Marian Szcześniak Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi PKP Energetyka
Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, podyplomowych studiów z zakresu organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami metodyką PRINCE 2. Dyrektor biura od 1 października 2003 r., najpierw spraw pracowniczych, obecnie zarządzania zasobami ludzkimi. W strukturach PKP od 39 lat, początkowo na stanowiskach technicznych. Trzeci rok równolegle pełni funkcję Rzecznika Etyki Spółki.

Jakie były początki firmy? 

Formalnie PKP Energetyka S.A. istnieje od 2001 roku, ale historia firmy sięga lat trzydziestych ubiegłego stulecia, czyli do początków polskiej energetyki kolejowej. Wtedy została uruchomiona pierwsza zelektryfikowana linia kolejowa o napięciu 600V: Warszawa - Grodzisk Mazowiecki. Dlatego do dziś w firmie można spotkać pracowników z nawet 50 – letnim stażem i ogromnym doświadczeniem. Obecnie jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem, gdzie przychody ze sprzedaży energii i usług dla kolei oraz dla sektora biznesowego rozkładają się mniej więcej pół na pół.

A jaki był kluczowy moment firmy i kiedy nastąpił?

W historii spółki wyróżnić można kilka kluczowych momentów, jednym z nich było podpisanie w 2005 r pierwszego kontraktu na sprzedaż energii w ramach zasady TPA. Dzięki temu zaczęliśmy intensywnie rozwijać się w obszarze poza koleją. 
Dziś aż 70 proc. sprzedanej przez nas energii trafia do klientów biznesowych. Innym przełomowym momentem było wejście spółki na rynek gazu w 2014r. Największym wyzwaniem w historii samodzielnej działalności jest inwestycja w program MUZ-a (Modernizacja Układów Zasilania), służący przystosowaniu układu zasilania do ruchu pociągów dużych prędkości (m.in. Pendolino). Jego wartość wynosi ok. miliarda złotych. Program ten obejmuje lata 2012-2015.

Jaka misja i wartości Państwu przyświecają?

Misją Spółki PKP Energetyka S.A. jest dostarczanie klientom produktów i usług energetycznych najwyższej jakości. Mamy cztery podstawowe wartości: 
Koncentracja na kliencie, co oznacza że działania operacyjne, zasoby oraz pracownicy skoncentrowane są na satysfakcji klienta oraz stałym podnoszeniu standardów świadczonych usług;
Bezpieczeństwo, czyli terminowość dostaw energii, inwestycje w nowoczesną infrastrukturę, zarządzanie ryzykiem klienta, przestrzeganie procedur wdrożonych w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
Odpowiedzialność - oznacza jasne i czytelne zasady współpracy z klientami oraz uwzględnianie potrzeb i oczekiwań naszych partnerów, interesariuszy, pracowników.  Stałe badanie potrzeb i oczekiwań tych grup. Zaangażowanie w dialog ze społecznościami lokalnymi oraz w działania chroniące środowisko naturalne;
Partnerstwo – wsparcie, fachowość, innowacyjność i stałe wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i pracowników.

Co można uznać za dotychczasowy sukces firmy?

Przede wszystkim zyskanie pozycji piątego największego sprzedawcy energii w kraju, co jest zasługą dynamiki wzrostu wolumenu sprzedaży. Nasza spółka z roku na rok zwiększa swoje przychody. Jednym z istotnych sukcesów jest również wejście w 2014 roku na rynek gazu - oraz wprowadzenie oferty „dual fuel” (sprzedaż gazu i energii elektrycznej w jednym pakiecie). Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że aż 74 procent firm jest zainteresowanych otrzymywaniem energii i gazu od jednego sprzedawcy, co czyni naszą ofertę szczególnie atrakcyjną. Mówiąc o sukcesach, nie można zapomnieć o wspomnianym wcześniej projekcie MUZ-a. W ramach tej inwestycji do końca 2015 r. ponad 100 obiektów zasilania zostanie zmodernizowanych lub wybudowanych od podstaw. Usprawnienie układu zasilania sieci trakcyjnej pozwoli zwiększyć częstotliwość przejazdów pociągów, ich prędkość oraz przygotować sieć do obsługi maszyn o większej mocy. Z powodzeniem angażujemy się również w działania wspomagające środowisko naturalne. Jednym z nich jest inwestycja w OZE – na dachach naszych zakładów montujemy panele fotowoltaiczne. Poza tym zasilamy „zieloną energią” np. restauracje sieci McDonald’s w całym kraju.

Jak w takim razie wyglądają Państwa struktury?

PKP Energetyka składa się z Centrali oraz czterech Oddziałów i Pionu Sprzedaży. Centrala koordynuje pracę Oddziałów, odpowiada też m.in. za administrację, HR, marketing i PR. Oddział Usługi świadczy usługi elektroenergetyczne, a w jego skład wchodzi 15 zakładów zlokalizowanych na terenie całego kraju. Każdy zakład terytorialnie podzielony jest na mniejsze jednostki – sekcje. Oddział Paliwa - prowadzi sprzedaż paliw płynnych dla przewoźników kolejowych. Oddział Dystrybucja zajmuje się dystrybucją energii, a Oddział Obrót prowadzi handel energią elektryczną. Pion Sprzedaży odpowiada natomiast za sprzedaż produktów i usług energetycznych.

A kadra zarządzająca?

Spółką zarządza trzyosobowy Zarząd: prezes oraz dwóch członków zarządu, odpowiedzialnych odpowiednio za handel i finanse. Organami nadzorczymi dla PKP Energetyka są Rada Nadzorcza oraz Walne Zgromadzenie Spółki.

Ile w tym momencie jest zatrudnianych osób?

Obecnie jest to 7 141 osób (stan na maj 2015 r.)

Jak wyprzedzacie Państwo swoją konkurencję?

Kluczową przewagą konkurencyjną PKP Energetyka jest ogólnopolska sieć dystrybucyjna, która pozwala dotrzeć do klientów na terenie całego kraju. Jesteśmy (według ubiegłorocznych badań dot. długości przerw w dostawach zasilania) najbardziej niezawodnym dostawcą energii na rynku. Wynika to z faktu, iż pierwotnie nasza sieć była projektowana z uwzględnieniem wymogu zapewnienia nieprzerwanych dostaw energii dla kolei. Teraz wykorzystujemy naszą infrastrukturę również dla odbiorców biznesowych. Tak dobre wskaźniki osiągamy m.in. dzięki dwustronnemu zasilaniu sieci rozdzielczych i posiadaniu, w wielu przypadkach również trzeciego, awaryjnego źródła zasilania. Mocną stroną jest również bardzo wysoka dbałość o naszych partnerów i odbiorców, co potwierdza przyznane po raz czwarty godło „Firma Przyjazna Klientowi”. Kolejną przewagą są kompetencje pracowników, które zdobyliśmy podczas realizacji zadań projektu MUZ-a. Pozwalają one na kompleksowe wykonywanie usług budowlanych w zakresie infrastruktury najwyższych napięć.

A jak kreujecie Państwo markę?

Nasze działania promocyjne skierowane są głównie do klientów biznesowych. Regularnie pojawiamy się na targach i konferencjach skierowanych do branż energochłonnych. Nasi eksperci podpowiadają w jaki sposób optymalizować zużycie energii w dużych zakładach przemysłowych, centrach handlowych czy biurowcach. Na bieżąco monitorujemy i badamy potrzeby naszych klientów. Możemy poszczycić się wysokim wskaźnikiem satysfakcji klienta. W branży tak specyficznej jaką jest handel energią, skupiamy się na utrzymywaniu i pielęgnowaniu relacji z klientem. Coraz częściej jednak docieramy do sektora MSP. Prowadzimy aktywne działania reklamowe w sieciach centrów handlowych na terenie całego kraju oraz w Internecie.

Ciężko jest przekonać do siebie Klientów?

Jesteśmy firmą o uznanej renomie w zakresie sprzedaży energii oraz usług energetycznych. Rozpoznawalność marki jest gwarantem naszej rzetelności. By jeszcze lepiej poznać oczekiwania naszych odbiorców zlecamy min. wspomniane wyżej badania oczekiwań i satysfakcji naszych klientów. Podkreślamy również te przewagi rynkowe, o których mówiliśmy wcześniej. Dla wszystkich naszych odbiorców staramy się być nie tylko niezawodnym usługodawcą, lecz również kompetentnym doradcą i partnerem.

Państwa topowe produkty to?

Nasza działalność koncentruje się w segmentach sprzedaży energii elektrycznej dla klientów biznesowych i przewoźników kolejowych, usługach elektroenergetycznych oraz sprzedaży paliw dla pojazdów szynowych. Od 1 lipca 2014 r. posiadamy taryfę na obrót gazem, dzięki czemu możemy sprzedawać energię elektryczną i gaz w pakiecie „dual fuel”. Jednym z kluczowych obszarów są też specjalistyczne i kompleksowe działania na rzecz utrzymania infrastruktury kolejowej dla spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Oferujemy duży wachlarz usług elektroenergetycznych (budownictwo elektroenergetyczne, modernizacja i konserwacja oświetlenia, sygnalizacji ulicznych, badania i pomiary, audyty energetyczne, modernizacje układów rozliczeniowych, itd.). Przykładowo, jesteśmy odpowiedzialni za modernizację lub instalację 1800 latarni ulicznych w Łodzi.

A z których jesteście Państwo najbardziej dumni?

W firmie energetycznej ważne są nie tyko produkty i usługi, przede wszystkim liczy się niezawodność, szybkość serwisowania oraz fachowość, oparta na wieloletnim doświadczeniu. To są nasze największe atuty. Niezwykle istotne jest również partnerskie podejście do klienta, możliwość służenia mu naszą ekspercką wiedzą.

Przejdźmy do rekrutacji. Jakimi kanałami się ona odbywa?

PKP Energetyka S.A. prowadzi procesy rekrutacyjne w oparciu o wiele możliwości pozyskiwania najlepszych Kandydatów. Stawiamy na rozwój naszych pracowników, którzy mogą również korzystać z rekrutacji wewnętrznych. Nasze zewnętrzne oferty publikujemy na największych portalach rekrutacyjnych, a także na naszej stronie internetowej. Dodatkowo każdy Kandydat, zainteresowany współpracą z naszą firmą, może złożyć swoje dokumenty aplikacyjne za pośrednictwem internetowego formularza rekrutacyjnego, w którym powinien uzupełnić najważniejsze informacje dotyczące posiadanych kompetencji czy swoich oczekiwań, np. preferowanej lokalizacji, obszaru zadań.

Proszę opisać w takim razie przykładowy proces rekrutacyjny?

Po opublikowaniu ogłoszenia rekrutacyjnego następnym podejmowanym krokiem jest selekcja dokumentów aplikacyjnych. Wybranych Kandydatów zapraszamy na rozmowy rekrutacyjne, do wykonania testów wiedzy czy umiejętności, uczestnictwa w sesji Assesment Center, itp. Kandydatów, którzy przejdą pozytywnie pierwszy etap rekrutacji, zapraszamy na spotkanie z potencjalnym bezpośrednim przełożonym. Ważne jest, aby Kandydat, prócz spełnienia wymagań formalnych i kompetencyjnych, dobrze odnalazł się w przyszłym zespole oraz we współpracy z przełożonym. Nasze procesy kończymy zapraszając najlepszych do stałej współpracy. Wszyscy pozostali Kandydaci, uczestniczący w spotkaniach rekrutacyjnych, otrzymują od nas informację na temat wyniku procesu.

A jak najlepiej przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa rekrutacyjna jest spotkaniem biznesowym w którym aktywnie uczestniczą dwie strony. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, które zalecamy wziąć pod uwagę przed spotkaniem rekrutacyjnym.
Przed spotkaniem:
Przygotuj sobie odpowiedzi na pytania dotyczące doświadczenia zawodowego, wykształcenia, kwalifikacji, kompetencji i umiejętności praktycznych o które rekruter może zapytać.  
Zastanów się nad pytaniami, które chciałbyś zadać prowadzącemu rozmowę.
Nie spóźnij się na spotkanie, rekomenduje się przychodzenie kilka minut przed spotkaniem.
Jeżeli wiesz że w danym dniu nie dotrzesz na spotkanie lub możesz się spóźnić poinformuj Spółkę.
W trakcie spotkania na pytania radzimy odpowiadać rzeczowo i konkretnie i zachowywać się w sposób naturalny i kulturalny.

Pracowników na jakie stanowiska poszukujecie Państwo najczęściej?

Rekrutujemy pracowników: na wszystkie poziomy stanowisk – od pracowników fizycznych (np. monter, elektromonter) do pracowników na stanowiskach menedżerskich, we wszystkich obszarach które są wzmocnieniem w rozwoju naszej Spółki – od stanowisk technicznych po prawników na różnym szczeblu rozwoju danych stanowisk – od prac wspierających, asystenckich po stanowiska wysokospecjalizowane.

Jak jest w przypadku studentów, stażystów?

W naszych rekrutacjach aktywnie biorą udział studenci i absolwenci, którzy mają takie same szanse na wygranie rekrutacji jak inni uczestnicy. Niejednokrotnie w Spółce zatrudniamy studentów i absolwentów umożliwiając im tym samym rozwój zawodowy.

Współpracujecie Państwo w takim razie z uczelniami wyższymi?

Aktywnie współpracujemy z uczelniami wyższymi w zakresie organizacji praktyk studenckich.

Czy w firmie są przeprowadzane okresowe oceny pracownicze?

PKP Energetyka S.A. rozpoczęła proces definiowania założeń do okresowej oceny pracowniczej.

Jak często są przeprowadzane szkolenia w firmie i jakich obszarów dotyczą? 

Nasza firma nieustannie dba o rozwój swoich pracowników oraz o uaktualnienie ich wiedzy i umiejętności. Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z rocznym planem szkoleń w ciągu całego roku. Obszary tematyczne: energetyka, prawo zamówień publicznych, HR, informatyczne, zarządzanie projektami, szkolenia związane z bezpieczeństwem w ruchu kolejowym i inne.

W jaki sposób motywujecie Państwo pracowników?

Pracownicy Spółki mogą korzystać z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, który przewiduje dofinansowania różnych form wypoczynku i aktywności. Osoby zatrudnione u nas mogą korzystać m.in. z dofinansowanych kart sportowych, dofinansowania do wypoczynku, wyjść do obiektów kultury oraz dodatkowych ubezpieczeń na życie. Ponadto mogą korzystać ze zniżek na przejazdy kolejami, nie tylko na terenie Polski. Spółka stara się na bieżąco odpowiadać na potrzeby zgłaszane przez pracowników.

Czy angażują się Państwo w działania prospołeczne?

W chwili obecnej działania z szeroko pojętego obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu przejęła Fundacja Grupy PKP i to Fundacja zarządza polityką prospołeczną w spółkach Grupy PKP. Niezależnie od działań Fundacji od wielu lat pracownicy oraz kadra zarządzająca naszej spółki niezwykle aktywnie angażują się w akcje krwiodawcze w ramach programu „Energia dla Życia”. Prowadzimy również program skierowany do najmłodszych, uczący jak bezpiecznie obchodzić się z prądem (Akademia Małego Amperka). Dużą wagę przywiązujemy również do dbałości o środowisko, wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Stale szkolimy pracowników w zakresie podnoszenia świadomości ekologicznej (min. poprzez program „EKOmocni”). Posiadamy również ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu szkód środowiskowych.

Jak często i czy w ogóle odbywają się imprezy integracyjne?

Spółka wykorzystuje także jako jedno z narzędzi służących integracji imprezy sportowe. W 2014 roku przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą preferowanych przez pracowników form aktywności fizycznej. 40% badanych odpowiedziało, że jest zainteresowanych grą w piłkę nożną. Raport z tego badania zainicjował przygotowanie oraz przeprowadzenie pilotażowego projektu w tym zakresie - „Kolej na sport”, który odbył się w jednym z Zakładów. W ramach projektu spółka zapewniła pracownikom stroje sportowe do gry i umożliwiła im regularne treningi na hali sportowej.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
PKP Energetyka