Praca Szczecin

Województwo zachodniopomorskie to przykład ogromnego zróżnicowania wskaźniku bezrobocia w poszczególnych powiatach wchodzących w jego skład. Choć sytuacja w największych miastach jest dobra – bezrobocie w Szczecinie kształtuje się na poziomie 4,7 proc., a w Koszalinie 6,9 proc. - to w wielu regionach wskaźnik ten jest kilkukrotnie wyższy. W efekcie tego zachodniopomorskie jest jednym z siedmiu województw, w których bezrobocie przekracza 10 proc. i wynosi dokładnie jeden punkt procentowy więcej (11 proc.). Najgorzej sytuacja wygląda w powiecie Łobeskim, gdzie wskaźnik ten wynosi 23,1 proc. Z bezrobociem przekraczającym 20 proc. muszą walczyć również powiaty: białogardzki (22,3 proc.), choszczeński (20,8 proc.) i szczecinecki (20,2 proc.). Niewiele lepiej jest również w przeważającej ilości innych powiatów. Dysproporcja między dużymi ośrodkami miejskimi, a mniejszymi miejscowościami są ogromne. Dość powiedzieć, że o ile we wspomnianym już Koszalinie bezrobocie nie jest duże, to w otaczającym go powiecie koszalińskim wskaźnik ten wynosi 17,3 proc.! Tylko w 6 powiatach województwa zachodniopomorskiego bezrobocie jest mniejsze niż 10 punktów procentowych.

Rynek pracy

Mimo tak ogromnych nierówności, w styczniu 2017 roku w Urzędach Pracy na bezrobotnych czekało 6800 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. To rekord, jeszcze nigdy w pierwszym miesiącu roku w urzędach nie było tylu ofert pracy. Pracodawcy narzekają na problemy ze znalezieniem pracowników – zwłaszcza w IT, SSC, BPO i branży energetyki odnawialnej. Mimo to szacuje się, że bezrobocie w styczniu może skoczyć nawet do 12 proc. Zachodniopomorski rynek pracy zaskakuje paradoksami. Pewien antagonizm w postaci wysokiego w porównaniu do innych województw bezrobocia przy jednoczesnym braku chętnych do pracy to tylko jeden z wielu aspektów. W 2016 roku zachodniopomorskie firmy złożyły przeszło 55 tys. deklaracji o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców – to trzy razy więcej niż w roku 2015. Jednocześnie stopa bezrobocia w województwie w ostatnich latach spadała najszybciej spośród wszystkich regionów w Polsce. Co więcej, lokalni urzędnicy szacują, że 2017 rok będzie korzystny dla zachodniopomorskiego rynku pracy. Ich przypuszczenia nie są bezzasadne. Swoje inwestycje na terenie aglomeracji szczecińskiej zrealizowali światowi liderzy branży e-commerce – Amazon i Zalando. Obie firmy poszukują 2000 pracowników.

Pewne zatrudnienie po studiach w Szczecinie?

Interesująco wyglądają również perspektywy przyszłych absolwentów kształcących się na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym. Uczelnia podpisała umowę z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police i PDH Polska, w wyniku której studenci ZUT staną się w przyszłości wykwalifikowaną kadrą obu firm. Zatrudnienie znajdzie się wkrótce również w Stoczni Szczecińskiej, która pod koniec stycznia została nabyta przez Fundusz Inwestycyjny Mars. Według szacunków polskiego rządu w stoczni pracę znaleźć może nawet 3000 osób.

Gdzie szukać ofert pracy?

Poza wspomnianymi urzędami pracy warto zapoznawać się z ogłoszeniami zamieszczonymi w Internecie. Zwłaszcza, że od połowy stycznia przez 2 tygodnie w sieci trwała akcja promująca zatrudnienie w Szczecinie. Z kolei studenci nie powinni zapominać o zapoznaniu się z ofertą staży i praktyk zamieszczanych przez zachodniopomorskie uczelnie.

5 059,32 zł

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Szczecinie

2,70%

Stopa bezrobocia w Szczecinie w czerwcu 2018r.