Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp. k.

3.5 Dodaj merytoryczną opinię
Zrównoważony rozwój

Odniesienie sukcesu wymaga przejrzystej organizacji. Firma Towarzystwo Handlowe Alplast odgrywa aktywną rolę w globalnym zrównoważonym rozwoju, gdzie odpowiedzialność społeczna, środowisko i względy klimatyczne idą ramię w ramię z rozwojem biznesu. Dlatego promujemy odpowiedzialny sposób prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracę na rzecz zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.

 

- Doroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju Towarzystwa Handlowego Alplast

 

 

Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest podstawą, na której nasza firma kreuje swoje relacje z otoczeniem, uwzględniają...

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

We współpracy z dostawcami kierujemy się zasadami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju...

Środowisko

Towarzystwo Handlowe Alplast w swojej działalności aktywnie uwzględnia potrzeby ochrony środowiska, zdrowia publicznego...

 

 
Towarzystwo Handlowe Alplast Sp. z o.o. Sp. k.