Praca Lublin

Mimo iż krajowa sytuacja na rynku pracy wydaje się być najlepsza w historii III RP, to w dalszym ciągu widoczny jest podział na Polskę A i B, czyli zachodnią i wschodnią część kraju. Potwierdzeniem tego może być województwo lubelskie, które jest jednym z tych, w którym bezrobocie w dalszym ciągu wynosi ponad 10 proc., a dokładnie 10,4 proc. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia na koniec minionego roku wynosiła 95,6 tys. osób. W stolicy regionu, Lublinie, wskaźnik ten kształtował się na poziomie 7,2 proc. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie, przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło w tym czasie 4135,21 zł w całym województwie oraz 4438,11 zł w Lublinie (obie kwoty to stawki brutto). W skali roku lubelskie zanotowało wzrost wynagrodzeń w powyższym sektorze o 3 proc i plasuje się na 10 miejscu spośród wszystkich województw w kraju, przegrywając nieznacznie z Podkarpaciem.

Miejsca pracy

W trakcie całego minionego roku w niemal każdym powiecie zanotowano spadek bezrobocia. Wyjątkiem jest niestety powiat kraśnicki. W 2016 roku w lubelskim przybyło miejsc pracy w administracji, gastronomii i przetwórstwie przemysłowym. W przytoczonych branżach odnotowano także znaczący – na poziomie kilkunastu procent – wzrost wynagrodzeń. Choć w minionym roku w województwie spadła liczba miejsc pracy w budownictwie czy przy obsłudze rynku nieruchomości, to w wielu sektorach w dalszym ciągu jest więcej ofert pracy niż chętnych do ich podjęcia. Zawodami deficytowymi są spawacze, księgowi, kierowcy ciężarówek i autobusów. Pracy nie zabraknie również w IT. Już teraz w mieście działa ponad 500 firm z tej branży. Jednocześnie jest to sektor, w który zamierza inwestować samo miasto – wynika to m.in. z przyjętej na lata 2013-20 strategii rozwoju Lublina. Niestety nie wszędzie jest tak kolorowo. Problemy ze znalezieniem pracy mogą mieć chociażby pedagodzy, historycy, filozofowie, politolodzy i kulturoznawcy. W ich wypadku popyt na pracę przewyższa podaż.

W Lublinie inwestycje pełną parą

Miasto stara się walczyć z bezrobociem i w 2017 roku przeznaczy ponad 263 mln zł na wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia – to o 28 proc. więcej niż rok wcześniej. Z tej kwoty 50 mln zostanie przeznaczone na aktywizację zawodową osób powyżej 30 roku życia. Swoje robią również przedsiębiorcy np. Fabryka Cukierków „Pszczółka” wybudowała w Lublinie nowy zakład produkcyjny, którego koszt wyniósł 153 mln zł, a który będzie zatrudniał łącznie 210 pracowników.

Gdzie szukać pracy?

Województwo lubelskie jest regionem nierówności. W wielu branżach pracodawcy wręcz konkurują ze sobą o pracowników, a ich deficyt uzupełniany jest przez emigrantów z Ukrainy (w regionie legalnie pracuje już nawet 75 tys. Ukraińców, coraz większa liczba z nich to wykwalifikowani i wykształceni specjaliści). W innych z kolei o zatrudnienie trudno. Jeśli jednak jest miejsce, do którego powinno się udać w poszukiwaniu zatrudnienia to jest to wspomniany już Powiatowy Urząd Pracy. Warto również zapoznać się z ogłoszeniami zamieszczanymi w Internecie. O swoją karierę zawodową mogą zadbać także studenci i absolwenci szkół wyższych, korzystając z ofert stażowych i praktyk zamieszczanych na uczelniach.

4 367,59 zł

Przeciętne wynagrodzenie brutto w Lublinie

5,70%

Stopa bezrobocia w Lublinie w czerwcu 2018r.