Nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych: strefa żółta i czerwona

Wiele szkół ponadpodstawowych już od poniedziałku 19 października rozpoczęło naukę zdalną. Powodem jest rosnąca liczba zakażeń COVID-19 w kraju i rozporządzenie Ministerstwa Edukacji odnośnie funkcjonowania danych placówek w strefach żółtych i czerwonych. Sprawdź, czy są jakieś wyjątki!

nauka zdalna szkoły ponadpodstawowe

Od 19 października wszystkie szkoły ponadpodstawowe znajdujące się w strefie czerwonej rozpoczęły naukę zdalną. Dotyczy to zarówno szkół publicznych, jak i prywatnych. Natomiast w strefach żółtych została uruchomiona nauka hybrydowa – częściowo z domu, częściowo stacjonarnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji, tryb mieszany obowiązuje w systemie 50/50. To znaczy, że połowa uczniów w strefie żółtej będzie musiała pobierać lekcje online, zaś druga połowa – w szkole.

Nauka zdalna w szkołach ponadpodstawowych: strefa czerwona

Zgodnie z rozporządzeniem premiera Mateusza Morawieckiego, w związku ze wzrostem zachorowań na COVID-19 od 10 października br. cały kraj został objęty strefą żółtą z wyłączeniem stref czerwonych.

Od 17 października w strefie czerwonej znajduje się 152 powiaty i jedenaście miast wojewódzkich takich jak: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Poznań, Rzeszów i Warszawa. W tych właśnie miejscach wszystkie szkoły ponadpodstawowe obowiązuje nauka zdalna. Obecnie w strefie czerwonej znajduje się 6178 placówek, czyli 50,8 proc. szkół w całym kraju.

Nauka hybrydowa w szkołach ponadpodstawowych: organizacja w strefach żółtych

Dyrektorzy wszystkich szkół ponadpodstawowych w strefach żółtych mają ustalać sposób zorganizowania nauki hybrydowej. Obecnie w tej strefie znajduje się 5978 szkół, czyli 45,2 proc. placówek ponadpodstawowych w kraju.

Według zaleceń rządu, dyrektorzy muszą między innymi ustalić harmonogram godzin przychodzenia klas do szkoły czy rozpoczynania zajęć w szkołach. Powinni ograniczyć do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, wprowadzić obowiązek zachowania dystansu między uczniami oraz nakaz zasłaniania nosa i ust oraz wyznaczyć stałe sale lekcyjne, do których przyporządkowana zostanie jedna klasa. Każdy pracownik przy wejściu do szkoły powinien mieć mierzoną temperaturę w sposób bezdotykowy. Ponadto w szkołach obowiązuje zakaz organizowania wycieczek czy wyjść grupowych.

Szkoła zdalnie od 19 października: wyjątki

Zarówno w strefie żółtej, jak i czerwonej nauka zdalna w przedszkolach i szkołach podstawowych nie obowiązuje. Placówki mają działać normalnie, z oczywistym zachowaniem wszystkich wymogów sanitarnych. Ponadto w dalszym ciągu wymagana jest zgoda sanepidu na zawieszenie lekcji stacjonarnych dla części lub dla wszystkich uczniów danej placówki.

Gdzie jeszcze nie obowiązuje nauka zdalna? Według Ministerstwa Edukacji nauka zdalna nie obowiązuje w przypadku:

  • Szkół ponadpodstawowych specjalnych (ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, szkoły specjalne przysposabiające do pracy) – według Ministerstwa Edukacji Narodowej nauczanie w tych placówkach ma charakter specjalistyczny, terapeutyczny i rewalidacyjny. Uczniowie mają również zapewnioną tam całodobową opiekę i wychowanie
  • Szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe
  • Szkoły branżowe I stopnia w zakresie zajęć praktycznych u pracodawców
  • Szkoły muzyczne I i II stopnia
  • Szkoły baletowe
  • Szkoły plastyczne

Szukasz dobrego zatrudnienia i chcesz zarabiać więcej? Sprawdź nasze oferty pracy!

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora