Powód zwolnienia lekarskiego: czy pracodawca musi go znać?

Czy pracodawca ma prawo prosić cię o powód zwolnienia lekarskiego? Czy taka informacja znajdzie się również w twoim świadectwie pracy? Na wszystkie najważniejsze pytania dotyczące tego zagadnienia znajdziesz odpowiedź poniżej!

powód zwolnienia lekarskiego

Zastanawiasz się, czy pracodawca może pytać cię o powód zwolnienia lekarskiego? Otóż zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeksu pracy, twój szef nie może żądać podania informacji o twoim stanie zdrowia. Chyba, że jest to niezbędne w celu skorzystania przez pracownika ze szczególnych uprawnień prawa pracy. Ponadto zgodnie z RODO i nowymi obostrzeniami ZUS, takie informacje nie mogą być udostępniane żadnemu płatnikowi składek. Natomiast co w przypadku zakażenia się koronawirusem? Czy takie informacje znajdują się również na świadectwie pracy? Sprawdź!

Chcesz zarabiać więcej? Szukasz pracy na etat? Sprawdź nasze oferty GoWork!

Powód zwolnienia lekarskiego: RODO

Zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, pracodawca nie ma prawa dowiedzieć się o powodzie zwolnienia lekarskiego.

Ponadto według przepisów, które weszły w życie dnia 21 lipca 2019 roku odnośnie obostrzeń ZUS na podstawie RODO, informacja o L4, która trafia do naszego pracodawcy, nie może zawierać danych ubezpieczonego i szczegółów dotyczących zwolnień. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może podać jedynie nazwę płatnika.

W związku z tym, czy pracodawca musi znać powód zwolnienia lekarskiego? Nie! Jest to absolutnie zabronione i niezgodne z prawem.

Powód zwolnienia lekarskiego: czy znajduje się na świadectwie pracy?

Podstawowe dane, które muszą znaleźć się na każdym świadectwie pracy określone są w art. 97 § 2 Kodeksu pracy, czyli:

  • Okres pracy
  • Stanowisko
  • Podstawa rozwiązania umowy o pracę
  • Liczba dni niezdolności do pracy (np. L4)

W związku z tym świadectwo pracy ma stricte informacyjny charakter. Pracodawca nie może umieszczać w nim elementów dotyczących oceny osobistej pracownika, ani tym bardziej powodu zwolnień lekarskich, które dostarczył.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 30 grudnia 2016 roku, w świadectwie pracy może znaleźć się również okres wykorzystanego urlopu wypoczynkowego, ojcowskiego, bezpłatnego, wychowawczego, rodzicielskiego oraz na przykład prawo do renty lub emerytury. Więcej na ten temat przeczytaj w naszym Poradniku!

Czy pracodawca widzi powód l4?

Na każdym zwolnieniu lekarskim podawany jest kod choroby pracownika. Jest to niezbędne to określenia okoliczności, które umożliwiają pracownikowi uzyskanie wynagrodzenia chorobowego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki niemu lekarz, u którego byliśmy na badaniach, nie musi określać dokładnej choroby pracownika. Wystarczy, że na L4 wpisze odpowiedni kod literowy posiadający swoje indywidualne znaczenie.

W związku z tym czy pracodawca, który od ZUS otrzymuje informacje o L4 swojego pracownika, widzi powód zwolnienia lekarskiego? Nie! Zakład nie może przekazywać żadnych danych dotyczących ubezpieczonego oraz powodów wystawienia L4. Płatnik składek, czyli nasz pracodawca, ma dostęp do zwolnień lekarskich swoich pracowników na swoim profilu w Platformie Usług Elektronicznych PUE ZUS.

Zgodnie z nowymi obostrzeniami z 21 lipca 2019 roku, ZUS wysyła informacje o zwolnieniu lekarskim do pracodawcy poprzez e-maila lub SMS z jedyną informacją o wystawieniu lub anulowaniu L4. Nic więcej!

Natomiast jeśli nasz płatnik składek (pracodawca) chce samodzielnie zweryfikować fakt przebywania na L4, ma prawo dokonać kontroli zwolnienia lekarskiego. Więcej na ten temat możesz przeczytać na naszym Poradniku!

Powód zwolnień lekarskich: rozmowa rekrutacyjna

Żaden rekruter na rozmowie o pracę nie może pytać cię o powód zwolnień lekarskich. Po pierwsze dlatego, że idąc na takie spotkanie nie pokazujesz mu świadectwa pracy, na którym wypisana jest liczba wykorzystanych dni na L4. Pracownik z HR nie zna twojej sytuacji zdrowotnej u poprzedniego pracodawcy, dlatego nie ma nawet podstaw do zadania ci takiego pytania. Natomiast jeśli już tak się stanie, możesz powołać się na RODO i odmówić udzielenia mu odpowiedzi.

Powód zwolnienia lekarskiego: koronawirus

Pracownik, który wykazuje objawy zakażenia się koronawirusem powinien jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, za pośrednictwem teleporady lub e-wizyty, który wystawi zwolnienie lekarskie. Natomiast jeśli miał on kontakt z osobą zakażoną, to powinien niezwłocznie zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej, która zdecyduje o nałożeniu obowiązku poddania się kwarantannie. W tym czasie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy.

Pracownik ma obowiązek poinformować o wszystkim swojego pracodawcę oraz okazać mu decyzję państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającego fakt kwarantanny domowej, dlatego w tym wypadku powód zwolnienia lekarskiego musi być znany.

“Osoby zatrudnione przebywające na kwarantannie powinny złożyć pracodawcy oświadczenie, że przebywają w kwarantannie. Oświadczenie usprawiedliwi nieobecność w pracy i pozwoli ustalić zasady wykonywania telepracy lub gdy jest to niemożliwe będzie podstawą do wypłacenia zasiłku chorobowego. Informacja o kwarantannie i czasie jej trwania jest również dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta. W przypadku wątpliwości co do treści oświadczenia, pracodawca może zweryfikować informację o kwarantannie w powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej” – czytamy na stronie Gov.pl.

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora