Oferta

   Oferta

Status Nieruchomości Mieszkaniowe zajmuje się zarządzaniem osiedlami i budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych.

Naszą marką jest rzetelność, dyscyplina, skrupulatność i wykwalifikowana kadra. Przez ponad 15 lat działalności wypracowaliśmy sobie opinię solidnej firmy kojarzonej z utrzymywaniem najwyższych standardów narzuconych przez branżę nieruchomości.

Nasza oferta jest kompleksowa – od odbioru nieruchomości od poprzedniego zarządcy, przez prowadzenie jej dokumentacji technicznej oraz Książki Obiektu Budowlanego, zawieranie niezbędnych umów dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości, doradztwo w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania obiektu, prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po reprezentowanie Klienta w kontaktach z organami administracji państwowej i samorządowej.

Zostając naszym Klientem, otrzymują Państwo do dyspozycji zespół doświadczonych administratorów, zarządców nieruchomości i księgowych. Jego zadaniem jest świadczenie usług określonych w kontrakcie, w szczególności zaś dbałość o zachowanie wysokiej wartości nieruchomości przy satysfakcjonującym poziomie kosztów jej utrzymanie.

Stosujemy nowoczesne rozwiązania technologiczne usprawniające obsługę nieruchomości, takie jak profesjonalne oprogramowanie, bezpieczna archiwizacja danych, elektroniczna komunikacja. Zapewniamy Klientowi bezproblemowy i bezpieczny kontakt z Zarządcą. Korzystamy z zaawansowanego programu księgowego MIESZCZANIN przeznaczonego do obsługi Wspólnot. Jego funkcjonalność pozwala na bieżąco zarządzać funduszami Wspólnoty. Lokatorom zaś umożliwia monitorowanie poprzez internet stanu indywidualnych rozliczeń oraz zapewnia dostęp do informacji księgowych Wspólnoty.

Realizując usługi kontraktowe w zakresie m.in. ochrony, obsługi technicznej i sprzątania, współpracujemy wyłącznie ze starannie wyselekcjonowanymi partnerami, mającymi doświadczenie i cieszącymi się dobrą opinią wśród usługobiorców na rynku nieruchomości.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą. Ufamy, że w pełni odpowiada Państwa potrzebom.

Zarządzanie nieruchomościami

 • odbiór nieruchomości od poprzedniego zarządcy przy udziale własnych inspektorów,
 • reprezentowanie Klienta na zewnątrz w kontaktach z organami administracji państwowej i samorządowej,
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz danych teleadresowych właścicieli,
 • weryfikacja stanu prawnego i faktycznego lokalu,
 • zwoływanie i organizacja zebrań, przygotowywanie projektów uchwał i sporządzanie wymaganej dokumentacji do projektu rocznego planu gospodarczego,
 • zawieranie niezbędnych umów dotyczących utrzymania porządku i czystości na terenie nieruchomości oraz przynależnych do niej obszarach zielonych; opracowanie szczegółowego zakresu zadań i obowiązków oraz sprawowanie nadzoru nad ich wykonaniem,
 • przepisanie na wspólnotę umów zawartych z dostawcami mediów, w razie potrzeby – zawieranie kolejnych,
 • nadzór nad obsługą eksploatacyjną nieruchomości wspólnej (wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów oraz kontrola ich wykonywania),
 • naliczanie i windykacja opłat należnych z tytułu zaliczki na poczet planu gospodarczego oraz innych należności wspólnoty,
 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia nieruchomości, jej dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
 • zawieranie i kontrola niezbędnych umów dotyczących konserwacji i utrzymania obiektu,
 • przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości oraz Książki Obiektu Budowlanego, książek serwisowych poszczególnych instalacji, łącznie z metrykami DTR,
 • optymalizacja kosztów ponoszonych przez Wspólnotę poprzez realizację Programu EKOzarządzania.

Księgowość

 • otwarcie rachunku bankowego wraz z subkontami oraz dokonywanie poprzez niego bieżących rozliczeń,
 • prowadzenie odpowiedniej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał podjętych we wspólnocie oraz kontrola terminowości wpłat zaliczek (z góry do 10-go dnia każdego miesiąca ),
 • informowanie właścicieli o zaległościach płatniczych, wystawianie stosownych wezwań do zapłaty,
 • analizowanie oraz windykacja należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości
 • reprezentacja przed sądami i innymi urzędami, prowadzenie spraw sądowych, windykacja, doradztwo prawne.

Dzięki bogatemu doświadczeniu i współpracy z kancelarią prawniczą jesteśmy w stanie sprostać zadaniom i wyzwaniom stojącym przed Właścicielami Nieruchomości, a także skutecznie rozwiązywać ich problemy.

Doradztwo

 • ustalanie i wprowadzanie procedur operacyjnych zgodnych z celami Właścicieli Nieruchomości,
 • analizowanie, doradzanie i według potrzeb opracowywanie koncepcji działania dostawców usług dla nieruchomości,
 • analiza i doradztwo w zakresie optymalizacji kosztów eksploatacyjnych,
 • przygotowywanie i negocjowanie umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z utrzymaniem nieruchomości,
 • doradzanie w zakresie wdrażania energooszczędnych rozwiązań technicznych i eksploatacyjnych obniżających koszty utrzymania nieruchomości.