Bon na wakacje 2020 już nie dla pracownika – sprawdź, dla kogo i gdzie złożyć wniosek? Najważniejsze informacje

Sejm przyjął ustawę o Polskim Bonie Turystycznym jako forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię koronawirusa. Obecnie czeka ona na rozpatrzenie w Senacie. Sprawdź, komu przysługuje bon o wakacje 2020, w jakiej wysokości i gdzie złożyć wniosek.

bon turystyczny 500

Bon turystyczny – dla kogo?

Bon turystyczny przysługiwać będzie rodzinom z dziećmi korzystających z programu Rodzina 500 plus, a także beneficjentom dodatków wynikających z ustawy z dn. 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ponadto świadczeniu podlegać będą dzieci urodzone do 31 grudnia 2021 roku po wejściu w życie ustawy o bonie turystycznym 500 plus.

Świadczenie przysługuje (niezależnie od poziomu dochodów) rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi.

Według Ministerstwa Rozwoju z bonu turystycznego skorzysta ponad 6 mln dzieci.

Bon turystyczny – wysokość świadczenia

Na jedno dziecko do 18 r. życia przysługuje jeden bon turystyczny w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie uzupełniające w formie bonu również w wysokości 500 zł tylko dla dzieci z orzeczeniem niepełnosprawności z faktu, iż dzieci z tej grupy wymagają całodobowej opieki rodzicami lub osoby dorosłej.

W dodatku, jeśli dziecko podlega naprzemiennej opiece obojga rodziców, to każdemu z nich przysługuje jedno świadczenie w formie bonu turystycznego w wysokości 250 zł na dziecko zaś w przypadku dziecka z orzeczeniem niepełnosprawności – jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie uzupełniające w formie bonu również w wysokości 250 zł na dziecko.

Bon turystyczny – jak złożyć wniosek?

Bon turystyczny 500 plus ma formę elektronicznego bonu, który ważny jest do końca marca 2022 roku.

Aby otrzymać świadczenie, należy zarejestrować się na Platformę Usług Elektronicznych ZUS, czyli PUE ZUS (podobnie jak 500+) za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Następnie bon turystyczny zostanie aktywowany w systemie teleinformatycznym po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych.

Jeśli wszystko zostanie poprawnie dopełnione, bon turystyczny zostanie aktywowany, a jego numer przesłany na numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do jego otrzymania.

Bon turystyczny – na co będzie można go wykorzystać?

Osoba uprawniona do bonu turystycznego 500 plus będzie mogła wykorzystać go tylko i wyłącznie na wakacje w Polsce do opłacenia np. pobytu w hotelu lub pensjonacie, kolonii lub obozu harcerskiego, sportowego lub rekreacyjnego na rzecz dziecka.

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora