Kod choroby na zwolnieniu lekarskim – co on oznacza?

Kod choroby umieszczony jest na każdym zwolnieniu lekarskim wystawionym przez lekarza dla ubezpieczonej osoby niezdolnej do wykonywania pracy. Sprawdź, co on oznacza i czy jego brak może spowodować nieotrzymanie zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego?

kod choroby

Kod choroby a forma zwolnienia lekarskiego

Każdej ubezpieczonej osobie przysługuje możliwość płatnych zwolnień z pracy w okresie, kiedy nie jest zdolna do jej wykonywania, np. w czasie choroby (L4) lub nowo narodzonego dziecka (urlop macierzyński).

Od 1 stycznia 2016 roku każdy lekarz może wystawić elektroniczne zwolnienie lekarskie e-ZLA i wysłać je do pracodawcy osoby chorej, a od 1 grudnia 2018 nie uznaje się żadnej innej formy, tak jak to było wcześniej w przypadku zwolnienia na papierowym formularzu ZUZ ZLA.

Kod choroby – co to jest?

Kod choroby znajduje się na zaświadczeniu lekarskim. Określa on okoliczności, które umożliwiają pracownikowi uzyskanie wynagrodzenia chorobowego w danej wysokości. Dzięki niemu lekarz nie musi określać dokładnej choroby pracownika. Wystarczy, że wpisze odpowiedni kod literowy posiadający swoje indywidualne znaczenie, a mianowicie:

  • Kod A – kolejne zaświadczenie o niezdolności do pracy z tej samej przyczyny co poprzednio, powstałej po przerwie nieprzekraczającej 60 dni od ostatniego zwolnienia
  • Kod B – zwolnienie chorobowe w okresie ciąży
  • Kod C – niezdolność do pracy z powodu choroby alkoholowej
  • Kod D – zwolnienie lekarskie spowodowane gruźlicą
  • Kod E – niezdolność do pracy z powodu choroby zakaźnej, trwającej dłużej niż 14 dni lub inną chorobą, której objawy ujawniają się po dłużej niż dwóch tygodniach od początku zachorowania

Osobie, która otrzymała zwolnienie lekarskie z kodem C nie przysługuje prawo do zasiłku i wynagrodzenia przez pierwsze pięć dni od pierwszego dnia zwolnienia. Ponadto pracownik z kodem E może pobierać zasiłek chorobowy nawet po ustaniu jego stosunku pracy.

Jesteś ciekaw, co oprócz kodu literowego znajduje się na zwolnieniu lekarskim?

  • Dane płatnika składek (np. zakładu pracy)
  • Dane osoby ubezpieczonej
  • Okres choroby
  • Zalecenie lekarza
  • Informacja, czy dane zwolnienie lekarskie spowodowane jest chorobą pacjenta lub członka jego rodziny

Kod choroby i jego brak na zwolnieniu lekarskim

Każda osoba ubezpieczona może wnieść wniosek o nieumieszczanie na zwolnieniu lekarskim kodu “B” (ciąża) i “D” (gruźlica). W tej sytuacji pole na wpisanie kodu literowego może pozostać puste. Co ważne, brak tego kodu nie spowoduje utraty prawa do uzyskania zasiłku chorobowego. Jednakże w przypadku kobiety w ciąży, przysługiwać jej będzie tylko i wyłącznie 80 proc. podstawy wymiaru zasiłku lub 70 proc. za okres pobytu w szpitalu. Jedynie po dostarczeniu do pracodawcy zaświadczenia o stanie ciąży, wymiar zasiłku zostanie wyrównany do przysługującego jej 100 proc. wynagrodzenia.

Sprawdź komu przysługuje zasiłek macierzyński i w jakiej wysokości się należy:

Zasiłek macierzyński – komu przysługuje?

Kod choroby a wskazania lekarskie 1 i 2

Lekarz wystawia również wskazania lekarskie z numerem 1 lub 2. Co one oznaczają?

Wskazanie lekarskie 1 oznacza to, że chory musi leżeć i przebywać w domu. Jest to szczególnie ważne w przypadku kontroli z ZUS. Jeśli nie zastaną chorego w domu, może wiązać się to z nieprzyjemnymi konsekwencjami.

Wskazanie lekarskie 2 oznacza, że chory może chodzić i według lekarza poruszanie się nie wpływa na jego stan zdrowia. Należy jednak pamiętać, iż wyjście z domu osoby chorej musi być spowodowanego ważnymi potrzebami jak np. wizyta u lekarza.

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora