Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elstar Electric

2.3 Dodaj merytoryczną opinię

Dla klienta

Dla klienta

 

Projektowanie, montaż i wyposażanie rozdzielnic niskiego napięcia:
Produkujemy, dostarczamy, montujemy na najwyższym poziomie technicznym i po konkurencyjnych cenach następujące urządzenia elektryczne:

 • Rozdzielnice niskiego napięcia w dowolnej konfiguracji w zależności od przeznaczenia: np. rozdzielnice główne, podrozdzielnice, końcowe, sterownice, szafy sygnalizacyjne, pomiarowe, potrzeb własnych, budowlane, itp. Stosowane przez nas systemy pozwalają na wykonanie rozdzielnic na prąd znamionowy do 7100 A. W zależności od typu rozdzielnicy możemy w tej samej szafie montować różne bloki funkcjonalne np.: człony wysuwne, wtykowe i stałe. Wykonujemy rozdzielnice stosując następujące systemy:
  • TM, TM light  -  firmy Elsteel,
  • Prisma Plus P i G  -  firmy Schneider Electric,
  • XL3 4000, XL3 800, XL3 400, XL3 160, XL3 125, oraz rozdzielnice dedykowane do zastosowań w obiektach użyteczności publicznej i  domowych  -  firmy Legrand,
  • xENERGY, XVTL, Profi+  -  firmy EATON,
  • Tri Line,Twin Line, Combi Line-M, SmissLine, Uk500, AT/U, FireProtection - firmy ABB.
  • Rozdzielnice innych systemów w zależności od potrzeb projektowych.
 • Rozdzielnice transformatorowe niskiego napięcia o wyposażeniu zgodnym z wymogami Zakładów Energetycznych i użytkownika.

Firma Elstar Electric spełnia wszystkie Europejskie standardy w dziedzinie montażu i prefabrykacji rozdzielnic:

SZR Układy Samoczynnego Załączania Rezerwy produkcji na sterownikach PLC są przeznaczone dla zapewnienia ciągłego zasilania w energię elektryczną obiektów dla których dopuszczalne są przerwy zasilania trwające od kilkudziesięciu milisekund do kilkudziesięciu sekund . Zastosowanie sterowników PLC w tych układach jest obecnie standardem , dla dużych rozdzielni elektrycznych produkowanych przez nowoczesne firmy na świecie.

Układy SZR naszej produkcji oparte na specjalizowanych sterownikach PLC mogą być stosowane w systemach zasilania zawierających 2 lub więcej wyłączników . Układy takie mogą być również poddane wizualzacji. Przy pomocy programu wizualizacyjnego sterownik informuje o istniejącym stanie wyłączników, obecności zasilań, zaistniałych awariach, oraz ostatnich przełączeniach. Informacje te mogą być gromadzone i w każdej chwili może być odczytana przy pomocy komputera stacjonarnego, panelu operatorskiego lub zdalnie poprzez połączenie modemowe cała historia zachowań poszczególnych wyłączników i układu. Układy SZR na sterownikach PLC zapewniają prawidłowe przełączenie, w sytuacji awarii torów wyłączników głównych, wyłączników manewrowych oraz załączanie i wyłączanie agregatu prądotwórczego w kilku typach pracy automatycznej.

Pojęcie awaria toru obejmuje:

 • zanik napięcia
 • wysunięcie wyłącznika (w przypadku zastosowania wyłącznika w wersji wysuwnej)
 • wyłączenie wyłącznika z powodu zwarcia i przeciążenia
 • ręczne wyłączenie wyłącznika w trybie pracy automatycznej

W trybie pracy automatycznej układ SZR może pracować z rezerwą jawną lub ukrytą. W przypadku pracy z rezerwą jawną jest możliwe programowo ustalenie priorytetu zasilania z sieci 1 lub 2 w sytuacji gdy istnieją dwa zasilania z sieci ZE. Sterowanie automatyczne z wyborem sieci priorytetowej zapewnia zasilanie tylko z tej sieci lub w przypadku jej braku z agregatu prądotwórczego.

W układzie sterowania realizowane są następujące opóźnienia nastawiane:

 • opóźnienie czasu załączania wyłączników liczone od czasu awarii jednego z torów - zapobiega ( o ile jest wybrane ) , zbędnym przełączeniom układu w sytuacji chwilowych zaników napięcia trwających krócej od nastawionych czasów opóźnień.
 • opóźnienie czasu załączania wyłączników głównych po powrocie napięcia liczone od czasu powrotu napięcia - ustawiane jest przez operatora za pomocą zewnętrznych przekaźników czasowych , może osiągać wartości kilkudziesięciu sekund i ma zapobiec zbędnym przełączeniom układu aż do momentu osiągnięcia stabilnych parametrów zasilania.
 • opóźnienie załączania wyłącznika zasilania awaryjnego a po sygnale na załączenie generatora ( ustawione programowo ) , umożliwia wykonanie kilku prób rozruchu agregatu w przypadku trudności z jego uruchomieniem.

Czas ten jest indywidualne dobierany dla danego typu agregatu prądotwórczego. Wystąpienie awarii w torze danego wyłącznika powoduje ,że sterownik zablokuje wyłącznik i przełączy układ zapewniając dalej ciągłość zasilania z pominięciem tego wyłącznika. SZR realizuje funkcje blokady , która uniemożliwia ponowne załączenie danego wyłącznika w trybie pracy automatycznej .

Stan blokady wyłącznika występuje w sterowniku w następujących przypadkach:

 • zwarcie lub przeciążenie w torze wyłącznika
 • nieprawidłowe przełączanie zestyków pomocniczych wyłącznika lub uszkodzenie przewodów łączących zestyki z wejściami binarnymi sterownika.

Sterownik rozpoznaje stany przeciążenia lub zwarcia i nie pozwala na ponowne załączenie "na zwarcie" (przeciążenie) z jednoczesnym wystawieniem blokady. Odblokowanie wyłącznika następuje po naciśnięciu przycisku 'kasowanie blokady'.

Firma Elstar Electric oferuje wykonanie:

 • instalacji oświetlenia
 • instalacji siłowych
 • instalacji automatyki
 • pracy w ciężkich warunkach
 • instalacji oświetlenia ulicznego
 • instalacji oświetlenia obiektów sportowych
 • modernizację pól SN
 • i pomiarów

 

Zobacz więcej →

 
 
Przedsiębiorstwo Elektromontażowe Elstar Electric