Do-Rada Radosław Mazak
3 43 591 5 1

Opinie o Do-Rada Radosław Mazak

Filtruj opinie po kryteriach:

lila
 Opinia

Wnioski powinno się sformułować precyzyjnie. Zwykle jest to uchylenie nakazu zapłaty, oddalenie Ŝądań powoda i zwrot kosztów postępowania. Nie wolno zapomnieć ich uzasadnić. W uzasadnieniu warto wskazać konkretne dowody, np. załączyć umowę łączącą z powodem. Krok 5 ZAŁĄCZNIKI. W sprzeciwie naleŜy wskazać załączniki do pisma i dołączyć je w oryginale. Ponadto konieczne jest załączenie jednego odpisu sprzeciwu i odpisów wszystkich załączników (po jednym egzemplarzu). Krok 6 PODPIS. Sprzeciw, tak jak kaŜde inne pismo procesowe, musi być własnoręcznie podpisany. Obowiązku takiego nie ma wtedy, gdy sprawę powierza się profesjonalnemu pełnomocnikowi, np. radcy prawnemu. Wówczas on podpisuje pismo. Formalności Właściwość sądu Pismo zawierające sprzeciw naleŜy wnieść do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. NaleŜy je złoŜyć w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą listem poleconym. Trzeba zachować dowód nadania listu poleconego. 2-tygodniowy termin Sprzeciw od nakazu zapłaty naleŜy wnieść w ciągu 2 tygodni od dnia, w którym nakaz został doręczony. Doręczenie następuje zazwyczaj pocztą w liście poleconym. Dniem doręczenia będzie dzień odbioru. Sprzeciw wniesiony po terminie zostanie przez sąd odrzucony. PUŁAPKI MoŜe zdarzyć się, Ŝe złoŜony sprzeciw zawiera jakieś błędy, które w ocenie sądu będą przeszkodą w rozpoznaniu pisma. Wówczas sąd zwróci sprzeciw w celu uzupełnienia braków. Trzeba jednak pilnować, aby poprawione pismo złoŜyć w sądzie w terminie tygodniowym od dnia otrzymania wezwania o uzupełnieniu braków. Jeśli termin ten zostanie przekroczony albo braki nie zostaną uzupełnione, wówczas sąd odrzuci sprzeciw. PODSTAWA PRAWNA · Art. 497(1)–505 ustawy z 17 listopad

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
mama
 Opinia

DO OSZUKANYCH !!!!!!!!!! Zgłaszajcie swoje sprawy na policje lub do prokuratur. Rozumiem, że można mieć obawy, będąc po raz pierwszy w takiej sytuacji. Ale przecież od pokoleń jesteśmy walecznym narodem, więc pokażmy choć połowę takich „jaj”, jakie mieli nasi przodkowie. Przestańcie bać się małego, zagubionego człowieczka, bo gwarantuję, że on jest już teraz w większym strachu niż Wy. RAZEM wywalczymy sprawiedliwość. Pozdrawiam Barbara.

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
oszukana
 Opinia

poszkodowany - 2012-11-16 13:07:06 Tez byłem pozwany, to co wiem to chyba już wszystkich pozwał z którymi miał kontakt i mu nie zapłacili. Dzwoniłem do kilku sądów wszędzie ma po około 100 spraw., w Katowicach wschód, Siemianowicach, Pszczynie, Chorzowie, Mysłowicach, Podobno ponad 200 spraw już wygrał, ale sekretariaty nie chcą mówić na jakie kwoty mówią tylko, że powód wygrał sprawę, a powodem zawsze jest mazak. Wygrał procesy razem z odszkodowaniami, podobno miał nagrania rozmów z klientami, a nawet tyli z którymi podpisywał umowę o roznoszenie ulotek. Podobno mazak po wygranych sprawach zakłada procesy karne o fałszywe zeznania, tym, którzy go oskarżyli, lub złożyli nieprawdziwe zeznania przed sadem cywilnym, a dowodem na to SA te nagrania, w ten sposób będzie chciał kolejnych odszkodowań za pomówienia go. Dziś mu wpłaciłem pocztą błyskawice, w ten sposób uniknę kosztów sądowych i jego adwokata i odszkodowania, skoro mnie nagrał to co będę kłamał w sądzie … Od kilkunastu ludzi pozwanych co mieli sprawy w tym sadzie co i mnie założył wiem, że założyli mu sprawy , ale przegrali, i teraz z każdego tysiąca zrobiły się 4 , które muszą zapłacić a poza tym mają procesy karne o fałszywe zeznania, wszystko przez te nagrania… Radzę innym którzy jeszcze nie zapłacili aby mazakowi zapłacić podstawę od razu wtedy być może odstąpi od odszkodowań i sprawy, mi się udało., ale musiałem go o to prosić, bo on już pozew złożył, nawet mi wysłał mms ze zdjęciem pierwszej strony pozwu,. Z pieczątka sądu. Informacje niektórych osób w Internecie , którzy też rzekomo byli poszkodowani, często wprowadzają innych poszkodowanych w błąd, a przez to inni poszkodowani w sumie później musza płacić nie małe pieniądze po procesach mazakowi, zamiast wcześniej się z nim dogadać. Minimum trzy razy więcej płacą niż wtedy gdyby od razu zapłacili

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
poszkodowany
 Opinia

Na jego stronie coraz więcej skanów wyroków, a to już świadczy o tym jakie ma dowody i na jaką skalę złożył pozwy , a skoro mnie nagrał to chyba każdego…

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Marcin
 Opinia

zielona - 2012-07-16 08:54:23 Niestety nie znam szczegółów zawartych umów ale ze strzępków informacji wnioskuję, że zawarte umowy zawierają elementy charakterystyczne dla umowy o pracę. Jeżeli praca świadczona była w wyznaczonych godzinach od-do, nadzorowana przez pracodawcę (zaznaczanie gdzie i kiedy jest wykonywana, wysyłanie sms-ów z informacją o rozpoczęciu i zakończeniu pracy), musiała być świadczona osobiście, to w mojej ocenie został nawiązany stosunek pracy na podstawie kodeksu pracy. W związku z powyższym proponuję osobom, które zawarły takie umowy sprawdzić czy pracodawca zgłosił pracowników do ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenie w przypadku stosunku pracy jest obowiązkowe). Jeżeli tego nie zrobił - podlega karze. Proszę pamiętać, że nie jest istotny nagłówek umowy lecz jej treść. W przypadku wątpliwości można zasięgnąć opinii Państwowej Inspekcji Pracy. Po zakończeniu umowy pracodawca MA OBOWIĄZEK wydania pracownikowi świadectwa pracy (bez względu na to jak długo trwała umowa i w jaki sposób został stosunek pracy rozwiązany). Zapytanie w tej sprawie należy zgłaszać do ZUS Inspektorat w Pszczynie, ul. Kopernika 22, 43 200 Pszczyna (tam jest zarejestrowana działalność). Wszystkie dane pracodawcy potrzebne do zadania pytania można pobrać ze strony centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Jest to w interesie wszystkich osób, które zawarły umowę z uwagi na przyszłe, ewentualne świadczenia (np. zasiłek chorobowy, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, doliczenie do stażu pracy w przypadku ubiegania się o świadczenia emerytalne lub rentowe). Dodatkowo istotne jest, że nie jest przestępstwem zastrzeżenie w umowie wysokiej kary umownej na wypadek niewykonania zobowiązania przez kontrahenta, chyba że już w chwili zawarcia umowy wiadome jest, że nie będzie on w stanie się z niego wywiązać. A tak może być np. w przypadku gdy ulotki faktycznie nie były wydane osobie, która zawarła z Panem Cienkopisem um

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
asdf
 Opinia

dfhgsrf - 2012-11-05 12:10:19 Uprzejmie informuję o zdobyciu twardych dowodów na popełnienie przestępstwa przez kryminalistę - wraca do więzienia. Alleluja, chwalcie Pana. PS nie pytajcie co za dowody, bo ta menda i jego przydupas piszą na forum, więc nie będę ich przygotowywał na niespodziankę.poprawiłeś mi humor :D podaj swojego maila

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Genek
 Opinia

Czy sa ludzi ktorzy juz byli na rozprawach???Jaki wynik w koncu?

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
ja2o
 Opinia

napisz pismo z prośbą o przeniesienie sprawy w twoje okolice, i wynajmij adwokata, bez tego ani rusz.

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Genek
 Opinia

Co robic z wezwaniem do sadu od Mazaka? Ktos juz byl na rozprawach??

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
abc
 Opinia

Miał już ktos sprawe w sadzie z was ?

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Poszkodowana !!
 Opinia

Jak wielu z was też zostałam oszukana. TOMEK z okolic Oświęcimia proszę o kontakt. !!!!!! dusia110@interia.eu

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
abcd
 Opinia

nowy skan pojawił się na stronie u mazaka... egzekucja.

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
vntg
 Opinia

Do Tomek: Mam już pewną grupę osób poszkodowanych i sam też nią jestem. Jeżeli chcesz się przyłączyć napisz, mój adres email: byk7@op.pl

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Tomek
 Opinia

Do pracownik: Poproszę Cię o numery rej. i o markę tego dużego Fiata szarego którym się porusza.

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
pracownik
 Opinia

Uwaga wszyscy pokrzywdzeni przez firmę DO-RADA !!! W dniu wczorajszym panu Radosławowi Mazakowi komenda policji w Pszczynie odebrała prawo jazdy z powodu nadmiernego przekroczenia dozwolonych punktów karnych. Jak zatem szanowny będzie się poruszał jednym ze swoich trzech samochodów? Prawdopodobnie będzie to robił bez wymaganego dokumentu. Zatem apel do wszystkich, aby ktokolwiek zobaczy pana Mazaka za kółkiem, niezwłoczne powiadomił najbliższą jednostkę policji. Numery rejestracyjne jego wozów są wszystkim znane jednak w razie potrzeby można to ogłosić na forum dla mniej zorientowanych.

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Tomek
 Opinia

Szukam osób poszkodowanych przez mazaka (podpisanie umowy o dzieło) z okolic Oświęcimia. Pilne ! . Tomasz.

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Nikita
 Opinia

Nikita - 2012-09-28 20:31:44 Aloj Jest wyjście, iść po poradę do prawnika. Zostaw email to napiszę coś może.Nie używaj nieswojego nicka!!! Porada?!! Wystarczy przeczytać poprzednie wpisy i wszystko jest jasne. Radzio to tani kryminalista (siedział w kryminale), żeruje na niewiedzy i łatwowierności ludzi starszych i z kłopotami finansowymili licząc na to, że nie zgłoszą nieczego do prokuratury i się dadzą okraść. Wyrokami sądowymi gdzie jest napisane, że ktokolwiek jest mu cokolwiek winien może sobie podetrzeć więzienny zad - to są wyroki zaoczne, wydawane z automatu, nieważen po odwołaniu się i nie jest ważne jakimi klauzulami są objęte (np. natychmiastowej wykonalności - jest to tak samo do odrzucenia po odwołaniu się). Żaden sąd nie zasądzi odszkodowania za niewykonanie umowy roznoszenia ulotek w wysokości 5000 pln ponieważ byłaby to kara rażąco wysoka, a Kodeks Cywilny mówi, że sąd takie kary może obniżyć, np. do jednego grosza - wystarczy o to sąd w razie czego poprosić. NIE DAJCIE SIĘ ZASTRASZYĆ KRYMINALIŚCIE Wkrótce mam spotkanie z tą mendą społeczną w prokuraturze - napisze Wam ile narobił w porty.

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
vntg
 Opinia

Podpisałem umowę z firmą \"DO RADA\". Poszukuje osób, które zostały również oszukane przez właściciela tej firmy RADOSŁAWA MAZAKA. Osób, które chcą złożyć podpis pod pozwem zbiorowym oraz zgłoszą oszustwo. To MUSI BYĆ KONIEC jego przekrętów na ludziach, które UCZCIWIE zarabiają na chleb! Piszcie na mój e mail: byk7@op.pl

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Nikita
 Opinia

Aloj Jest wyjście, iść po poradę do prawnika. Zostaw email to napiszę coś może.

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
Bandito
 Opinia

Adres mamabasia@op.pl to adres pana Mazaka, więc nie polecam pisać na ten adres.

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna
aloj
 Opinia

Moja córka podpisała umowe o dzieło (roznoszenie ulotek reklamowych)z firmą Do-Rada Mazak Radosław- dopiero po podpisaniu umowy dowiedziała się że człowiek ten jest znany z tego ze oszukuje ludzi -chciałaby zrezygnować z tej pracy ale w umowie zawarte jest zdanie że w przypadku odstąpienia od umowy przez wykonawcę,Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej zleceniodawcy w wysokości 5000zł. Cz córka może odstąpić od umowy,w jakim terminie,czy musi uzasadnić powód odstąpienia i czy faktycznie musi wpłaćić karę pieniężną?

Pomocna?
TakNie

Ta opinia jest:

pozytywnaneutralnanegatywna

Zostaw opinię o Do-Rada Radosław Mazak - Bieruń

Administratorem danych jest GoWork.pl Serwis Pracy sp. z o.o. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia ... Czytaj więcej