Andragog – czym się zajmuje? Wymagania i zarobki na stanowisku

Andragog to subdyscyplina pedagogiki, która skupia swoją działalność na osobach dorosłych, chcących poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe i kompetencje, dające im większe możliwości na rynku pracy. Sprawdź, jaki jest zakres obowiązków andragoga, jakie uprawnienia są wymagane oraz jakie jest jego wynagrodzenie.

andragog

Andragog – czym się zajmuje?

Andragog to specjalista zajmujący się planowaniem i prowadzeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla osób dorosłych. Jego celem jest pomoc w rosnącym zapotrzebowaniu na doszkalanie się i nabywanie nowych kwalifikacji zawodowych dorosłych, poprzez analizowanie systemów kształcenia oraz opracowywanie dla nich specjalnych materiałów szkoleniowych i dydaktycznych przy użyciu odpowiedniej techniki czy form uczenia się.

Do zakresu obowiązków andragoga należy również badanie różnych aspektów nauczania dorosłych, analizowania ich motywacji i aspiracji edukacyjnych oraz oczekiwań wobec samej edukacji. Gromadzi on wiedzę na temat człowieka w różnych fazach rozwoju, sprawdza sytuację na rynku usług edukacyjnych (tak, aby dobrać idealne zajęcia do określonej grupy osób), a także weryfikuje możliwości wsparcia finansowego różnych projektów edukacyjnych z funduszy Unii Europejskiej.

Biorąc pod uwagę fakt, iż zawód andragoga jest tak zwaną subdyscypliną pedagogiki, przedmiotem jego badań jest również sama praca nauczyciela, którego uczniowie nie są osoby młodociane dopiero wkraczające w dorosłe życie, a osoby doświadczone i w sile swojego wieku.

Andragog – jakie kwalifikacje powinien posiadać?

Zawód andragoga wymaga ukończenia studiów pedagogicznych I lub II stopnia w zakresie pedagogiki, specjalizacji andragogicznej i edukacji dorosłych.

Natomiast absolwenci studiów psychologicznych oraz socjologicznych, a także studiów podyplomowych z andagogiki lub edukacji dorosłych również mogą podjąć się wykonywania tego typu zawodu. Mile widziane są również kursy oraz szkolenia z np. trenera andragoga, doradcy zawodowego, coachingu oraz gerontologii.

Jednakże kwalifikacje zawodowe to nie wszystko. Aby móc w pełni sukcesywnie i profesjonalnie wykonywać zawód andragoga, należy posiadać odpowiednie do tego cechy charakteru. Są nimi na przykład: empatia, komunikatywność, asertywność, ciekawość poznawcza, odporność emocjonalna, zainteresowania naukowe i społeczne, umiejętność autoprezentacji, samodzielność, zdolność nawiązywania kontaktów międzyludzkich oraz wchodzenia w różnorodne role społeczne.

Praca andragoga niesie ze sobą dużą odpowiedzialność zawodową oraz intensywny kontakt z ludźmi. Dlatego tak ważne jest, aby być mocno odpornym na stres i umieć rozdzielać życie prywatne od zawodowego.

Andragog – warunki zatrudnienia i zarobki na stanowisku

Andragog pracuje najczęściej w firmach szkoleniowych, placówkach dydaktycznych i pomocy społecznej. Wykonuje swoją pracę głównie w salach konferencyjnych i seminaryjnych, prowadząc liczne prezentacje, wystąpienia, dyskusje, konsultacje i rozmowy z ludźmi.

Godziny pracy andragoga są uzależnione od miejsca i formy zatrudnienia. Może pracować on w normalnym systemie godzinowym na podstawie umowy o pracę od poniedziałku do piątku osiem godzin dziennie, lub w systemie zmianowym w godzinach niestandardowych i w dni wolne (ze względu np. na udział w konferencjach lub warsztatach).

Według raportu przeprowadzonego w 2018 roku przez specjalistów ze strony infodoradca.edu.pl zarobki andragoga wahają się w granicach od 2600 zł do 4100 zł brutto miesięcznie. Wysokość wynagrodzenia zależy od stażu pracy, wykształcenia, doświadczenia i województwa.

Sprawdź również: Opieka nad osobami starszymi – kto dostanie zasiłek opiekuńczy i jak wygląda praca opiekuna osób starszych?

kalkulator_bg

Kalkulator wynagrodzeń

Neto, brutto, na rękę - można zwariować.
Skorzystaj z naszego prostego i użytecznego kalkulatora wynagrodzeń

Przejdź do kalkulatora

Chcę zarabiać...

 

Przejdź do kalkulatora