Terma Sp. z o.o.

1.9 Dodaj merytoryczną opinię

Nasze wartości

Nasze wartości 

Działalność firmy osadzamy w wartościach, które stanowią wspólny mianownik wszystkich podejmowanych przez nas procesów. Innowacyjność, pracowitość, odpowiedzialność, oszczędność i pokora to składowe naszej codzienności oraz drogowskazy dla bycia możliwie najlepszym Dostawcą.

Naszą aktywność wolimy wyrażać nie przez deklaracje, ale działanie. Chcąc być autentycznymi, przywiązujemy wagę do wierności obranym przez nas zasadom.
 

Innowacyjność
 to nieustanne zgłębianie zagadnień i chęć kreowania lepszej rzeczywistości. Powielanie nie przynosi rozwoju, a wręcz uwstecznia. Dlatego nie chcemy tracić energii na działania odtwórcze, lecz kierować nasze siły na dostarczanie nowych rozwiązań dostosowanych do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości.
 
Pracowitość
 to nieodkładanie na później tego, co możemy zrobić dzisiaj. Nie stawiamy kreatywności żadnych ograniczeń. Pozwalamy, by nowe pomysły rodziły się nie tylko podczas pracy przy biurku, lecz w każdych okolicznościach. Gdy chodzi o dobro konsumenta, nie istnieją dla nas ramy czasowe.
 
Współodpowiedzialność
 to naturalna konsekwencja przedkładania dobra Konsumenta ponad nasze oraz gwarancja satysfakcji z proponowanych rozwiązań. Jesteśmy przekonani, że przynoszą one dobro, dlatego ręczymy nie tylko za jakość naszych produktów, lecz także za rzetelność współpracy i efektywność oferowanego wsparcia.
 
Oszczędność
 to racjonalność działania, która generuje zysk. To dzięki niej możemy rozwijać się, inwestując w nowe technologie, by nasz produkt i praca spełniały możliwie najpełniej oczekiwania naszych konsumentów. Oszczędność umożliwia nam również wspieranie innych dzieł, które niosą dobro drugiemu człowiekowi.
 
Pokora
 to wdzięczność za każdą informację zwrotną od naszych konsumentów i partnerów. Dzięki ich uwagom i sugestiom możemy stawać się lepsi. Wierzymy, że dobrym dostawcą może być tylko ten, kto potrafi służyć. Pragniemy, by każdy nasz odbiorca był wobec nas wymagający.
 

 


www.termagroup.pl

Terma Sp. z o.o.