Miniaturka
Ewa Hutyra Dyrektor ds. medycznych Perffarma Sp. z o.o.
Absolwentka Wydziału Ekonomii, Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych i Komunikacji w biznesie Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Od 11 lat związana jest z farmacją. Od 4 lat pracuje na stanowisku dyrektora ds. medycznych w firmie Perffarma.

Na polskim rynku Perffarma jest już od ponad 20 lat. Proszę powiedzieć jak wyglądały początki Państwa firmy w naszym kraju?

Wywodzimy się z firmy Pharmexport, która została stworzona w 1986 r. w Paryżu, której oddział Perffarma został utworzony 1992 roku jako przedstawicielstwo zagranicznych firm w Polsce.

Rynek farmaceutyczny obfituje aktualnie w większą ilość firm niż 20 lat temu?

Jak w każdej branży, także w farmacji nastąpiły zmiany. Pomimo rosnącej konkurencji radzimy sobie dobrze, ponieważ oferujemy innowacyjne terapie. 

Co wyróżnia Państwa przedsiębiorstwo od konkurencji?

Wyróżnia nas jakość preparatów  oraz  marketing relacji. To co jest najcenniejsze to wiedza o klientach - lekarzach. Proces poznawania ich potrzeb, pragnień, opinii i oczekiwań odnośnie leków, badań klinicznych jest procesem długotrwałym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lekarzy firma realizuje regularnie i z coraz większym powodzeniem warsztaty specjalistyczne. Spotkania adresowane są do specjalistów, z którymi współpracują przedstawiciele na co dzień. Jednym z atutów firmy Perffarma jest posiadanie w portfelu leków innowacyjnych wśród, których należy wymienić Pylerę, Feroplex i Cystistat. Przedstawione leki nie posiadają generyków, umożliwiają  innowacyjną terapię o wysokim profilu bezpieczeństwa. Cystistat jako roztwór kwasu hialuronowego o najwyższej masie cząsteczkowej zapoczątkował przełom w leczeniu śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego.

 

Jakie środki, dotyczące konkretnych dolegliwości, są przez Państwa najczęściej wprowadzane na rynek?

Perffarma w swoim port folio posiada leki oryginalne, nie mające generyków co oznacza istotną przewagę na rynku. Oferujemy terapie znajdujące zastosowanie w gastroenterologii, dermatologii oraz  ginekologii. Dostarczamy na rynek m.in. leki stosowane w eradykacji Helicopacter pylorii, leczeniu niedokrwistości z niedoboru żelaza oraz stosowane  w terapii Zespołu Jelita Nadwrażliwego. Ponadto, współpracujemy ze specjalistami tj. neurolodzy, interniści oraz pediatrzy. Na przełomie lutego i marca 2016 r. rozpoczęliśmy współpracę z firmą Mylan, w obszarze urologii. Dzięki temu leki z naszego portfolio umożliwiają nam kontakt z najwyższej klasy specjalistami.

Jak przebiega proces wprowadzenia nowego środka farmaceutycznego na rynek?

Wprowadzenie nowego preparatu poprzedza analiza rynku. Kolejny etap polega na budowie dystrybucji. Niezwykle ważny jest kontakt z opinio-leaderami oraz lekarzami. Aktywnie uczestniczymy w konferencjach o charakterze krajowym i regionalnym. Realizujemy  także warsztaty specjalistyczne.  

Z jakimi koncernami farmaceutycznymi współpracuje Perffarma?

Naszymi partnerami są:  Allergan (Pylera), Mylan (Cystistat), Mayoly Spindler (Meteospasmyl), Laboratoires ACM (Novophane range, Vitix, Viticolor, Trigopax, Molutrex), Italfarmaco (Feroplex) i  Moleac ( NurAID).

Przejdźmy do procesów związanych z rekrutacją. Na co zwracają Państwo uwagę, chcąc przyjąć kogoś do swojego zespołu?

Szczególną uwagę zwracamy na osobowość kandydatów. Etyka i bezpośredni kontakt są ważniejsze niż CV. Obok podstawowych wymagań takich jak wykształcenie, prawo jazdy, ewentualnie doświadczenie najważniejsza jest dla nas empatia, łatwość wyciągania wniosków, analiza sytuacji oraz umiejętności interpersonalne, czyli nastawienie na drugiego człowieka

Gdzie zainteresowani mogą znaleźć informacje dotyczące naboru nowych pracowników?

Informacje nt. rekrutacji znajdują się na stronie firmy oraz na portalach rekrutacyjnych.

A jak przebiega sam proces rekrutacji?

Proces rekrutacyjny składa się z 3 etapów. Pierwszy etap polega na analizie otrzymanych aplikacji. Wybór kandydatów zaproszonych na spotkanie ma miejsce po rozmowie telefonicznej. Pierwsza rozmowa ma celu poznanie kandydata oraz ocenę jego kompetencji. Osoby, które zostały zaproszone do drugiego etapu proszone są o przygotowanie prezentacji na temat jednego z naszych preparatów. Finalna rozmowa odbywa się z udziałem prezesa firmy.

Jak wygląda praca przedstawiciela farmaceutycznego w Perffarma?

Podstawowym zadaniem jest przekazywanie informacji i wiedzy na temat naszych preparatów. Chcemy dać wybór i pokazać, że jest wybór, poprzez innowacyjne terapie oraz wysoką jakość preparatów. Współczesne terapie w przypadku wielu schorzeń może być wielopłaszczyznowa. Może stanowić uzupełnienie głównej opcji terapeutycznej. Poza tym praca przedstawiciela farmaceutycznego to codzienne obowiązki, do których należy rzetelne realizowanie i raportowanie powierzonych zadań, odpowiedzialność za realizację planu sprzedaży oraz działalności zgodną ze standardami firmy. Do obowiązków naszych przedstawicieli należy budowanie i utrzymanie trwałych relacji ze środowiskiem medycznym i farmaceutycznym. Realizacja skutecznych wizyt lekarskich i aptecznych  oraz uczestnictwo w konferencjach o charakterze regionalnym i krajowym. Istotnym  celem jest  współpraca z opinio-liderami, realizacja warsztatów i prezentacji.

Z jakimi trudnościami muszą zmierzyć się osoby pracujące w tej branży?

Jest to praca pełna wyzwań, dynamiczna, wymagająca umiejętności radzenia sobie ze stresem, zmieniającymi się  warunkami. Niezbędna jest umiejętność adaptacji i reagowania na potrzeby klientów.

Praktycznie cały czas słyszy się o środkach nowej generacji. Inwestują Państwo w rozwój swoich pracowników?

Szczególną uwagę kładziemy na  poziom merytoryczny Naszych przedstawicieli. Dbamy, aby Zespół współpracujący ze środowiskiem medycznym posiadał odpowiednią wiedzę, ponieważ oferowane przez nas terapie dotykają złożonych problemów terapeutycznych. Doświadczeni przedstawiciele wprowadzają w arkana zawodu kolegów młodszych stażem.

Jak wygląda polityka stażowa w Perffarma?

W  2014 roku wdrożyliśmy program adresowany do absolwentów uczelni wyższych, nie posiadających doświadczenia w branży. Staż, w oparciu o umowę o pracę, trwa 8 miesięcy. Głównym celem jest zdobycie wiedzy jak i praktycznych umiejętności pracy przedstawiciela. Jeśli założone cele jakościowe, jak i ilościowe są zrealizowane jesteśmy otwarci na kontynuację współpracy. Zespół Perffarmy tworzą osoby z doświadczeniem, które przed  sześcioma, ośmioma-laty stawiały pierwsze kroki jako absolwenci.

Wprowadzanie i promocja środków farmaceutycznych wiąże się najczęściej z koniecznością częstego kontaktowania się z innymi podmiotami. Czy w związku z tym, Perffarma zapewnia swoim pracownikom niezbędne do tego narzędzia?

Zapewniamy narzędzia pracy, niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

Na jaką formę zatrudnienia mogą liczyć Państwa pracownicy?

Zatrudnienie w firmie Perffarma ma charakter umowy o pracę.

Jakie są Państwa plany na ostatni kwartał tego roku, oraz na nadchodzący rok 2017?

Ambitne. Mamy dalekosiężne plany, zakładające wzbogacenie naszego portfolio. Pytanie dotyka tajemnicy handlowej, nie mogę zatem zdradzić  szczegółów. Mogę powiedzieć, że będziemy realizować nowe projekty, o charakterze długofalowym.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Perffarma Sp. z o.o.
2/5 Na podstawie 77 ocen.
Perffarma Sp. z o.o.