Dodatek solidarnościowy – wniosek o zasiłek z ZUS, wzór i warunki do spełnienia. Ważne informacje dla pracownika

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie przysługujące osobom, które straciły pracę w związku z epidemią. Gdzie składać wniosek i kto dostanie pieniądze? Aby poznać odpowiedzi na wszystkie pytania, przeczytaj poniższy poradnik.

wyciągnięta dłoń z dwiema monetami 

Dodatek solidarnościowy 2020 – dla kogo?

Dodatek solidarnościowy to nowe świadczenie stanowiące element tarczy antykryzysowej. Jego podstawowym celem jest wsparcie pracowników, którzy stracili zatrudnienie w czasie trwania kryzysu spowodowanego epidemią COVID-19. Kwota 1400 złotych ma być wypłacana przez trzy miesiące i trafi do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które straciły zatrudnienie po 15 marca 2020 roku. 

Dodatek solidarnościowy będzie dotyczył nie tylko osób, które otrzymały wypowiedzenie. Na trzymiesięczną wypłatę 1400 złotych mogą liczyć także osoby, których umowa dobiegła końca w sposób naturalny. Od kiedy świadczenie będzie dostępne? O dodatek solidarnościowy będzie się można ubiegać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku.

Jakie warunki trzeba spełnić aby dostać dodatek solidarnościowy?

Świadczenie nie będzie wsparciem dla wszystkich osób wykonujących swój zawód. 1400 złotych dodatku otrzymają osoby spełniające konkretne warunki zapisane w treści ustawy:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, które zwolniono po 15 marca 2020 roku
 • pracownicy, których umowy wygasły po 15 marca i nie zostały przedłużone
 • osoby podlegające ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez co najmniej 60 dni w 2020 roku
 • osoby mieszkające na terytorium Polski będące obywatelem RP lub cudzoziemcy w rozumieniu artykułu 2 ustawy o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19

Gdzie składać wniosek i jakie dane powinien zawierać?

Pieniądze związane z dodatkiem solidarnościowym wypłaci ZUS i to właśnie tam należy składać wniosek. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie miał 7 dni na wypłacenie pieniędzy od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności stwierdzającej ich przyznanie. Co więcej, środki wpłyną w formie bezgotówkowej na konto wskazane przez zainteresowanego i nie będą objęte podatkiem dochodowym.

Wniosek o dodatek solidarnościowy – co musi zawierać wzór? 

 • imię, nazwisko oraz PESEL lub dane dokumentu tożsamości
 • dane pracodawcy u którego odbiorca świadczenia pracował (nazwa, NIP, REGON)
 • oświadczenie o spełnieniu warunków do otrzymania dodatku solidarnościowego
 • numer rachunku, na który ZUS będzie przelewał dodatek
 • oświadczenie zainteresowanego o kwocie wypłaty zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium za miesiąc, w którym składany jest wniosek
 • inne informacje niezbędne do ustalenia prawa do dodatku solidarnościowego
 • podpis osoby uprawnionej

Sprawdź: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jego funkcje

Dodatek solidarnościowy a ubezpieczenie i zasiłek dla bezrobotnych

Wszystkie osoby uprawnione do otrzymania dodatku będą podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu, emerytalnemu i rentowemu, a składki na ubezpieczenie będzie opłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Ważne! Odbieranie dodatku solidarnościowego będzie oznaczało konieczność zrezygnowania ze stypendiów i pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Dlatego każda osoba otrzymująca zasiłek będzie musiała bezzwłocznie powiadomić o dodatku solidarnościowym najbliższy powiatowy urząd pracy.

Sprawdź też: Zasiłek dla bezrobotnych. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać?

Dodatek solidarnościowy a długotrwała choroba

Świadczenia, jakim jest dodatek solidarnościowy, nie będzie można łączyć z zasiłkiem chorobowym oraz świadczeniem rehabilitacyjnym. Dodatkowo warto wiedzieć, że niektórym osobom, które utraciły pracę w związku z kryzysem gospodarczym, nie będzie przysługiwał dodatek. To przede wszystkim pracownicy zwolnieni dyscyplinarnie oraz tacy, których umowy zostały rozwiązane bez winy pracownika ze względu na długotrwałą nieobecność w pracy spowodowaną chorobą.

Wniosek o dodatek solidarnościowy – aktualizacja

Wniosek o 1400 złotych dla osób, które po 15 marca 2020 straciły pracę, będzie można składać tylko i wyłącznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) wykorzystując formularz EDS. Podanie złożysz do 31 sierpnia 2020 roku, a sam dodatek otrzymasz najwcześniej za miesiąc złożenia wniosku. To znaczy, że złożenie wniosku w lipcu łączy się z otrzymaniem świadczenia za lipiec i sierpień 2020 roku.

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora