Proximetry Poland Sp. z o.o.

3 Dodaj opinię

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

Drodzy Czytelnicy,

Treść opinii podpisanej imieniem Elżbieta skłania nas do publikacji komentarza w imieniu naszej firmy.

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty Wsparcia Technicznego z językiem niemieckim nie było żadnej pani, którą spotkały opisane we wpisie zdarzenia.
Natomiast w czerwcu w procesie rekrutacji wziął udział pewien Pan, w którego przypadku przebieg zdarzeń wyglądał podobnie do podanego w opisie. Kandydat ten nie został przyjęty do naszej firmy gdyż odmówił przedstawienia jakiegokolwiek świadectwa pracy wydanego przez wcześniejszych pracodawców, odmówił też podania nazw firm dla których ostatnio pracował - czym nie dopełnił obowiązków wynikających z Prawa Pracy, więc nie mógł zostać zatrudniony. O tej decyzji kandydat rzeczywiście został poinformowany drogą mailową, co miało miejsce 27 czerwca.
 
Korzystając z okazji wyjaśniamy dwie kwestie związane z ofertą pracy na stanowisku Specjalisty Wsparcia Technicznego z językiem niemieckim.
Aktualnie proces rekrutacji składa się z 3 etapów: Etap pierwszy to około 30 minutowa rozmowa telefoniczna, w trakcie której następuje weryfikacja znajomości języka niemieckiego i angielskiego. Drugim etapem jest spotkanie w siedzibie naszej firmy, w czasie którego kandydat rozwiązuje test pisemny z języka niemieckiego oraz wykonuje z użyciem komputera zadanie sprawdzające umiejętności przydatne na stanowisku pracy. W czasie spotkania kandydat poznaje szczegóły przyszłej pracy oraz omawiane są warunki zatrudnienia. Spotkanie trwa około 2 godzin. Trzecim etapem jest poinformowanie Kandydata o rezultacie procesu rekrutacji, informacja ta przekazywana jest najdalej w ciągu 2 tygodni.
Praca w godzinach popołudniowych i nocnych jest dodatkowo płatna. Praca w nadgodzinach oraz w czasie weekendów rozliczana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z wyrazami szacunku,
Dział HR.

Pomocna?
Tak14Nie25
Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Proximetry Poland Sp. z o.o.