Poczta Polska S.A.

Warszawa

Ocena pracodawcy 2/6

na podstawie 450 ocen.

Wywiady Poczta Polska S.A.

Andrzej Nitecki Dyrektor Zarządzający Pionem Kapitału Ludzkiego Poczta Polska S.A.
Przed podjęciem pracy w Poczcie Polskiej zajmował stanowisko Dyrektora Departamentu Zarządzania Personelem w Stora Enso Poland S.A. – polskim oddziale międzynarodowego koncernu, posiadającego kilka zakładów produkcyjnych na terenie kraju. Odpowiadał tam za obszar kadrowo-płacowy i zarządzanie zmianą. Wcześniej Dyrektor Departamentu Kadr i Administracji w ENEA S.A.. Przez kilka lat zaangażowany w procesy restrukturyzacyjne w sektorze energetycznym. Odpowiadał za kwestie pracownicze i społeczne podczas konsolidacji spółek zależnych ENEA S.A. Brał udział w procesie prywatyzacji debiutu Spółki na GPW. Współuczestniczył w pracach związanych z wydzieleniem operatora systemu dystrybucyjnego oraz konsolidacją z Elektrownią Kozienice S.A. Odpowiadał za wdrożenie strategii HR dla grupy kapitałowej ENEA S.A.. Posiada również doświadczenie w pracy w zarządzie spółek kapitałowych. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kilku kierunków studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, w tym zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania projektami.

Poczta Polska S.A.

Poczta Polska to firma o 457-letniej tradycji, największy operator na rodzimym rynku – nasza sieć obejmuje ponad 7500 placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi Klientom indywidualnym i biznesowym.

Poczta Polska czyli firma z tradycjami, jakie mają Państwo plany na najbliższe lata?

Do 2020 r. planujemy zostać głównym integratorem usług paczkowo-kurierskich, komunikacji tradycyjnej i elektronicznej, usług finansowych i e-government. Poczta Polska chce osiągnąć w tym segmencie 1,5 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 100 proc. Chcemy być w pierwszej trójce największych operatorów paczkowych w Polsce. Umożliwić ma to zapewnienie całego łańcucha wartości dla dynamicznie rozwijającego się sektora e-commerce. Oznacza to, że oprócz usług logistycznych, klienci e-commerce będą mogli korzystać z rozwiązań oferowanych przez Grupę Poczty Polskiej m.in. w zakresie bankowości, ubezpieczeń czy komunikacji cyfrowej. Złożyliśmy już ofertę w konkursie na operatora wyznaczonego organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Firma posiada niezbędną infrastrukturę i zapewnia wysoki standard usług, jeśli chodzi o terminowość i bezpieczeństwo obrotu pocztowego. Jest także przygotowana na działanie w warunkach nadzwyczajnych. Pełnimy strategiczna rolę jako narodowy operator pocztowo-logistycznej, dlatego celem firmy jest wygranie konkursu na operatora wyznaczonego i zapewnienie Polakom szerokiego dostępu do usług listowych, pocztowych, ale także usług e-government.

Ale Państwa firma to nie tylko usługi pocztowe?

Poczta oferuje nie tylko usługi paczkowe, czy listowe, ale też usługi finansowe i ubezpieczeniowe. Chcemy, żeby klient który do nas przychodzi, mógł skorzystać z całego łańcucha dostępnych możliwości. Można u nas nadać paczkę i od razu ją ubezpieczyć, po nadaniu śledzić jej drogę i otrzymać informacje o odbiorze przesyłki przez adresata. W placówce lub u listonosza nasi klienci mogą kupić ubezpieczenie oraz założyć konto w banku.

 

Za swoją działalność wielokrotnie byli Państwo wyróżniani.

W tej chwili otrzymaliśmy nagrodę za najlepsze biuro obsługi klienta międzynarodowego. Nasze znaczki prawie co roku są wybierane jako najpiękniejsze na świecie. Cały obszar filatelistyki jest coraz mocniej widoczny, więc i my chcemy się tym chwalić. Osoby, które przy tym pracują, tworzą naprawdę małe arcydzieła. Często ludzie kupują znaczki nie do listów czy paczek, ale tylko po to, by je mieć. Obserwujemy, że kolekcjonowanie znaczków cieszy się coraz większą popularnością. Pracujemy teraz nad programem, który ma na celu promowanie filatelistyki w szkołach oraz przedszkolach. Wychowujemy sobie przyszłych klientów.

Firma to jednak przede wszystkim ludzie. Czego Państwo poszukują u potencjalnych pracowników?

Przede wszystkim entuzjazmu i podejścia do pracy opartego na rozwiązywaniu problemów. Kierujemy się kilkoma wartościami w zarządzaniu pocztą, jedną z nich jest to, że my nie szukamy winnych, my szukamy rozwiązań. Chcemy, żeby nasi pracownicy nie bali się zmian, angażowali się w tę pracę. W tej chwili jesteśmy w trakcie komunikowania nowej strategii Poczty Polskiej. Nasza misja to Poczta bezpieczna, godna zaufania oraz doręczająca zadowolenie. Chcemy, żeby nasi pracownicy identyfikowali się z tym mottem.

 

Omówiliśmy misję, jakie jeszcze wartości przyświecają firmie, pracownikom?

Przez wiele lat byliśmy postrzegani jako skostniały urząd. Od 2013 roku jesteśmy na zliberalizowanym rynku, wiele się zmieniło. Przebyliśmy drogę od urzędu do nowoczesnej firmy. W tej chwili skuteczne funkcjonowanie na rynku to nasze najważniejsze zadanie. Po pierwsze szukamy optymalizacji, rozwiązań które pomogą od strony ekonomicznej tym zarządzać, z drugiej strony pracujemy nad postawami naszych ludzi oraz ich kompetencjami. Chcemy nauczyć pracowników jak powinno wyglądać to od strony rynkowej, jak dbać o klienta, dlaczego to jest ważne. Zależy nam, żeby nasi pracownicy byli odpowiedzialni za zadania, żeby rozwiązywali problemy, żeby starali się zrobić, a nie tylko robić.

Brzmi jak bardzo wiele szkoleń.

Poczta Polska przeszła ogromny program szkoleniowy. Skoro mamy nową wizję, to trzeba ludziom dać pewien zasób wiedzy, wyrównać poziom edukacyjny, zarówno od strony produktowej, sprzedażowej, ale również od strony komunikacji z klientami czy menadżerskiej. Był okres gdzie przeprowadzaliśmy masowo szkolenia, z czego duża część były to treningi językowe. Jesteśmy także w trakcie opracowywania benchmarku szkoleniowego dla pracowników, czyli powiedzenia pracownikom które szkolenia są obowiązkowe, a które są dodatkowe. Ze względu na skale działania, w tej chwili, pozyskując know-how dla spółki staramy się nie tylko się szkolić, ale zdobytą wiedzę  przekazywać dalej. Mamy do tego całą ekipę trenerów. Chcemy także przekazać część odpowiedzialności kierownikom danego obszaru. Taka osoba ma wytypować ludzi, którzy szkolenia potrzebują, zainteresować się tym co po szkoleniu się dzieje i w jaki sposób wiedza nabyta wraca. Wiele działań to nie tylko szkolenia, a raczej działania w kierunku uświadomienia i bodźcowania pracowników, tak, aby mogli jak najlepiej wykorzystywać nabyte umiejętności.

Jak oceniają Państwo umiejętności? Prowadzicie oceny pracownicze?

Rozliczamy efekty i postawę pracownika. 2016 rok będzie pierwszym, w którym taka ocena będzie w pełni przeprowadzana. Z jednej strony pracownik cały rok będzie rozliczany według zadań, a na koniec za postawę. Wprowadzamy także nowy system wynagrodzeń, który w postaci premiowej będzie rozliczał za wyniki, za to w jaki sposób realizowane są zadania. Chcemy też ocenić w jaki sposób pracownik osiąga te efekty. To nie ma być wyścig szczurów, tylko monitorowanie w jaki sposób zdobywane są te cele. Wszelkie decyzje związane z obszarem rozwoju, awansu będą oceniane również przez pryzmat oceny pracowniczej.

 

W jaki sposób motywują Państwo swoich pracowników do działania?

W sytuacji, kiedy zatrudniamy na umowach o prace, dajemy pracownikom pakiet socjalny związany z urlopem, z prawem do zwolnienia lekarskiego. Poczta dysponuje aktualnie własną spółką ubezpieczeń na życie, gdzie program dla pracowników jest jednym z najkorzystniejszych jaki w tej chwili wyszedł na rynek, to jest jedna z dodatkowych możliwości jakie dajemy pracownikom. Mogą oni, ze względu na skale działania, kupić pewne usługi znacznie taniej.

Jak wyglądają awanse w Poczcie Polskiej, czy na wyższe stanowiska rekrutacje prowadzone są wewnętrznie, czy szukają Państwo osób z zewnątrz?

Poczta Polska to „Polska” w pigułce. Różne są też szkoły dowodzenia w HR. Często mówi się, że awans wewnętrzny jest lepszy, bo zna się firmę, z drugiej strony, że lepszy jest dopływ świeżej krwi. U nas jest system mieszany. Wielu stanowisk, zadań wymagających określonych kompetencji wcześniej nie było, więc pojawili się ludzie z zewnątrz. Sporo ludzi też awansowało. Z reguły, jeżeli jest ktoś zainteresowany firmą, angażuje się, bierze udział w różnego rodzaju projektach, chce coś zmienić i widzi, że Poczta się zmienia, chce w tej zmianie uczestniczyć ma bardzo duże szanse na awans.

A jeśli chodzi o integrację?

Pracownicy sami często się organizują, mamy na ten cel przeznaczony fundusz socjalny, wspieramy ich propozycje. Jako spółka nie zapewniamy np. wyjazdów, natomiast są różne wydarzenia, które taką integracje zapewniają. Przykładem jest doroczna konferencja managerów, gdzie przyjeżdża kilkaset osób, które są kluczowe z punktu widzenia strategicznego spółki. Rozmawiamy tam o tym, co się dzieje w firmie, jakie mamy wyzwania i jaki mamy wpływ na pewne działania. Przy okazji takiego spotkania organizujemy także warsztaty. To jest właśnie forma integracji. Mamy również konkursy na najlepszego sprzedawcę, na najlepszego doręczyciela, konkurs wiedzy o poczcie, gdzie pracownicy spotykają się na 2 dni na etapie regionalnym, później najlepsi przyjeżdżają do Warszawy i mają spotkanie z członkami zarządu. To jest połączenie czegoś, co jest przydatne w biznesie z elementem integracyjnym. Zależy nam, żebyśmy coraz częściej jeździli spotykać się z ludźmi w terenie, rozmawiać i zbierać opinie dotyczące różnych obszarów działania firmy.

 

Na jakie stanowiska najczęściej poszukują Państwo pracowników?

Na pewno ze względu na skale są to stanowiska eksploatacyjne, czyli listonosz, asystent. Szukamy również osób w ramach obszarów, które rozwijają się jako nowe. Nie jesteśmy liderem płacowym, natomiast dajemy gigantyczne możliwości rozwoju. Pracownik, który do nas przychodzi ma możliwość uczestniczenia w projektach,  które od początku do końca wdrażamy wspólnie i na które pracownik ma realny wpływ. Tak naprawdę niewiele aspektów jest w czasach globalizacji firm wdrażanych na poziomie kraju. My sami decydujemy co chcemy robić i nasi pracownicy mogą w tej zmianie uczestniczyć, to jest unikatowe w stosunku do rynku.

Jak często poszukują Państwo nowych pracowników?

Średnio mamy 7% rotacji w skali roku. Oznacza to około 7 tysięcy rekrutacji rocznie. Tutaj znaczenie ma skala naszej działalności, mamy prawie 80 tysięcy ludzi, niemal wszyscy pracują w pełnym wymiarze zatrudnienia.

W jaki sposób potencjalny pracownik powinien przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej, na co zwrócić uwagę?

Przede wszystkim powinien wiedzieć do jakiej pracy aplikuje. Dobrze by było, żeby wcześniej dowiedział się jak dane stanowisko wygląda, na czym polega praca. Wszystko opiera sę na motywacji oraz odpowiednim przygotowaniu. Nie czekajcie Państwo pasywnie na to, co się wydarzy. Warto odpowiedzieć sobie na pytanie dlaczego nam na pracy, o którą się staramy, zależy. I powiedzieć o tym, pokazać to przyszłemu pracodawcy.

Ilu etapowa jest taka rekrutacja?

Staramy się to wszystko jak najbardziej uprościć. Wszystko zależy od stanowiska. Docelowo chcemy jak najbardziej zaangażować przełożonych w proces rekrutacji. Czyli od strony kadrowej zbieramy aplikacje, robimy wstępny researcher, szukamy osoby, która jest odpowiednia. Kolejny proces rekrutacji przekazujemy już przełożonemu, ponieważ to on powinien podjąć decyzje czy chce za daną osobę być odpowiedzialny. Staramy się też z przeprowadzonej rekrutacji dosyć mocno rozliczać, czyli z czasu z rekrutowania kandydata, z czasu jego pobytu w firmie - czy odszedł, czy udało się go zatrzymać na dłuższy okres.

 

Czy na rozmowach kwalifikacyjnych weryfikują Państwo znajomość języka obcego?

Jeżeli jest to konieczne to tak. Bardzo dużo ludzi w naszej firmie mówi biegle po angielsku. To nie jest jakiś ewenement. Nasza firma osadzona jest mocno w systemie europejskim, coraz częściej znajomość tego języka jest bardzo ważna. Duży nacisk kładziemy na znajomość języka zwłaszcza jeśli chodzi o naszych pracowników zatrudnionych w obsłudze klienta oraz pracowników w dużych placówkach pocztowych.

Jak wygląda kwestia wynagrodzeń?

W tej chwili jesteśmy w trakcie zmiany systemu wynagradzania, podpisaliśmy układ zbiorowy i regulamin premiowania. Pracownik otrzymuje u nas pensje zasadniczą, po jakimś czasie ma prawo do dodatku stażowego, jest też premia roczna w wysokości jednej pensji. Oprócz tego jest także premia zadaniowa, która przyznawana jest za realizowanie określonych czynności. W eksploatacji jest to premia wypłacana miesięcznie i tam pracownik otrzymuje zadania, za które może otrzymywać określony poziom premiowy.

Jakimi kanałami najczęściej Państwo rekrutują?

Wszystkimi możliwymi. Staramy się, ze względu na skale działania, większość robić sami. Szukamy poprzez ogłoszenia oraz researcher bezpośredni. Przy poufnych tematach szukamy osób przez headhuntera. Praktycznie wykorzystujemy wszystkie typy rekrutacji, które występują na rynku. Jak wspominałem, jest to ponad 80 tysięcy osób więc jest duża rozpiętość działań.

Czy uczestniczą Państwo w targach pracy? Czy Poczta prowadzi program staży, praktyk?

Uczestniczymy zarówno w programach stażowych, jak i w targach pracy. Uczestniczymy w każdej edycji „Grasz o staż”. Ponad połowę z tych ludzi później absorbujemy, dlatego że są to najlepsi studenci, osoby które przechodzą bardzo ciężkie egzaminy, żeby się do nas dostać. Przyjęliśmy kodeks dobrych praktyk, jeśli chodzi o staże, wraz z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami. Staramy się nie stosować działań, w których zapraszamy na staż, po czym nie ma możliwości podjęcia u nas pracy, nie powinno to w ten sposób funkcjonować. Staramy się, żeby osoba która do nas przychodzi faktycznie mogła się czegoś nauczyć, czegoś doświadczyć.

Czego można Państwu życzyć na najbliższy okres?

Żeby udało nam się zarazić pracowników chęcią do zmiany, żeby widzieli sens w elementach, które się zmieniają. Żebyśmy wspólnie, widząc pozytywne strony tych zmian, dalej tę firmę udoskonalali i mogli powiedzieć, że jesteśmy dumni z tego, że pracujemy w Poczcie Polskiej oraz, że  mamy wpływ na to, jak Poczta się zmienia na lepsze, przede wszystkim dla klientów, ale też dla nas – jej pracowników.

Bardzo dziękujemy za rozmowę.