Samowolne opuszczenie stanowiska pracy – co za to grozi?

Samowolne opuszczenie stanowiska pracy to wbrew pozorom poważne naruszenie podstawowych obowiązków pracownika. O każdym wcześniejszym wyjściu musisz poinformować szefa. W innym przypadku mogą Ci grozić poważne konsekwencje. Czy w takiej sytuacji przełożony może Cię zwolnić? Co na to Kodeks pracy?

puste biuro i samowolne opuszczenie stanowiska pracy

Wizyta w urzędzie, chęć uniknięcia korków lub gorsze samopoczucie – istnieje wiele powodów do wcześniejszego wyjścia z pracy. Problemy zaczynają się wtedy, gdy przełożony nie został o tym poinformowany. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy to błąd często popełniany przez pracowników. Wyjście z firmy bez wiedzy i zgody przełożonego można uznać za ciężkie przewinienie, za które grozi nagana, a nawet… zwolnienie dyscyplinarne! Warto wiedzieć, że jedynym przypadkiem, gdy nie musisz o to pytać, jest wystąpienie sytuacji zagrażającej Twojemu zdrowiu lub życiu. W innym przypadku najprawdopodobniej spotkasz się z poważną rozmową lub jedną z kar przewidzianych w Kodeksie pracy. Czy opuszczenie stanowiska pracy na własną rękę oznacza, że możesz zacząć przeglądać oferty pracy? Jak się chronić przed konsekwencjami wynikającymi z firmowych wagarów?

Samowolne opuszczenie stanowiska pracy a Kodeks pracy 

Niestety, samowolne opuszczenie stanowiska pracy może zostać zakwalifikowane jako ciężki przypadek naruszenia obowiązków pracowniczych. Co grozi za tak poważnie brzmiące przewinienie? Odpowiedzi należy szukać w zapisach art. 108 Kodeksu pracy:

Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może stosować karę nagany lub upomnienia.

Upomnienie lub nagana w pracy stanowią łagodne wyjście z sytuacji. Drugi punkt wyżej wymienionego artykułu porusza też kwestię kary finansowej za opuszczenie stanowiska pracy, bez wiedzy szefa:

Za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy – pracodawca może również stosować karę pieniężną.

Warto wiedzieć, że o nałożeniu kary dyscyplinarnej, trzeba poinformować pracownika na piśmie. Taki dokument powinien zawierać powody do zastosowania kary i dokładną datę złamania regulaminu.

Samowolne opuszczenie stanowiska pracy – nagana czy zwolnienie dyscyplinarne?

Nagana za samowolne opuszczenie stanowiska pracy oznacza wpis do akt pracownika, który znika z nich dopiero po roku. Niestety, w świetle przepisów prawa pracy, nagana nie jest najpoważniejszą karą, z jaką może się spotkać podwładny. Istnieje możliwość, że opuszczenie pracy bez pozwolenia, zostanie uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. W tym przypadku artykuł 52 KP określa, co za to grozi:

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (…)

Czym jest owo rozwiązanie umowy z winy pracownika? To nic innego, jak popularne zwolnienie dyscyplinarne. Niestety tak zakończony stosunek pracy wiąże się z wpisem do świadectwa pracy. To znaczy, że Twój przyszły pracodawca, który o nie poprosi – będzie wiedział o zaistniałej sytuacji. 

Samowolne opuszczenie stanowiska pracy – wzór

Jak już ustaliliśmy samowolne opuszczenie stanowiska pracy, może rodzić nieprzyjemne konsekwencje. Aby ich uniknąć, warto zadbać o poinformowanie swojego przełożonego o każdym planowanym “urwaniu” się z pracy. W tym przypadku należy z nim porozmawiać lub złożyć papierowy wniosek:

 

                                                                                                                                                                                         ………………………………………….
(miejscowość i data)

……………………………………………..
(imię i nazwisko pracownika)

  WNIOSEK

 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi zwolnienia od pracy w dniu ……………………. w celu załatwienia spraw osobistych w godzinach ………………….. Pragnę zobowiązać się do odpracowania mojego zwolnienia w dniu …………………… w godzinach ……………….

 

Z wyrazami szacunku

……………………………..
(podpis pracownika)

Wyrażam zgodę

……………………………..

(podpis pracodawcy)

 

Pobierz darmowy wniosek o zwolnienie z pracy w celu załatwienia spraw osobistych

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora