Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia
  • praca stała i sezonowa, 
  • umowy na czas nieokreślony,
  • umowy na czas określony,
  • możliwe krótkie wyjazdy wakacyjne.

www.pf-gruppen.com