Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o.

3 Dodaj opinię

Rekomendacje

   Rekomendacje

Wspólnota Mieszkaniowa Sybilli

List referencyjny
Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o., administruje Wspólnotą Mieszkaniową od ponad ośmiu lat.

Oprócz usługi administrowania nieruchomością, Firma prowadzi księgowość Wspólnoty i windykację opłat eksploatacyjnych. Administratorzy sprawnie kontrolują pracę firm obsługujących nieruchomość – firmy sprzątającej, konserwującej, ochroniarskiej, wspierają Zarząd w bieżącym administrowaniu nieruchomością, prowadzeniu prac remontowo budowlanych. Pracownicy Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o. o. są dobrze zorganizowani, sumienni i terminowo realizują zlecane zadania.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Sybili, będąc zadowolonym z dotychczasowej współpracy Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o. o., rekomenduje jej usługi, jako firmy odpowiedzialnej i godnej zaufania.


Wspólnota Mieszkaniowa Magnacka

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „MAGNACKA” pragnie przedstawić swoją pozytywną opinię na temat współpracy z firmą Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o. z Warszawy.

W maju 2012 roku, została podpisana umowa na administrowanie naszą nieruchomością. Współpraca z tą firmą sprawiła, że jesteśmy w stanie polecić ją jako firmę administrującą innym Zarządom poszukującym takowej firmy dla swoich Wspólnot.

Na szczególną pochwałę zasługuje fakt codziennej, rzetelnej pracy na rzecz dobra Wspólnoty Mieszkaniowej. Jesteśmy także zadowoleni z wyników wdrażanego przez Status Nieruchomości Mieszkaniowe na naszym osiedlu programu EKOzarządzanie.


Wspólnota Mieszkaniowa Okólnik

Firma Status NM Sp. z o.o. od kwietnia 2013 roku administruje naszą Wspólnotą. Administrowanie przebiega bezproblemowo, kolejni administratorzy są szybko zapoznawani z organizacją osiedla, co sprawia, że nie jest widoczne żadne pogorszenie jakości świadczonych usług podczas takowej zmiany.

Zespół księgowy i windykacyjny przydzielony naszej wspólnocie zawsze wywiązuję się ze wszystkich koniecznych zadań, są to także osoby kontaktowe i otwarte na problemy mieszkańców. Windykacja przebiega sprawnie i skutecznie. Firma ta ma umiejętności, aby sprawnie przeprowadzić wspólnotę przez ważne dla niej wydarzenia, takie jak proces wdrażania postanowień nowej ustawy śmieciowej.

Polecamy i rekomendujemy współpracę z firmą Status NM Sp. z o.o.


Wspólnota Mieszkaniowa Srebrna Góra

Niniejszym chcielibyśmy polecić firmę Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i rzetelnego Zarządcę Nieruchomości.

Działania podejmowane przez firmę Status NM Sp. z o.o. przyczyniły się do uporządkowania spraw Wspólnoty po poprzednim zarządcy. W ramach umowy Administrator rzetelnie i sprawnie dogląda spraw dotyczących naszej nieruchomości, jest elastyczny jeżeli chodzi o kontakt z mieszkańcami i Zarządem Wspólnoty.

Zadowoleni z dotychczasowej współpracy tej firmy, polecamy jej usługi w zakresie zarzadzania (obsługa zarządzania i administrowania, obsługa księgowo-windykacyjna, obsługa prawna) innym Wspólnotom Mieszkaniowym.


Wspólnota Mieszkaniowa Apenińska

Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o., administruje Wspólnotą Mieszkaniową Apenińska od ponad pięciu lat. Oprócz usługi administrowania nieruchomością, Firma prowadzi windykację opłat eksploatacyjnych. Administratorzy sprawnie kontrolują pracę firm obsługujących nieruchomość – firmy sprzątającej, konserwująceL ochroniarskiej, wspierają Zarząd w bieżącym administrowaniu nieruchomością, prowadzeniu prac remontowo budowlanych. Pracownicy Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o. o. są dobrze zorganizowani, sumienni i terminowo realizują zlecane zadania, gwarantują Zarządowi pomoc prawną w sytuacjach spornych. Firma wspierała nas w procesie usuwania usterek części wspólnych nieruchomości i negocjowania odszkodowania za wady dźwigów.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Apenińska, będąc zadowolonym z dotychczasowej współpracy Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o. o. , rekomenduje jej usługi, jako firmy odpowiedzialnej i godnej zaufania.


Wspólnota Mieszkaniowa Bema

Firma Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o. od czerwca 2012 roku administruje naszą Wspólnotą.

Administrowanie przebiega bezproblemowo, administrator to osoba kompetentna, życzliwa dla mieszkańców oraz sprawna organizacyjnie. Zespół księgowy i windykacyjny przydzielony naszej wspólnocie zawsze wywiązuję się ze wszystkich koniecznych zadań, są to także osoby kontaktowe i otwarte na problemy mieszkańców. Windykacja przebiega sprawnie i skutecznie.

Tym, co naszym zdaniem wyróżnia firmę Status, jest wprowadzenie programu EKOzarządzania, dzięki któremu spadły koszty energii elektrycznej ponoszonej przez naszą wspólnotę, wdrażanie procesów obniżających koszty eksploatacji – dzięki tej firmie nasza nieruchomość zyskała prawdziwego partnera.

Dlatego z pełnym przekonaniem polecamy firmę Status jako partnera, zarządcę, administratora dla przyszłych wspólnot.

 

  • Status Nieruchomości Mieszkaniowe Sp. z o.o.
  • Broniewskiego 3
    01-785 Warszawa
  • http://status.pl/
×
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie
Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda zgloszenie@gowork.pl

Joanna Koczaj-Dyrda
Joanna Koczaj-Dyrda Ofiara mobbingu - Radca prawny