O firmie

   O firmie

GRUPA PERSONNEL INTERNATIONAL działa na rynku pracy tymczasowej od 2001 roku, specjalizując się w profesjonalnych rozwiązaniach HR, rekrutacji i selekcji oraz transgranicznym przepływie pracowników i usług.

Od 2004 roku pracujemy przekraczając granice, przekazując pracowników do Niemiec, Francji i Szwajcarii. Wraz z dynamicznym rozwojem Grupy nasze działania rekrutacyjne objęły państwa Europy Wschodniej - powstały biura na Ukrainie, Białorusi, w Rumunii i Bułgarii. Na początku roku 2013 zdecydowaliśmy się wejść z ofertą naszych spółek na rynek holenderski. Dzięki rozwiniętej, międzynarodowej współpracy obecnie zatrudniamy ponad 3000 pracowników kontraktowych.

Wzrost zamówień, popartych kolejnymi projektami rekrutacyjnymi wymogły uruchomienie biur terenowych również na terenie kraju. Obsługiwane przez specjalistów do spraw rekrutacji zapewniają nam dotarcie do wykwalifikowanych kandydatów i budowanie bazy sprawdzonego personelu.

Dzięki naszemu doświadczeniu w delegowaniu pracowników, znajomości prawa pracy, przepisów podatkowych, specyfiki branży i ustawodawstwa związanego z pracą tymczasową na terenie Unii Europejskiej, prowadzimy wieloletnią współpracę z wieloma dużymi Klientami, zapewniając obsługę centrów logistycznych na terenie Polski i Niemiec. Nasza oferta obejmuje m.in. wynajem pracowników na podstawie realizowanych umów o dzieło oraz na drodze leasingu pracowniczego. Obecnie współpracujemy z Klientami w 22 centrach logistycznych, w których zatrudniamy ponad 1500 pracowników. Dzięki zaufaniu, jakie udało nam się zdobyć na drodze wieloletniej współpracy, otrzymaliśmy wyłączność na obsługę magazynową w kilku największych placówkach tego typu na terenie Niemiec.

Poza logistyką, w obszarze działań Grupy Personnel International znajdują się branże: budownictwo, zawody techniczne, turystyka i hotelarstwo, IT, medycyna i opieka oraz gospodarka odpadami.

Proponowana przez nas forma współpracy optymalizuje koszty naszych Klientów. Oparta jest na gwarancji dostarczenia profesjonalnej kadry pracowników oraz indywidualnie dostosowanej ofercie warunków ich delegowania.