PKP Intercity S.A.

2.2 Dodaj merytoryczną opinię

Rewident taboru

Rewident taboru

Praca rewidenta taboru polega na zapewnieniu bezpieczeństwa podróżnych poprzez potwierdzanie sprawności technicznej taboru i nadzór nad pracą zespołu rewizji taboru.

 

Podstawowe zadania rewidenta:

 
 • przeprowadzanie oględzin technicznych taboru kolejowego,
 • sprawdzanie stanu wyposażenia wnętrza i stanu technicznego urządzeń na wagonie,
 • sprawdzanie prawidłowości zestawień oraz połączeń wagonów i lokomotywy,
 • wykonywanie próby hamulca,
 • sporządzanie dokumentacji pociągowej,
 • przekazywanie składu pociągu drużynie konduktorskiej,
 • dokonywanie weryfikacji stwierdzonych usterek w wagonach, podejmowanie decyzji o wyłączeniu pojazdów kolejowych z ruchu,
 • zgłaszanie usterek do napraw reklamacyjnych.
 

Kto może zostać rewidentem?

 
 • Rewidentem może zostać osoba, która:
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie albo wykształcenie zasadnicze zawodowe i rok doświadczenia zawodowego przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego,
 • spełnia wymagania zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu rewidenta (orzeczenie wystawione przez ośrodek Kolejowej Medycyny Pracy),
 • ukończyła szkolenie - kurs na rewidenta,
 • posiada predyspozycje do pracy rewidenta, w tym przede wszystkim:
  • dokładność,
  • odpowiedzialność,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy w zespole.
 

Przebieg kursu na stanowisko rewidenta

 

Kurs na stanowisko rewidenta taboru składa się z:

 • stażu stanowiskowego oraz szkolenia praktycznego z budowy, obsługi oraz utrzymania taboru kolejowego. Staż trwa 90 lub 180 dni w zależności od posiadanego rodzaju wykształcenia,
 • szkolenia w formie wykładów i ćwiczeń, na którym kandydat poznaje procedury, instrukcje i regulaminy oraz inne przepisy, a także nabywa umiejętności niezbędne do samodzielnego wykonywania czynności na stanowisku rewidenta. Szkolenie trwa 40 dni.
 • zajęć próbnych na stanowisku rewidenta taboru pod nadzorem wykwalifikowanych pracowników. Zajęcia próbne trwają 20 lub 40 dni w zależności od posiadanego rodzaju wykształcenia.

Łącznie kurs na rewidenta taboru trwa minimum 6 miesięcy i jest zakończony egzaminem.

Ze szkolenia teoretycznego mogą zostać zwolnione osoby, które spełniają warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu stanowisk bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego i warunków jakie powinny spełniać osoby zatrudnione na tych stanowiskach oraz prowadzący pojazdy kolejowe (Dz. U. Nr 212, poz. 2152 z późniejszymi zmianami).

 

Jak ubiegać się o pracę na stanowisku rewidenta taboru w PKP Intercity?

 
 • Przygotuj CV. Mile widziany jest także list motywacyjny.
 • Znajdź ogłoszenie o naborze na www.intercity.pl/praca, wypełnij formularz, załącz dokumenty i zaznacz odpowiednie zgody.
 • Jeżeli Twoje CV pozytywnie przejdzie etap wstępnej selekcji, skontaktujemy się z Tobą telefonicznie w celu zaproszenia na rekrutację.
 • Po pozytywnym przebiegu rekrutacji zrealizuj badania lekarskie w ośrodku Kolejowej Medycyny Pracy.
 • Warunkiem zatrudnienia jest odbycie wymaganego przygotowania zawodowego na stanowisko rewidenta.
 • Po pozytywnym przejściu przez proces rekrutacji, następuje podpisanie umowy o pracę z kandydatem.

Praca w PKP Intercity zapewnia liczne benefity m.in.: dofinansowanie do nauki, karty sportowej, opieki medycznej czy wypoczynku oraz atrakcyjne zniżki na krajowe i międzynarodowe podróże koleją.

Zapraszamy i życzymy powodzenia!!!

 

 

DOŁĄCZ DO NAS →

 
PKP Intercity S.A.