Ikona wybranych ofert
Aplikuj na wybrane oferty

Dodałeś 0 ofert pracy.

Filtruj wyniki:
Filtruj wyniki:
ikona

Praca Nauczyciel Bydgoszcz

- 3 oferty pracy
 • 25.05.2023

  Lektor - Nauczyciel języka angielskiego

  Early Stage (1487 opinie)
  ikona
  Bydgoszcz ikona
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
  ikona Stacjonarna
 • wczoraj

  Nauczyciel w przedszkolu

  Super Kids Fashion Wioleta Danielczyk (sprawdź opinie)
  ikona Bydgoszcz
  ikona Średnie wynagrodzenie: 6800 - 10200 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
 • wczoraj

  Nauczyciel przedszkola

  Niepubliczne Przedszkole UNIVERSUM w Bydgoszczy
  ikona Bydgoszcz
  ikona 4500 - 5500 zł / miesiąc
  ikona Umowa o pracę
  ikona Pełny etat
Jak działa multiaplikowanie na GoWork.pl? To proste! cart-infographics cart-infographics

   Praca nauczyciel Bydgoszcz – oferty pracy

   Nauczyciel to jeden z najstarszych zawodów świata. Jest bardzo odpowiedzialny, ale jednocześnie daje dużo satysfakcji. Jak można zostać nauczycielem? Ile zarabia osoba zatrudniona na tym stanowisku? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w poniższym artykule.

   Co robi nauczyciel?

   Nauczyciel zajmuje się przekazywaniem wiedzy oraz nauką praktycznych umiejętności z danej dziedziny. Należy jednak pamiętać, że zadania nauczyciela różnią się w zależności od typu szkoły i etapu edukacji. Nieco inne obowiązki będzie miał także nauczyciel konkretnego przedmiotu.

   Obowiązki nauczyciela

   Obowiązki (i prawa) nauczyciela zostały określone w ustawie z 1982 r., czyli w tzw. Karcie Nauczyciela. Należą do nich:

   • realizacja programu nauczania;
   • troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
   • współpraca z rodzicami;
   • wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju;
   • kształcenie i wychowywanie uczniów;
   • doskonalenie zawodowe;
   • kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich.

   O zakresie sprawowania opieki nad uczniami decyduje konkretny etap edukacji. Dużo więcej uwagi musi poświęcić nauczyciel dzieciom w przedszkolu i bardziej zaangażować się w ich wychowanie niż w przypadku młodzieży licealnej.

   Rola nauczyciela na poszczególnych etapach edukacji

   Zadania nauczyciela w dużej mierze zależą od szkoły, w której uczy.

   1. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – jego rolą jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również zachęcanie podopiecznych do rozwijania swoich umiejętności oraz pomaganie im w pokonywaniu problemów; na tym etapie nauczyciel uczy, ale również wychowuje; w przedszkolu miejsce pracy przypomina trochę drugi dom z tą różnicą, że dzieci poza zabawą zdobywają również wiedzę;
   2. Nauczyciel w szkole podstawowej – do jego obowiązków należy np. przygotowywanie a potem sprawdzanie kartkówek i klasówek czy organizowanie wycieczek; na tym etapie edukacji nauczyciel musi przygotować uczniów do egzaminu ósmoklasisty, którego wynik ma decydujący wpływ na możliwość wyboru szkoły średniej;
   3. Nauczyciel w szkole średniej – przygotowuje uczniów do matury i/lub egzaminu zawodowego; uczy także praktycznej wiedzy, którą jego podopieczni będą mogli wykorzystać w dorosłym życiu.
   4. Nauczyciel wspomagający – może pracować z uczniem na każdym etapie edukacji; jego rolą jest pomoc dziecku zarówno podczas zajęć, jak i przerw między lekcjami; jak sama nazwa wskazuje, jego praca to wsparcie nauczyciela danego przedmiotu, np. języka angielskiego; może też uczestniczyć w prowadzeniu terapeutycznych zajęć grupowych.

   Jak zostać nauczycielem?

   Aby zostać nauczycielem, należy:

   • zdobyć wyższe wykształcenie kierunkowe (tytuł licencjata, inżyniera lub magistra);
   • ukończyć kurs pedagogiczny w wymiarze 270 godzin;
   • odbyć praktyki zawodowe w szkole.

   Wiele uczelni w Polsce oferuje przygotowanie pedagogiczne w toku studiów, np. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy czy Uniwersytet Warszawski. Zawsze też można pójść na studia podyplomowe przygotowujące do pracy w szkole.

   Predyspozycje do pracy jako nauczyciel

   Nie każdy jest predysponowany do pracy w szkole. Aby zostać nauczycielem, trzeba bowiem odznaczać się konkretnymi cechami, na przykład łatwością w nawiązywaniu kontaktów oraz gotowością do budowania przyjacielskich relacji z uczniami. Istotna jest również charyzma, która sprawia, że nauczyciel ciekawie prowadzi zajęcia i jest szanowany przez swoich podopiecznych. Dobry nauczyciel powinien być także odpowiedzialny, wykazywać się empatią i otwartością na problemy uczniów. Do prowadzenia zajęć przyda się również wysoko rozwinięta wyobraźnia i kreatywność.

   Awans zawodowy nauczyciela

   Nauczyciele mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji, co wiąże się z wyższymi zarobkami. Awans zawodowy nauczyciela obejmuje 4 stopnie:

   1. Nauczyciel stażysta – posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania zawodu bez innych stopni awansu; nauczycielem stażystą zostaje się już pierwszego dnia zatrudnienia;
   2. Nauczyciel kontraktowy – to tytuł, który uzyskuje się po 9 miesiącach stażu w szkole i akceptacji komisji kwalifikacyjnej po przeprowadzonej rozmowie;
   3. Nauczyciel mianowany – musi posiadać stopień nauczyciela kontraktowego, przepracować co najmniej 2 lata, licząc od momentu nadania mu tytułu nauczyciela kontraktowego oraz otrzymać pozytywną ocenę dorobku zawodowego i zdać stosowny egzamin;
   4. Nauczyciel dyplomowany – musi mieć stopień nauczyciela mianowanego, przepracować co najmniej 12 miesięcy od dnia nadania tytułu nauczyciela mianowanego i uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego.

   Ile zarabia nauczyciel w Bydgoszczy?

   Minimalne zarobki nauczyciela w Bydgoszczy są takie same jak w pozostałych miastach w Polsce. Ich wysokość określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. W zależności od stopnia awansu zawodowego i stażu pracy minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela wygląda następująco:

   a) pedagog z tytułem magistra z przygotowaniem pedagogicznym:

   • nauczyciel stażysta – 2949 zł brutto miesięcznie,
   • nauczyciel kontraktowy – 3034 zł brutto miesięcznie,
   • nauczyciel mianowany – 3445 zł brutto miesięcznie,
   • nauczyciel dyplomowany – 4046 zł brutto miesięcznie.

   b) pedagog z tytułem licencjata z przygotowaniem pedagogicznym:

   • nauczyciel stażysta – 2818 zł brutto miesięcznie,
   • nauczyciel kontraktowy – 2823 zł brutto miesięcznie,
   • nauczyciel mianowany – 3002 zł brutto miesięcznie,
   • nauczyciel dyplomowany – 3523 zł brutto.

   Jednak jak pokazuje Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, średnie wynagrodzenie nauczycieli w Bydgoszczy jest nieco wyższe i wynosi:

   • dla nauczyciela stażysty – 4950 zł brutto;
   • dla nauczyciela kontraktowego – 4950 zł brutto;
   • dla nauczyciela mianowanego – 6400 zł brutto;
   • dla nauczyciela dyplomowanego – 7750 zł brutto.

   Dodatki do pensji nauczyciela

   Nauczyciele mogą również liczyć na dodatki pensji w postaci:

   • dodatku motywacyjnego – jest ustalany przez organ samorządu terytorialnego;
   • dodatku funkcyjnego – możliwy do otrzymania za wychowawstwo, pozycję wicedyrektora, dyrektora lub np. doradcy metodycznego (jego wysokość zależy od samorządu);
   • dodatku za wysługę lat – wynosi od 1% do maksymalnie 20%;
   • dodatku za uciążliwość pracy;
   • nagród jubileuszowych i dyrektorskich.

   Udzielanie lekcji prywatnych – korepetycje

   Nauczyciel w Bydgoszczy (podobnie jak w całej Polsce) może udzielać korepetycji. Jest to legalny sposób na zarobienie dodatkowych pieniędzy, pod warunkiem że:

   • nauczyciel założy jednoosobową działalność gospodarczą;
   • zajęcia będą odbywać we współpracy z instytucją, która zrzesza korepetytorów i pośredniczy w poszukiwaniu uczniów;
   • miesięczne przychody nauczyciela z tytułu udzielanych korepetycji nie przekroczą 50% płacy minimalnej (od stycznia 2022 płaca minimalna wynosi 3010 zł brutto miesięcznie); wtedy nie wymagana jest własna działalność;

   Co istotne i bardzo wygodne, prywatne lekcje nie muszą odbywać się koniecznie stacjonarnie. Może być to bowiem praca zdalna w formie e-korepetycji.

   Kandydat na nauczyciela – wymagania pracodawców w Bydgoszczy

   Pracodawcy w Bydgoszczy (najczęściej dyrektorzy szkół) oczekują od kandydata na stanowisko nauczyciela:

   • wyższego wykształcenia kierunkowego (w tym licencjat),
   • przygotowania pedagogicznego (kurs lub studia podyplomowe),
   • doświadczenia (lub przynajmniej odbytych praktyk zawodowych),
   • niekaralności (na dowód należy przedstawić stosowne zaświadczenie).

   Dla pracodawców istotne są również takie cechy kandydata jak: umiejętności interpersonalne, komunikatywność, wysoka kultura osobista, dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą, odpowiedzialność i zaangażowanie.

   Gdzie może pracować nauczyciel w Bydgoszczy?

   Na nauczyciela w Bydgoszczy czeka wiele miejsc zatrudnienia, na przykład w centrum. Zakres obowiązków nauczycieli uczących w mieście niczym nie różni się od zadań pedagogów z okolicznych miejscowości.

   Nauczyciel w Bydgoszczy może pracować w:

   • przedszkolach lub punktach przedszkolnych,
   • szkołach podstawowych,
   • szkołach średnich lub policealnych.

   Wszystko zależy od tego, jakie ma wykształcenie i gdzie chciałby pracować. Niektórzy lepiej „dogadują się” z młodzieżą niż z małymi dziećmi. Inni z kolei idealnie nadają się wyłącznie do pracy w przedszkolu.

   Warto pamiętać, że w Bydgoszczy funkcjonują zarówno placówki państwowe, jak i prywatne. Analizując dostępne oferty dla nauczycieli, wyraźnie widać, że niejedna szkoła lub przedszkole niepubliczne szuka pedagogów. Wymagania konieczne do podjęcia pracy w prywatnych placówkach są takie same jak w przypadku szkół i przedszkoli publicznych.

   Oferty pracy dla nauczycieli w Bydgoszczy – gdzie ich szukać?

   Najwięcej ofert pracy dla nauczyciela w Bydgoszczy znajduje się w Internecie, zwłaszcza na stronie Serwisu Pracy GoWork.pl. Użytkownicy portalu mogą samodzielnie wybrać:

   • lokalizację (w tym przypadku Bydgoszcz lub województwo kujawsko-pomorskie),
   • wymiar zatrudnienia (np. etat lub pół etatu),
   • wysokość wynagrodzenia („widełki”),
   • typ umowy (np. umowa o pracę, umowa zlecenie lub B2B).

   Dzięki temu otrzymują najbardziej dopasowane ogłoszenia z różnych szkół i mogą wysłać swoje dokumenty aplikacyjne tylko do tych pracodawców, którzy proponują najlepsze warunki zatrudnienia.

   Nauczyciele z Bydgoszczy mogą także szukać pracy na stronie internetowej kuratorium lub za pośrednictwem Urzędu Pracy. Zawsze też, jeśli interesuje ich konkretna placówka, mogą umówić się na spotkanie z dyrektorem i zaproponować swoją kandydaturę. W grę wchodzi również Centralna Baza Ofert Pracy. Warunki korzystania z bazy są bardzo proste. Najpierw wejdź na stronę i wybierz lokalizacje, które Cię interesują (Bydgoszcz i okolice lub całe województwo). Potem wpisz konkretne stanowisko, np. nauczyciel języka polskiego i gotowe.

   Plusy i minusy zawodu nauczyciela

   Duża odpowiedzialność, stres, „zabieranie” pracy do domu – to nieodłączne i te mniej przyjemne elementy zawodu nauczyciela. Jednak każda praca ma swoje wyzwania, z którymi trzeba się zmierzyć. Ogromnym plusem tego zawodu jest natomiast satysfakcja z kształtowania młodych umysłów. Poza tym zatrudnienie w szkole to bardzo stabilna praca. Umowa o pracę, możliwość awansu zawodowego, dodatki do pensji – to niewątpliwe zalety tego zawodu. Do tego dochodzi dużo czasu wolnego (wakacje, ferie itp.) oraz fakt, że jest to praca, w której nie sposób się nudzić.