Kontakt - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugo Gościniak Jerzy Gierłachowo - telefon, adres, NIP, informacje

Poniżej znajdziesz dane kontaktowe dla firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugo Gościniak Jerzy w Gierłachowo, adresy, NIP, numery telefonów, infolinia i e-maile, oraz informacje: dane finansowe i władze firmy. Jeżeli widzisz nieaktualne dane, prosimy o informację.


Branże: Chów i hodowla zwierząt - pozostała działalność

Dane kontaktowe, e-maile

Adres

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugo Gościniak Jerzy
Gierłachowo 54a
64-010 Gierłachowo

Dane firmowe

Nazwa pełna:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "JUGO" Jerzy Gościniak

Adres rejestrowy:

Gierłachowo 54a 64-010 Gierłachowo

NIP:

6981294960

REGON:

410366198

Forma prawna:

indywidualna działalność gospodarcza

Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej:

1997-07-18

Data rejestracji:

1997-07-18

Profil działalności

Kod PKD:
 • 46.23.ZSprzedaż hurtowa żywych zwierząt

 • 01.61.ZDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

 • 01.62.ZDziałalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

 • 02.10.ZGospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

 • 10.11.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

 • 10.12.ZPrzetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

 • 10.13.ZProdukcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

 • 23.70.ZCięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

 • 41.20.ZRoboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

 • 43.11.ZRozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 • 43.12.ZPrzygotowanie terenu pod budowę

 • 43.13.ZWykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

 • 43.31.ZTynkowanie

 • 43.32.ZZakładanie stolarki budowlanej

 • 43.33.ZPosadzkarstwo

 • 43.34.ZMalowanie i szklenie

 • 43.39.ZWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

 • 43.99.ZPozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 • 45.11.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

 • 45.19.ZSprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

 • 46.21.ZSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

 • 46.32.ZSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa

 • 46.42.ZSprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

 • 46.72.ZSprzedaż hurtowa metali i rud metali

 • 46.77.ZSprzedaż hurtowa odpadów i złomu

 • 47.11.ZSprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

 • 47.19.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

 • 47.21.ZSprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.22.ZSprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.71.ZSprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.76.ZSprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 • 47.81.ZSprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.89.ZSprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

 • 47.99.ZPozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

 • 49.41.ZTransport drogowy towarów

 • 52.10.BMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

 • 55.10.ZHotele i podobne obiekty zakwaterowania

 • 55.20.ZObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

 • 55.30.ZPola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

 • 56.10.ARestauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 • 56.10.BRuchome placówki gastronomiczne

 • 70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

 • 74.90.ZPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

 • 77.31.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

 • 77.32.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

 • 93.19.ZPozostała działalność związana ze sportem

Rozwiń

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugo Gościniak Jerzy
0/5 Na podstawie 0 ocen.
 • Zobacz wywiad
 • 54a
  64-010 Gierłachowo
 • NIP: 6981294960 REGON: 410366198
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Październiku 2022r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
 1. pracuj.pl 4 233 060
 2. GoWork.pl 3 490 290
 3. olx.pl 3 219 750
 4. jooble.org 2 432 754
 5. indeed.com 2 324 052
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jugo Gościniak Jerzy