PKP Intercity S.A.

2.2 Dodaj merytoryczną opinię

Rekrutacja

Rekrutacja

Aktualne oferty pracy są dostępne na stroniewww.intercity.pl/praca.

JAK PRZEBIEGA STANDARDOWY PROCES REKRUTACJI?

 
Aby aplikować na dane stanowisko, należy wybrać ogłoszenie na stronie www.intercity.pl/praca, wypełnić formularz i załączyć CV.
 
Jeśli aplikacja pozytywnie przejdzie etap wstępnej selekcji, skontaktujemy się telefonicznie i umówimy spotkanie w naszej siedzibie (West Station) w Warszawie lub w siedzibie jednego z naszych Zakładów.
 
W pierwszej rozmowie weźmie udział rekruter. Nierzadko towarzyszy mu także potencjalny przełożony kandydata lub inna osoba posiadająca wiedzę merytoryczną w zakresie danego stanowiska. Rozmowa może zostać poprzedzona testem wiedzy i/lub umiejętności. Zawsze o tym uprzedzamy.
 
Decyzję odnośnie wyniku rekrutacji przekażemy w ciągu maksymalnie dwóch tygodni od rozmowy. Dbamy o to, aby każda osoba biorąca udział w spotkaniu rekrutacyjnym otrzymała stosowną informację zwrotną.
 

W szczególności dla stanowisk związanych z obsługą klienta (konduktor, kasjer) oraz menedżerskich w ramach spotkania rekrutacyjnego korzystamy z Assessment Center (AC) – nowoczesnej i jednej z najbardziej skutecznych metod doboru kandydatów.

JAK PRZEBIEGA PROCES REKRUTACJI W FORMIE ASSESSMENT CENTER?

  • Assessment Center (AC) – zwane również centrum oceny jest sposobem wyboru kandydatów z najbardziej pożądanymi dla danego stanowiska kompetencjami.
  • Zazwyczaj składa się z kilku zróżnicowanych aktywności: np. zadań grupowych, indywidualnych, odgrywania ról, dyskusji, prowadzenia prezentacji oraz szczegółowego wywiadu.
  • Celem sesji AC jest ocena wybranych kompetencji kandydatów. AC prowadzona jest w oparciu o precyzyjne wytyczne, szczegółowo dobrane kryteria i ujednolicone standardy.
  • Oceniającymi są asesorzy – starannie przeszkolone osoby z dużym doświadczeniem w prowadzeniu rekrutacji.
  • Sesje AC trwają niekiedy nawet kilka godzin, więc o zastosowaniu tej metody zawsze uprzedzamy kandydatów.

 

DOŁĄCZ DO NAS →

 
PKP Intercity S.A.