Procedura ubiegania się o szkolenie z Urzędu Pracy i zorganizowania go przez firmę Gowork.pl Andrzej KosieradzkiZapraszamy wszystkich zainteresowanych naszymi kursami posiadających status osób bezrobotnych lub poszukujących pracy na bezpłatne kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe. Od wielu lat współpracujemy ze wszystkimi Urzędami Pracy w Polsce.

Firma szkoleniowa Gowork.pl posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i oferuje Państwu szkolenia w pełni dofinansowane ze środków budżetu państwa. Pomagamy w realizacji wszystkich formalności. Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z naszymi konsultantami. Podczas spotkań doradzimy w wyborze rodzaju i zakresu tematycznego kursu.

Poniżej przedstawiamy Państwu, w jaki sposób osoba bezrobotna może ubiegać się o sfinansowanie kursu z Urzędu Pracy:
1. Osoba ubiegająca się musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy. Szkolenie przysługuje zwłaszcza w przypadku:
• braku kwalifikacji zawodowych niezbędnych do podjęcia pracy lub w celu ich uzupełnienia,
• utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
• braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.
2. Szkolenie ma mieć na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych i innych umiejętności, zwiększających szanse osoby bezrobotnej lub poszukującej pracy na zatrudnienie.
3. Osoba ubiegająca się ma obowiązek złożyć w Urzędzie Pracy wniosek i wymagane przez urzędników dokumenty. Warto znać cenę kursu, datę rozpoczęcia, pełną nazwę kursu i naszej instytucji. Urzędy Pracy organizują szkolenia dla osób bezrobotnych w formie zarówno grupowej jaki i indywidualnej.
4. W ciągu 30 dni Urząd Pracy powinien wydać decyzję. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, Urząd wyda skierowanie, będące podstawą przyjęcia na szkolenie. Ta część procedury zależna jest tylko i wyłącznie od Urzędu Pracy, który w sposób indywidualny podchodzi do każdego z petentów i złożonego przez niego wniosku. Firma Gowork.pl nie może brać udziału w negocjacjach między osobą ubiegającą się o szkolenie a Urzędem Pracy.
5. Z wnioskiem należy zgłosić się do koordynatora szkoleń firmy Gowork.pl lub osoby odpowiedzialnej za organizację szkoleń. Wstępnie kontaktować się można drogą e-mailową lub telefoniczną w celu uzgodnienia planu szkolenia i szczegółów jego realizacji.
6. Firma Gowork.pl we współpracy z Urzędem Pracy organizuje szkolenie dla osoby zainteresowanej. Po przeprowadzeniu kursu uczestnicy otrzymują certyfikaty, które są poświadczeniem udziału w szkoleniu.


Kursy organizowane przez Gowork.pl służą podniesieniu kwalifikacji uczestników
i ich rozwoju. Poprzez uczestnictwo w naszych kursach i zdobycie umiejętności kursanci
zwiększają swoją atrakcyjność na rynku pracy i mają szansę szybciej znaleźć
odpowiednie zatrudnienie.

Informacje całej ofercie naszych kursów znajdą Państwo na stronie internetowej Gowork.pl