POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA

2.5 Dodaj merytoryczną opinię

O nas

O nas

POZBUD S.A. to polska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeden z największych w Polsce producentów stolarki otworowej. Postępujące w ostatnich latach otwarcie na biznesowe wyzwania w innych branżach było impulsem do budowy wokół Spółki Grupy Kapitałowej. Dziś, podążając za technologicznymi wyzwaniami rynku, łączymy w swoich działaniach użyteczność z dbałością o środowisko naturalne. 

Kilkudziesięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu działalności na polskim rynku Spółka traktuje jako unikalny kapitał i jednocześnie ogromne zobowiązanie wobec właścicieli i pozostałych interesariuszy. Kluczowe dla rozwoju Spółki było pozyskanie kontraktu infrastrukturalnego. Związane z kontraktem nabycie spółki celowej rozpoczęło proces budowy silnej Grupy Kapitałowej POZBUD, która dziś skupia spółki posiadające referencje i kadrę gotową do kompleksowej realizacji projektów na rynku usług budowlanych, deweloperskim, przemysłu kolejowego. Jednocześnie Spółka podejmuje działania zmierzające do pozyskania zleceń w segmencie hydrotechniki, odnawialnych źródeł energii oraz  przemyśle kolejowym. Równolegle, nieprzerwanie od początku swojej działalności, POZBUD pozostaje wiodącym polskim producentem stolarki otworowej, oferując klientom w Polsce, Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych towary pod marką SLONAWY, produkowane w jednej z najnowocześniejszych fabryk na kontynencie.

Współpraca, transparentność i jakość to kluczowe wartości we wszystkich obszarach naszego działania. Postaw na rozwój w Grupie Kapitałowej POZBUD. Oferujemy stabilne warunki zatrudnienia oraz możliwości rozwoju w strukturach Grupy.


 

www.pozbud.pl

 
POZBUD SPÓŁKA AKCYJNA