Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.

3 Dodaj opinię

Praca

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA należy do wąskiego grona wysoko wyspecjalizowanych firm działających w branży budownictwa podziemnego w kraju i za granicą. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku budownictwa górniczego oraz duże doświadczenie i znaczne osiągnięcia w budownictwie przemysłowym. Działając na rynku od ponad 70 lat wypracowaliśmy własne rozwiązania techniczne i unikalne technologie. Doświadczenie, wykwalifikowany personel, własne biuro projektowe oraz park maszynowy pozwalają na kompleksową realizację nawet najbardziej złożonych zamówień, począwszy od etapu projektowania, aż po budowę kopalni „pod klucz". 

Informacja nt. warunków zatrudniania

Pracownicy Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S. A. są wynagradzani na podstawie Układu Zbiorowego Pracy (UZP) i porozumień szczegółowych zawieranych przez Zarząd Spółki z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce. Po spełnieniu określonych w tych przepisach warunków pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymują: 

 1. atrakcyjne wynagrodzenie zależne od zajmowanego stanowiska i kwalifikacji
 2. premię uznaniową w zależności od wykonanych zadań
 3. nagrodę z okazji Dnia Górnika (Barbórka)
 4. specjalną nagrodę roczną tzw. 14-stkę
 5. nagrodę jubileuszową
 6. deputat węglowy
 7. posiłki profilaktyczne w wysokości 22,00 zł za każdy przepracowany dzień.
 8. dodatek „dojazdowy" w wysokości 10,00 zł za każdy przepracowany dzień
 9. dodatek za zatrudnienie w warunkach szkodliwych, uciążliwych oraz niebezpiecznych w zależności od ustalonego dla stanowiska pracy stopnia uciążliwości. 
 10. inne dodatki
  • przodowego
  • strzałowego
  • kombajnisty
  • brygadzisty
  • sanitariusza 
  • za obsługę ładowarki, wozu wiertniczego i kotwiącego
  • za dwuzawodowość w określonych specjalnościach

Poza składnikami o charakterze płacowym, pracownicy mają prawo do: 

 1. dodatkowego urlopu wypoczynkowego (4 dni po 5 latach pracy pod ziemią lub 6 dni po przepracowaniu 10 lat pod ziemią).
 2. świadczeń wynikających z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w tym:
  • rodzinny wyjazd letni na bardzo korzystnych warunkach do własnego ośrodka w Gdańsku — Sobieszewie,
  • dopłaty do tzw. wczasów pod gruszą, do wypoczynku dzieci i młodzieży (zielone szkoły, kolonie),
  • dwa razy w roku bony świąteczne,
  • mozliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. 

Wymagane dokumenty 

 • CV
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie
 • kwalifikacje i staż pracy (świadectwa pracy)
 • kserokopie
 • podpisane oświadczenie dot zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz.922 z późn. zm.) 

Kompletne dokumenty prosimy złożyć w siedzibie firmy, lub kierować na adres e-mail
 

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów SA
ul. Hutnicza 5-9, 42-600 Tarnowskie Góry
tel.: +48 32 736 53 41, fax: +48 32 736 50 01 
 
Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A.