Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Bogusław Strześniewski
Prezes Zarządu Peklimar

Proszę powiedzieć coś o powstaniu i początkach firmy Peklimar... 

Firma powstała w 1990 r. jako maleńka, bo zaledwie 5-osobowa masarnia. Sami wówczas skupowaliśmy żywiec, ubijaliśmy, przetwarzaliśmy oraz sprzedawaliśmy w zasadzie na miejscu i niemal prosto z wędzarni. Nie mieliśmy systemów do fakturowania czy przechowywania receptur, terminali wagowych, specjalistycznych urządzeń takich jak masownice, komory wędzarnicze, parzelniki.

Jak się firma rozwijała?

Starając się sprostać rosnącemu zainteresowanie naszymi produktami, stopniowo zwiększaliśmy skalę produkcji, zatrudniając kolejne osoby, inwestując w maszyny, rozbudowując Zakład.Z czasem w miarę rosnącej konkurencji i zmniejszającej się rentowności, koniecznym było poszukiwanie rozwiązań bardziej efektywnych i efektownych. Powstał dział Pakowni, Marketingu, Handlu. Wdrożenie systemów informatycznych, wspierających działalność operacyjnie ale również umożliwiających szereg analiz, stanowiących często przesłanki do działań, miało i ma olbrzymie znaczenie dla sprawnego funkcjonowania organizacji. Stosunkowo wcześnie uzyskaliśmy pierwsze certyfikaty jakości ISO i HCCCP. Dziś możemy się pochwalić także BRC/IFS.„Jakość w każdym plasterku” – to motto przyświecało nam od samego początku. Nadal jesteśmy mu wierni. Wyrazem uznania konsumentów były nagrody i wyróżnienia ilekroć stawaliśmy w szranki z konkurencją.Na przestrzeni tych 24 lat udało nam się wypracować kulturę organizacyjną sprzyjającą rozwojowi postaw pro-klienckich i pro-jakościowych i stworzyć zespół lojalnych, wykwalifikowanych i zaangażowanych pracowników – co uważam za główny czynnik sukcesu.

Czy firma ma biznesplan na wypadek kryzysu ekonomicznego? 

Kryzys ekonomiczny – w pojęciu globalnym, trwa od kilku lat. Mam wrażenie, że bardziej medialnie. Wyniki ostatnich lat, oraz podejmowane inwestycje świadczą o tym, że potrafimy sobie z tym radzić. Biznesplanu jako takiego, na wypadek kryzysu ekonomicznego nie mamy, niemniej jednak zmiany strukturalne oraz mentalne wewnątrz organizacji mają skutecznie nas przed jego skutkami chronić.

Jak wyglądają te zabezpieczenia?

Mam tu na myśli zarówno systemy wynagradzania uzależnione w przypadku produkcji od wolumenu, w handlu od efektów finansowych, kontrakty wewnętrzne i procedury dotyczące aktywności w obszarze handlu i finansów, a także permanentne podnoszenie efektywności w tym ciągłe doskonalenie procesów.

Jaka jest wizja firmy, cel i misja?

W 2012 roku zostały sformułowane założenia misji i wizji firmy Peklimar. Misja to „Być najlepszym dostawcą”. Mamy tu na myśli kompleksową usługę dostaw w zakresie produktów branży mięsno – wędliniarskiej, obsługę w ujęciu wielopoziomowym: począwszy od zamówień i obsługi sprzedażowej, poprzez logistykę aż po obsługę posprzedażową.W naszej misji stawiamy na sieci tradycyjne – naszego głównego klienta - pretendujących do poziomu „wyższej półki” z potencjałem rozwoju i zbieżnymi założeniami strategicznymi oraz lojalne hurtownie.Ukierunkowani jesteśmy zasadniczo na rozwój na rynku centralnym i w Wielkopolsce. Generalnie naszym celem jest znaczący wzrost wartości firmy oraz dostarczanie pracownikom powodów do dumy i satysfakcji.Natomiast nasza wizja na 2,3 lata to: „Stać się wiodącym partnerem w biznesie”. Zamierzamy stać się znaczącym dostawcą, z ugruntowaną pozycją rynkową dla wybranych klientów i regionów oraz liderem usług logistyczno-informatycznych w strategicznych rejonach. Jak to realizujemy? Według hasła „100% rzetelności. Profesjonalizm bez kompromisów”.W drugiej połowie roku 2013 w rezultacie dokładniejszej percepcji rysującej się strategii obecnych i potencjalnych rynków zbytu oraz analizy wyników badań konsumenckich powzięto decyzję o re-brandingu marki Peklimar czego nieuniknionym efektem będzie również przedefiniowanie wizji i misji. Spodziewamy się tych zmian na przełomie III i IV kwartału 2014 roku.

Jakie są największe osiągnięcia firmy?

Na pewno rosnące zaufanie do naszej marki – to niewątpliwy sukces, osiągnięty dzięki konsekwencji w promowaniu aspektów jakościowych w mentalności pracowników jak i wsłuchiwaniu się w głos klienta. Za duże osiągnięcie wewnątrz organizacji uznaję niewątpliwie wdrożenie systemów jakości BRC/IFS oraz procesu budżetowania.

Jakie są silne i słabe cechy firmy (np. elementy, które chcieliby Państwo udoskonalić)?

Niepodważalnym atutem firmy jest zakorzeniona i systematycznie krzewiona w świadomości pracowników dbałość o jakość - zarówno w odniesieniu do produktów, jak również obsługi klienta, relacji biznesowych, czego wyrazem jest pozytywna certyfikacja IFS/BRCNa uwagę zasługuje także wysoka świadomość biznesowa kierownictwa wyższego szczebla, nad która systematycznie pracuje Zarząd we współpracy z Kontrolingiem i HR, poprzez zarządzanie przez cele, oceny kompetencji oraz budżetowanie.Mocną stroną jest także stosunkowo dobry park maszynowy oraz elastyczny na potrzeby użytkowników system informatyczny umożliwiający analizowanie i wnioskowanie.Jako słabą stronę wskazałbym planistykę produkcji, co w realiach dynamicznych zmian na rynku powoduje niekiedy problemy z dostępnością produktów, bądź ich zbytem. Niemniej jest to obszar, nad którym ustawicznie pracujemy, starając się wypracować optymalne rozwiązanie.
gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
Peklimar