Artykuł 30 kodeksu pracy – rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Jak to zrobić?

Artykuł 30 kodeksu pracy to przepisy prawne dotyczące ustania stosunku pracy. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron jest jedną z najmniej problematycznych ścieżek rozstania się pracownika i pracodawcy. O czym mówi art. 30. kodeksu pracy i jak rozwiązać umowę za zgodą obu stron?

pracodawca i pracownicy w biurze korzystający z komputera

Artykuł 30 kodeksu pracy – przepisy

Artykuł 30 kodeksu pracy dotyczy sposobów rozwiązania umowy o pracę między pracownikiem a pracodawcą. Kodeks pracy jest zbiorem przepisów prawa pracy określających zasady, obowiązki i prawa osób zatrudnionych. Przepisy zawarte w artykule 30 kodeksu pracy będą szczególnie pomocne, jeśli chcesz złożyć wypowiedzenie lub poznać okres ochronny po jego otrzymaniu. 

Według art. 30 kodeksu umowę o pracę można rozwiązać:

  1. na mocy porozumienia stron
  2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem stron)
  3. z upływem czasu, na który była zawarta
  4. przez wypowiedzenie jednej ze stron bez okresu wypowiedzenia 

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron a okres wypowiedzenia

Artykuł 30 kodeksu pracy paragraf 1 pkt 1, czyli rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron to jeden z łatwiejszych sposobów na zakończenie współpracy pracownika i pracodawcy. Jedynym problematycznym punktem w całym procesie jest to, aby porozumienie między pracownikiem i jego szefem faktycznie istniało. 

Porozumienie stron jest bardzo elastyczne, dlatego warto porozmawiać z pracodawcą i ustalić najlepsze możliwe rozwiązanie, które zadowoli obie strony. Główną zaletą wypowiedzenia umowy w ten sposób jest duża dowolność w ustalaniu jego okresu. Pracownik może zakończyć umowę natychmiast, poczekać tydzień, miesiąc, a nawet 3 miesiące – wszystko zależy od wspólnych ustaleń z przełożonym i wybraniem najbardziej atrakcyjnej opcji. 

Sprawdź: Okres wypowiedzenia umowy o pracę a Kodeks Pracy

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – zasady

O rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron może wystąpić zarówno pracownik, jak i pracodawca. Aby doszła do skutku, musi dojść do zgody obu zainteresowanych stron – inaczej całe przedsięwzięcie zostanie zakończone niepowodzeniem.

Zawarcie porozumienia jest czynnością prawną wymagającą złożenia zgodnego oświadczenia woli podwładnego i przełożonego. Sam fakt porozumienia może być uzgodniony ustnie, jednak na wszelki wypadek warto zadbać o bardziej bezpieczną formę przedstawienia go na klasycznym dokumencie. 

Artykuł 30 kodeksu pracy – porozumienie stron a rodzaj umowy

Warto wiedzieć, że rozwiązania na mocy porozumienia można dokonać niezależnie od rodzaju umowy o pracę. Nie ma znaczenia, czy jest to umowa na czas określony, próbny, czy nieokreślony.

Sprawdź też: Wypowiedzenie umowy na czas określony. Darmowy wzór dokumentu i omówienie 

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron a zasiłek dla bezrobotnych

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron wynikające z inicjatywy pracownika może skutkować pozbawieniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Rozwiązanie umowy za porozumieniem oznacza wyznaczenie okresu wypowiedzenia w sposób całkowicie dowolny. Jeżeli to pracownik wyszedł z inicjatywą zakończenia współpracy, określając jednocześnie okres wypowiedzenia i chęć zakończenia współpracy w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w urzędzie pracy – może stracić prawo do zasiłku.

Wypowiedzenie umowy za porozumieniem stron a odprawa

Otrzymanie odprawy w związku z ustaniem stosunku pracy kojarzy się ze zwolnieniem pracownika. Warto wiedzieć, że to nie jedyny przypadek, kiedy zatrudnionemu należy się odprawa. Wypowiedzenie za porozumieniem stron z inicjatywy pracodawcy, który argumentuje je np. złymi wynikami finansowymi przedsiębiorstwa – nakłada obowiązek przekazania odprawy.

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora