Certyfikaty

  Certyfikaty

Od 2007 roku jesteśmy członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a od marca 2011 należymy do Związku Niemieckich Pracodawców Tymczasowych. Wszystkie nasze marki są certyfikowanymi Agencjami Zatrudnienia, posiadamy również wszelkie niezbędne pozwolenia na zatrudnianie pracowników stałych i tymczasowych na terenie Unii Europejskiej i Szwajcarii. Współpraca z międzynarodowymi instytucjami rynku pracy motywuje nas do innowacyjnego rozwoju usług interpersonalnych.

W roku 2010 otrzymaliśmy certyfikat CBE 701 z Instytutu Certyfikatów IZB o wprowadzeniu systemu zarządzania jakością w dziedzinie transgranicznego przepływu pracowników. W tym samym roku spełniliśmy wymogi normy ISO 9001: 2008 na zarządzanie jakością w zakresie pośrednictwa pracy, rekrutacji oraz selekcji pracowników (certyfikowane przez Germanischer Lloyd Industrial Services Sp. z o.o.).

Pozwolenie na leasing pracowniczy

Pozwolenie na leasing pracowniczy wydawane jest firmom, które w ramach swojej działalności prowadzą taką formę użyczania pracowników dla klientów niemieckich.

Certyfikat IZT

Certyfikat IZT potwierdza poprawność wdrożenia Systemu Zarządzania Delegowaniem Pracowników.

Certyfikat członkowski iGZ

Certyfikat potwierdzający członkostwo w Stowarzyszeniu Niemieckich Agencji Pracy Tymczasowej.

Certyfikat Agencji Zatrudnienia

Certyfikat poświadczający wpisanie firmy do rejestru przedsiębiorców prowadzących działalność Agencji Zatrudnienia.