RTP Polska Sp. z o.o.

3 Dodaj merytoryczną opinię

Etapy Rekrutacji

Etapy rekrutacji

ETAP 1
Aplikacja na ofertę pracy

Wszystkie aktualne oferty pracy znajdują się na Gowork.pl. Aplikacja odbywa się on-line za pośrednictwem portalu.

ETAP 2
Weryfikacja CV i zaproszenie na rozmowę

Aplikacje kandydatów oceniane są pod kątem wymagań i oczekiwań na danym stanowisku. Wybrane osoby, po krótkiej rozmowie telefonicznej, zostaną zaproszone na rozmowę w siedzibie firmy w Nowej Wsi Wrocławskiej.

ETAP 3
Spotkanie rekrutacyjne

W zależności od rodzaju stanowiska, proces rekrutacyjny składa się z jednego lub kilku etapów. W przypadku stanowisk produkcyjnych spotkanie odbywa się bezpośrednio z Kierownikiem Produkcji.

ETAP 4
Informacja zwrotna
Na podstawie przeprowadzonych spotkań podejmowana jest decyzja o złożeniu oferty i zaproszeniu do współpracy wybranej osoby.

Zobacz więcej →

 

RTP Polska Sp. z o.o.