PG Silesia

Czechowice-Dziedzice

Ocena pracodawcy 4/6

na podstawie 1025 ocen.

Wywiady PG Silesia

Joanna Bytnar Dyrektor Wykonawczy ds. Personalnych PG Silesia
współpracuje z PG SILESIA od stycznia 2012 r. Posiada wykształcenie kierunkowe, wiedzę i doświadczenie z zakresu skutecznego zarządzania polityką personalną oraz wysoko rozwinięte umiejętności negocjacyjne i analityczne. Odpowiada za realizację kluczowych dla organizacji procesów personalnych, wdrażanie przyjętej przez Spółkę strategii, a także za wyznaczanie kolejnych jej etapów. W życiu zawodowym ceni otwartość, umiejętność inicjowania i wdrażania nowych pomysłów oraz zaangażowanie. Prywatnie lubi dobrą książkę i aktywny wypoczynek w gronie najbliższych.

Górnictwo to dość specyficzna branża, jak wygląda praca w Państwa firmie?

Specyfika branży wynika głównie z samego procesu produkcyjnego, który odbywa się często w bardzo trudnych warunkach górniczo-geologicznych. Dodatkowo PG SILESIA jest kopalnią z najwyższą, IV kategorią zagrożenia metanowego, zatem bezpieczeństwo pracy stanowi dla nas absolutny priorytet. Pracowników związanych z produkcją obowiązuje organizacja pracy umożliwiająca ruch zakładu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w podstawowym trzy lub czterozmianowym systemie pracy. Dla pracownika wszystkie dni zaplanowane w jego harmonogramie są zwykłymi dniami pracy, niezależnie od dnia tygodnia, czyli tzw. ‘czarnymi’ - jak je w branży górniczej nazywamy. Wyjątek stanowi 14 dni świątecznych określonych w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy, w które nie prowadzi się wydobycia, oczywiście ‘Barbórka’ jest jednym z nich. Pozostali Pracownicy pracują w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku. Organizacja pracy, system i rozkład czasu pracy, a także zasady wynagradzania oparte są o Kodeks Pracy, a także o wewnętrzne jego źródła, które w PG SILESIA stanowią wspomniany już ZUZP oraz Regulamin Pracy.

Czy angażują się Państwo w działania prospołeczne?

Oczywiście. Staramy się być przedsiębiorstwem aktywnie wspierającym organizacje pozarządowe i lokalną społeczność. PG SILESIA czynnie włącza się też w wydarzenia kulturalne. Sponsorujemy i współorganizujemy szereg imprez rozrywkowych, edukacyjnych i sportowych, głównie dla mieszkańców regionu.

Co konkretnie udało się Państwu zrobić w tym zakresie?

Współorganizowaliśmy między innymi obchody dni miasta Czechowice – Dziedzice oraz finansowaliśmy „Dni Goczałkowic". Cały czas współpracujemy z Kolegium Nauczycielskim w Bielsku-Białej, które dzięki naszemu wsparciu co rok organizuje cykl spotkań i wydarzeń kulturalnych związanych ze współczesną kulturą czeską. W miarę możliwości staramy się także pomagać naszym podopiecznym z Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Czechowicach-Dziedzicach. Całkiem niedawno odbył się VI Bal Charytatywny Wojewody Śląskiego, podczas którego zbierano fundusze dla Śląskiego Hospicjum dla Dzieci. PG SILESIA wsparła finansowo to wydarzenie. Zimą przekazaliśmy ponad dziesięć ton węgla Fundacji „S.O.S. Dla Zwierząt” - wspierając tym samym działalność kilku schronisk dla bezpańskich czworonogów na terenie województwa. W okresie świątecznym nasi Pracownicy sami wyszli z inicjatywą zorganizowania ‘Szlachetnej Paczki’ dla rodziny z Czechowic. Jednak największą inwestycją, którą PG SILESIA dedykowała lokalnej społeczności była modernizacja pompowni melioracyjnej wód gruntowych w Goczałkowicach-Zdroju. Zmodernizowana pompownia wraz z obiektami towarzyszącymi, z uwagi na zwiększenie pojemności zbiorników wyrównawczych, podniesie znacznie bezpieczeństwo terenów sąsiadujących bezpośrednio z pompownią.

Czy ważna jest dla Państwa kwestia rozwoju pracowników?

Dążymy do tego, aby nasi Pracownicy mieli możliwość ciągłego rozwoju zawodowego i doskonalenia swoich kompetencji. Umożliwiamy im podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach specjalistycznych. Korzystamy także z tego, że w swoich szeregach mamy wielu pracowników z bogatym doświadczeniem, którzy swoją wiedzą dzielą się w ramach szkoleń wewnętrznych. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy 3 286 osób, w tym 2 710 w pionie operacyjnym i 576 w administracji.

Zainteresowanie pracą w tym sektorze jest duże?

Nie chciałabym wypowiadać się na temat całego sektora. Wizerunek dobrego Pracodawcy, jaki PG SILESIA zbudowała przez ostatnie 5 lat powoduje, że zainteresowanie podjęciem pracy u nas rzeczywiście jest duże. Daje nam to możliwość wyboru najlepszych Kandydatów. Odpowiadając na pytanie, sądzę jednak, że dodatkowe uprawnienia, w tym możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę, zawsze będą czyniły tę branżę atrakcyjną. Należy również pamiętać, że praca w górnictwie w wielu rodzinach na Śląsku postrzegana jest jako szczególna wartość i tradycja, która przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.

Na jakie oferty mogą liczyć zainteresowani?

Obecnie prowadzone procesy rekrutacji obejmują swoim zakresem głównie stanowiska w działach operacyjnych, takich jak dział górniczy, energomechaniczny czy wentylacji, ale poszukujemy również dobrych specjalistów do działów administracyjnych. Informacja o wszystkich aktualnych ofertach pracy dostępna jest na naszej stronie internetowej w zakładce kariera http://www.pgsilesia.pl/pl/lista-ofert-pracy

Na jakie warunki mogą liczyć kandydaci?

To bardzo ogólne pytanie. Myślę jednak, że warto tutaj podkreślić, iż kandydaci mogą liczyć przede wszystkim na wynagrodzenie, które jest adekwatne do poziomu wynagrodzeń rynkowych. Oprócz wynagrodzenia zasadniczego, zgodnego z zajmowanym stanowiskiem, oraz premii motywacyjno-zadaniowej, Pracownikom przysługuje dodatkowo nagroda z okazji Dnia Górnika, ekwiwalent za deputat węglowy i nagroda jubileuszowa. Mają także możliwość otrzymania dodatkowej premii, która zależna jest od wypracowania przez firmę określonego na dany rok zysku. Dużą wagę przywiązujemy do indywidualnego nagradzania Pracowników, którzy wykonują swoją pracę w sposób wyróżniający. Co miesiąc 10 Pracowników wskazanych przez swoich Przełożonych otrzymuje bezpośrednio z rąk Prezesa Zarządu nagrodę pieniężną w ramach konkursu ‘Pracownik Miesiąca’. Raz na kwartał nominujemy ‘Brygadę Kwartału’. Jeśli mówimy o warunkach, na jakie mogą liczyć nasi pracownicy, to jeszcze raz podkreślę, że oprócz tych wspomnianych powyżej, dostają także szansę na rozwój zawodowy, na podnoszenie swoich kwalifikacji oraz najwyższe standardy bezpieczeństwa pracy. Jednocześnie gwarantujemy możliwość współpracy z wysoko wyspecjalizowaną kadrą oraz poznanie najnowocześniejszych w górnictwie technologii. Dla osób, które chcą związać swą przyszłość z górnictwem, rzeczy te są bardzo cenne. Ponadto nasi Pracownicy wiedzą, że Pracodawca robi wszystko, by PG SILESIA stanowiła bezpieczne miejsce pracy. W bieżącej działalności bardzo dużą wagę przywiązujemy do jakości świadczonej pracy, do tego, by była wykonywana zgodnie ze sztuką górniczą i przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

 

Czym praca u Państwa może zaskoczyć taką osobę, która dopiero zaczyna swoją karierę?

Praca w spółkach z branży górniczej często kojarzy się świeżym absolwentom z dużą stabilizacją i pracą w spokojnym tempie, w mało nowoczesnym otoczeniu. Nasza spółka jest organizacją, w której wielość zadań, jakie realizują poszczególne jej działy, a także tempo wykonywanej pracy zaskakują osoby rozpoczynające swoją karierę zawodową. Dodatkowym atutem dla wielu osób jest fakt, że zatrudniamy Pracowników kilku narodowości, co ma swoje przełożenie na naszą codzienną pracę, gdyż pozwala na wymianę doświadczeń i stosowanie rozwiązań najbardziej efektywnych i nowoczesnych. Od nowoprzyjętych Pracowników dowiadujemy się, że największe wrażenie wywierają na nich wykorzystywane u nas urządzenia i maszyny najnowszej generacji. Podkreślają także bardzo pozytywne przyjęcie w zespołach, w których rozpoczynali pracę i wsparcie, które otrzymali od swoich Przełożonych.

Jak wygląda rekrutacja w PG SILESIA, wystarczy rozmowa, czy raczej weryfikują państwo umiejętności?

Przebieg procesu rekrutacji uzależniony jest od stanowiska, na które poszukujemy Pracownika. Każdy kandydat powinien jednak spodziewać się szczegółowej weryfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji, w trakcie prowadzonych kilku etapowo spotkań rekrutacyjnych.

Co sprawia, że kandydat budzi państwa zaufanie?

Bardzo trudno jest określić, co wpływa na to, że kandydat budzi zaufanie osób rekrutujących. Niewątpliwie duże znaczenie ma sposób przygotowania dokumentów, które dostarczane są do działu rekrutacji oraz ich treść. Drugim ważnym czynnikiem jest przygotowanie kandydata, jego ogólny wizerunek i zachowanie podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Jednak najważniejsza jest zaprezentowana wiedza merytoryczna, praktyczna, a także posiadane kompetencje.

Czy są jakieś cechy, umiejętności, które przesądzają o tym, że dana osoba nadaje się na to stanowisko?

Podstawowym kryterium oceny kandydatów jest spełnienie wymagań formalnych, jakie są określone w ogłoszeniach o pracę. Spełnianie tych wymogów nie jest jednak gwarancją zatrudnienia w naszej Spółce, gdyż dodatkowo dużą wagę przykładamy do kompetencji, które określane są odrębnie dla każdego stanowiska. Istotne jest dla nas również dopasowanie kandydata do charakteru naszej organizacji, a szczególnie do zespołu, w którym osoba ta miałaby pracować. 

Dziękujemy za rozmowę.