Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Paweł Bechciński
Koordynator ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi SITA Polska
Jest absolwentem Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując dla marki Tommy Hilfiger w Polsce, gdzie realizował projekty w różnych obszarach m.in. sprzedaży, rozwoju sieci sklepów i HR. Z SITA związany od początku 2011 roku, gdzie pełni funkcję Koordynatora ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SITA Polska

"W SITA stawiamy przede wszystkim na jakość usług, które świadczymy dla naszych Klientów. Ważne jest dla nas, by realizować biznes z troską o środowisko i zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ponadto dążymy do tego, by zapewniać naszym pracownikom możliwie najlepsze i bezpieczne warunki pracy."

Jak dziś wygląda Grupa SITA?

Grupa SITA jest liderem na polskim rynku gospodarowania odpadami. Posiadamy 25 punktów operacyjnych, z których świadczymy usługi z zakresu zbierania, transportu i zagospodarowywania odpadów komunalnych i przemysłowych (w tym niebezpiecznych). Ponadto SITA to doświadczony operator w pracach porządkowych, utrzymaniu czystości i pracach specjalistycznych typu serwis separatorów czy remediacja gleb zanieczyszczonych. Na dzień dzisiejszy zatrudniamy około 2600 pracowników. SITA należy do międzynarodowej Grupy SUEZ environnement. Co ważne, jako organizacja jesteśmy dziś u progu znaczącej zmiany: wszystkie marki Grupy łączą się pod wspólnym logo SUEZ environnement. To dla nas ważny moment, który wykorzystujemy, by zwrócić uwagę na nasze środowisko i zasoby naturalne, które nie są nieskończone. W naszym przekonaniu przyszłość to model gospodarki obiegowej, polegającej na zamkniętym obiegu zasobów, w którym szczególną rolę pełnią recykling i odzysk.

Zatem jaka jest misja Państwa firmy?

W SITA stawiamy przede wszystkim na jakość usług, które świadczymy dla naszych Klientów. Ważne jest dla nas, by realizować biznes z troską o środowisko i zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Ponadto dążymy do tego, by zapewniać naszym pracownikom możliwie najlepsze i bezpieczne warunki pracy. 
Misją firmy jest także doskonalenie procesu gospodarowania odpadami. Stąd SITA inwestuje w nowe technologie oraz doskonali swoje instalacje do zagospodarowywania odpadów na terenie kraju. Naszym sztandarowym projektem, realizowanym w ramach modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jest budowana instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu. 

 

Jak w SITA prowadzony jest proces rekrutacyjny?

W Grupie SITA dbamy o to, aby proces rekrutacyjny był przeprowadzony w sposób rzetelny i obiektywny. Przed rozpoczęciem każdej rekrutacji określamy jakie kompetencje i kwalifikacje niezbędne są do wykonywania pracy na danym stanowisku.  Pod tym kątem przygotowujemy narzędzia do wykorzystania w trakcie rekrutacji. 
W przypadku kluczowych stanowisk przeprowadzamy testy umiejętności (określające np. stopień zaawansowania w pracy w programie komputerowym czy poziom wiedzy merytorycznej w danej dziedzinie). Podam przykład: podczas rekrutacji księgowego możemy zaprosić kandydatów do wypełnienia testów z Excela i z wiedzy z obszaru rachunkowości.  
W przypadku rekrutacji na stanowiska menedżerskie oraz niektóre stanowiska określone jako kluczowe dla spółki, przeprowadzamy z kolei proces typu assessment center. Podczas procesu assessmentu prosimy kandydatów o wykonanie różnych zadań np. o odegranie scenki czy przygotowanie pisemnej lub ustnej analizy problemu.   Zadania opracowujemy pod kątem kompetencji, których  oczekujemy na danym stanowisku np. zarządzanie zespołem czy rozwiązywanie określonego typu problemów. Dodam, że dla zapewnienia obiektywności oceny kandydatów na ogół w spotkaniach rekrutacyjnych biorą udział menadżerowie wraz z pracownikami działu HR. Bardzo dbamy też o kwestie związane z ochroną danych osobowych, w związku z tym życiorysy przyjmujemy tylko poprzez elektroniczny system do zbierania danych po akceptacji klauzuli o zgodzie na ich przetwarzanie.

Czego poszukujecie Państwo u potencjalnych pracowników?

W SITA stawiamy na przedsiębiorcze osoby, które są optymistycznie nastawione do świata i ludzi, które lubią działać, są energiczne, odważne, i przede wszystkim, którym nie jest obca idea ochrony środowiska.  Już w procesie rekrutacji zwracamy uwagę na to, jak kandydaci się komunikują, jak budują relacje, czy współpracują, czy wykazują się kulturą osobistą i zaangażowaniem. 
Niemniej ważne dla nas są też kompetencje merytoryczne, przygotowanie i doświadczenie zawodowe kandydatów oraz  znajomość języków obcych. Stawiamy na naturalność, dlatego moja najważniejsza wskazówka dla kandydatów jest taka: bądźcie sobą i dajcie się poznać.

 

Czy SITA organizuje praktyki dla studentów umożliwiając im start w karierze?

Od lat realizujemy Program Praktyk Letnich, który trwa zwykle od lipca do końca września. Do udziału w Programie Praktyk poszukujemy zdolnych studentów i „świeżo upieczonych” absolwentów, którzy mają „otwarte” głowy, którzy myślą twórczo, którzy mają dobre wyniki na studiach i chcą poznać branżę gospodarowania odpadami. Dużym atutem jest dla nas zawsze, gdy młody człowiek angażuje się w różne działania pozauczelniane (typu: wolontariat, praktyki i staże, sekcje sportowe) oraz gdy zna języki obce. Studenci, którzy dostają się do Programu Praktyk mają szansę wspierać bieżącą pracę swojego działu i zdobywać wiedzę i umiejętności pod okiem doświadczonych specjalistów. To, czym SITA może się poszczycić, to ilość studentów, którzy po odbyciu Praktyk pozostają w naszej organizacji i znajdują w niej zatrudnienie. To już kilkadziesiąt osób w całej Polsce.

 

Jeśli chodzi o rozwój – na co może liczyć pracownik SITA?

Nie jest to dla mnie łatwe pytanie za każdym razem, kiedy ono pada. Myślę, że dlatego, że utarło się, że to dział HR powinien dostarczyć każdemu pracownikowi gotowych rozwiązań dotyczących rozwoju i kariery. A w moim przekonaniu tak nie jest. HR może dać wsparcie, może pomóc wyklarować potrzeby i znaleźć sposób na zwiększenie efektywności, ale nic się nie zdarzy bez inicjatywy samego pracownika. Zawsze zwracamy uwagę także na indywidualne osiągniecia, zaangażowanie, predyspozycje oraz na możliwości organizacji, bo żaden budżet nie jest bez dna.
Poza wsparciem doskonalenia indywidualnego (typu: finansowanie studiów podyplomowych, kursów, certyfikatów, coachingu), organizujemy programy rozwojowe dla menedżerów i naszych młodych Talentów, dofinansowujemy naukę języków obcych.  Ponadto w prowadzonych procesach rekrutacyjnych zawsze dajemy pierwszeństwo kandydatom z wewnątrz organizacji, by umożliwiać naszym pracownikom awans lub zmianę zakresu obowiązków. 

Na czym polegają programy rozwojowe oferowane przez SITA swoim pracownikom?

Do kwestii rozwoju kompetencji pracowników SITA staramy się podchodzić w sposób systematyczny. Dlatego planujemy działania rozwojowe. Służy nam do tego wprowadzony kilka lat temu proces „people review”. Nie lubię tej nazwy tłumaczyć, bo po polsku brzmi ona dosyć niefortunnie – „przegląd kadr”. Celem tego procesu jest omówienie wraz z menedżerami potrzeb w zakresie rozwoju ich podwładnych. Co ważne, poprzez rozwój rozumiem tu nie tylko szkolenia, ale także awanse, zmiany zakresu obowiązków czy inne działania, których celem jest budowanie kompetencji i efektywności pracowników. W ten sposób każdy menadżer oraz dział HR otrzymują gotową listę działań do podjęcia w danym roku w obszarze rozwoju naszych pracowników. Poza tym, dzięki procesowi people review, wyłaniamy młode Talenty SITA oraz kandydatów na menedżerów. Te osoby przechodzą proces typu assessment center, który pozwala nam ustalić potencjał pracownika, jego mocne strony oraz obszary do dalszego doskonalenia. Naszym dużym sukcesem jest stworzenie Akademii Menedżera SITA. Składa się ona z trzech programów kształcenia: dla Talentów, dla menedżerów oraz dla członków zarządów spółek Grupy. Obecnie rozpoczynamy wdrażanie programu szkoleniowego stworzonego na potrzeby pracowników na stanowiskach specjalistów.

 

Jakie benefity SITA oferuje swoim pracownikom?

W większości spółek Grupy w Polsce wdrożyliśmy program obejmujący prywatną opieką medyczną wszystkich pracowników. Podobnie w większości spółek Grupy oferujemy możliwość korzystania z zajęć sportowych w ramach karty Multisport – dla naszych pracowników na preferencyjnych warunkach. A  część naszych spółek finansuje swoim pracownikom dodatkowe ubezpieczenie „na życie”. 
Jesteśmy Grupą bardzo zróżnicowaną pod względem wieku  pracowników  wielkości ich rodzin – liczby dzieci czy  statusu materialnego. W swoich działaniach staramy się więc zawsze wychodzić naprzeciw potrzebom poszczególnych grup pracowniczych. Podam kilka przykładów jak pożytkujemy nasz Fundusz Socjalny: organizujemy kolonie letnie i zimowiska, a przed rozpoczęciem roku szkolnego przygotowujemy wyprawki dla dzieci pracowników; obchodzimy dzień dziecka i dzień kobiet z niespodziankami; przeznaczamy pewną kwotę dla każdego pracownika, która może być wydana na książki, płyty, koncert itp., czyli na tzw. „kulturę”; organizujemy konkursy dla pracowników, w których można wygrać fundusze  na rozwój swoich pasji. W tym miejscu chciałbym dodać, że dla mnie benefity to jednak nie tylko to, co organizacja oferuje swoim pracownikom w sensie materialnym. Ja uważam, że SITA to wiarygodny pracodawca, który ma stabilną pozycję na rynku, zwłaszcza w branży odpadowej. Dla nas podstawą jest etyczne działanie: zatrudnienie na umowę o pracę, opłacanie co miesiąc ZUS-u. Ponadto u nas w firmie panuje dobra atmosfera, ludzie się lubią, darzą się szacunkiem. Oczywiście zdarzają się „zgrzyty”, ale bardzo dbamy o to, by konflikty rozwiązywać, a nie je ukrywać. W opinii naszych pracowników wyrażanej w badaniu zaangażowania, które przeprowadzamy regularnie, najsilniejsze strony SITA jako pracodawcy to: możliwość zachowania równowagi praca-życie, warunki pracy, delegowane zadania oraz kierownictwo.

Poruszył Pan wcześniej ciekawy i ważny temat roli HR-u w organizacji. Jak Pan postrzega rolę HR-u w SITA?

W moim przekonaniu HR powinien stymulować biznes do zmiany, wspierać działania zmierzające do poprawy efektywności i realizacji celów. Ale przy tym ważne jest, by nie stracić z oczu ludzi, ich potrzeb i problemów. Mówię tu zwłaszcza o pracownikach, którzy są z nami wiele lat, którzy wykazali się zaangażowaniem i lojalnością, niezależnie od zajmowanego stanowiska. A mamy wielu  pracowników, którzy są w Grupie od samego początku i jesteśmy z tego dumni!
W SITA  realizujemy misję odpowiedzialnego pracodawcy, bo wierzymy, że taka postawa najbardziej procentuje.  Dlatego pomagamy w różnych, często  trudnych sytuacjach życiowych np. wspieraliśmy leczenie pracownika, któremu groziła amputacja nogi; wdrożyliśmy regulamin telepracy na potrzeby osoby, która ze względu na trudną sytuację z chorym dzieckiem nie mogła pracować stacjonarnie; organizowaliśmy wsparcie finansowe oraz zbiórkę żywności i artykułów dla rodziny pracownika w trudnej sytuacji materialnej. To oczywiście są przykłady i mam świadomość, że nadal są potrzeby, na które nie możemy odpowiedzieć. Zawsze jednak szukamy rozwiązań i nikogo  nie odprawiamy  „z kwitkiem”. 

 

Jakie największe wyzwania stoją przed HR-em w SITA w najbliższej przyszłości?

Hmm… Myślę, że przede wszystkim nadal będziemy skupiać się na wspieraniu organizacji w przechodzeniu przez proces zmiany. No i oczywiście będziemy te zmiany inicjować. Nasz biznes jest bardzo dynamiczny, więc jako organizacja musimy nadążać, by utrzymać swoją pozycję. A co się będzie u nas HR-ze działo w najbliższym czasie?
Właśnie rozpoczęliśmy rekrutację pracowników do Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (potocznie zwanej „spalarnią”), którą budujemy w Poznaniu. To dla nas duży wysiłek, by pozyskać ludzi o właściwych kompetencjach, którzy operowali będą na co dzień tą instalacją wartą kilkaset milionów złotych. Z drugiej strony to szansa dla kilkudziesięciu osób na lokalnym rynku pracy na znalezienie zatrudnienia.
Będziemy wspierali rozwój działań Fundacji SITA „Jesteśmy z Tobą” w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym ich zatrudnienie w spółkach Grupy SITA) oraz w działaniach na rzecz osób dotkniętych poważnymi schorzeniami czy chorobami. Mamy już pierwsze sukcesy, ale też wiele ciekawych pomysłów do wcielenia w życie. 
Zależy nam również na pogłębianiu integracji w ramach naszej Grupy, której spółki rozsiane są po całej Polsce. Ludzi dzieli często wiele kilometrów, a dla zapewnienia sukcesu musimy współpracować i dzielić się wiedzą. Stąd tworzymy wspólne narzędzia i rozwiązania (np. ocena okresowa czy matryca wartościowania stanowisk), powołujemy grupy projektowe, inicjujemy ogólnogrupowe programy szkoleniowe i rozwojowe. Ciekawym przykładem może być także rozwój współpracy w skali międzynarodowej. Przedstawiciele naszych spółek SITA z Polski wraz z przedstawicielami z innych krajów wyjeżdżają w podróż, podczas której poznają ważne osobistości oraz różne instalacje zagospodarowywania odpadów Grupy Suez na terenie Europy. Poza tym przed nami stoi jeszcze wiele wyzwań. Z ciekawością patrzę w przyszłość :)

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
SITA Polska