Towimor S.A.

3 Dodaj merytoryczną opinię

O firmie

Jesteśmy firmą projektowo-produkcyjną.W zarządzaniu stosujemy standardy Project Management Professional. Dostarczamy urządzenia na statki, dla offshore oraz przemysłu. Większość dostaw to nasze własne rozwiązania konstrukcyjne, od projektu po instalację i próby. Realizujemy również dostawy na dokumentacji Klienta.Posiadamy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy  

ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N-18001:2004

(Pierwszy certyfikat ISO 9001 Towimor otrzymał już w 1996 r.)

 

              

Towimor S.A.