Poczta Polska

0 Dodaj opinię

Dlaczego My?

Dlaczego My?

Pracownicy są najcenniejszym dobrem Poczty Polskiej – o naszym sukcesie decyduje siła partnerstwa i wspólnoty Pocztowców.

 

Jesteśmy wspólnotą – sprawy Poczty i Pracowników są ważne dla nas wszystkich.

 

Dbamy o rozwój zawodowy i osobisty Pracowników.

 

Działamy transparentnie.

 

Otwarcie się komunikujemy, mówiąc o wspólnych celach, wyzwaniach i problemach.

 

Najważniejsze decyzje strategiczne podejmowane są z uwzględnieniem perspektywy Pracowników.

 

Budujemy długotrwałe relacje z Pracownikami.

 

Przestrzegamy wszystkich standardów ochrony praw pracowniczych, preferując stabilne zasady zatrudnienia.

 

www.poczta-polska.pl

Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Poczta Polska