polska Sp. z o.o.