OPEX S.A.

Opole

Ocena pracodawcy 3/6

na podstawie 64 ocen.

Wywiady OPEX S.A.

Tadeusz Kuśnierz Prezes Zarządu OPEX S.A.
„Jestem z wykształcenia i z wyboru inżynierem budowlanym. Z budownictwem jestem związany od czasów studiów i zamierzam w tym fachu dotrwać do emerytury. Przeszedłem wszystkie szczeble kariery zawodowej od inżyniera budowy, poprzez wszystkie działy techniczne, kierownika budowy oraz kierownika oddziału, aż do funkcji, którą piastuję obecnie. Nie jest mi też obca praca fizyczna. Na początku lat dziewięćdziesiątych pojechałem na kontrakt do Niemiec, jako cieśla. W Niemczech przepracowałem łącznie prawie 9 lat na praktycznie wszystkich technicznych stanowiskach. Doświadczenie, kontakty zawodowe i know-how nabyte na kontraktach wykorzystuję – wydaje mi się że z powodzeniem – kierując spółką OPEX S.A .”

Jakie świadczą Państwo usługi?

Spółka Opex jest firmą z branży budowlanej. Realizujemy obiekty kubaturowe (budownictwo przemysłowe, usługowe i mieszkaniowe) jako generalny wykonawcza na terenie Śląska i Małopolski. Za granicą - głównie w Niemczech, ale również w innych krajach UE - świadczymy usługi, jako podwykonawca w zakresie realizacji stanów surowych obiektów kubaturowych.

  

Pod obecną nazwą działają Państwo od 2011 roku, ale historia firmy sięga znacznie dalej.

Historia firmy sięga końca lat siedemdziesiątych. Naszą działalność gospodarczą rozpoczęliśmy 1 lipca 1979, jako Biuro Eksportu Wojewódzkiego Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej w Opolu. 7 grudnia 1982 roku powołano do życia Przedsiębiorstwo Eksportu Usług Technicznych w Opolu – Przedsiębiorstwo Wspólne, które w 1983 roku zostało przekształcone w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W kolejnych latach uzupełniono nazwę spółki, która brzmiała Przedsiębiorstwo Eksportu Usług Technicznych „OPEX” S.A. w Opolu. W dniu 1 lipca 1991 roku przedsiębiorstwo zostało przekształcone w spółkę akcyjną i przyjęło obowiązującą aktualnie formę prawną. Od 2011 roku występujemy pod nazwą „OPEX” S.A.

Czy jest duże zainteresowanie pracą w tym sektorze?

Jeszcze kilka lat temu nie mieliśmy problemów z naborem pracowników. Jednak z roku na rok obserwujemy w całej branży budowlanej coraz większe problemy z zatrudnieniem. Wynika to, moim zdaniem, z trzech podstawowych powodów: emigracja zarobkowa do innych krajów UE, spadające bezrobocie oraz brak szkół zawodowych kształcących wykwalifikowanych pracowników budowlanych.

Na jakie największe trudności napotykają się Państwo ze względu na prace w branży budowlanej?

Największym problemem jest pogłębiający się deficyt wykwalifikowanych pracowników skłonnych do pracy w trudnych warunkach.

  

Jakich pracowników najczęściej Państwo poszukują?

Ze względu na profil naszej działalności potrzebujemy cieśli budowlanych, murarzy oraz operatorów dźwigów budowlanych.

Czy osoby, które nie mają doświadczenia mogą liczyć na etat w Państwa firmie?

Tak. Przy braku szkół zawodowych zdecydowaliśmy się na zatrudnianie pracowników niewykwalifikowanych, którzy uczą się zawodu pod opieką naszych doświadczonych brygadzistów i majstrów. Często są to synowie naszych pracowników.

Jakie szkolenia oferują Państwo swoim pracownikom?

Pracownicy fizyczni uczą się zawodu od swoich kolegów i bezpośrednich przełożonych. Wysyłamy ich również - w miarę możliwości i potrzeb - na kursy operatorów, BHP, obsługi urządzeń budowlanych oraz montażu rusztowań.

Jeden z naszych użytkowników pyta na jaki rodzaj umowy może liczyć nowo zatrudniony pracownik.

Najczęściej zatrudniamy pracowników na podstawie umowy na czas określony. Z reguły są to 2 lata . Mamy również całkiem sporą grupę pracowników z umową na czas nieokreślony.

Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna?

Na naszej stronie www.opex.com.pl jest zakładka „praca” gdzie znajduje się kwestionariusz do wypełnienia. Po przesłaniu tego kwestionariusza następuje wstępna weryfikacja po której zapraszamy kandydata na rozmowę.

  

Jakie umiejętności kandydatów są weryfikowane podczas rozmowy?

Sprawdzamy głównie kwalifikacje, staż pracy, znajomość fachu, a w przypadku pracownika przewidzianego na kontrakty zagraniczne dodatkowo prosimy o szczegółowe informacje dotyczące historii zatrudnienia i rodzaju wykonywanych prac u poprzednich pracodawców.

Czy wymagają Państwo od pracowników znajomości języka niemieckiego?

Tak, jeśli jest to pracownik nadzoru - poczynając od brygadzisty.

Ile osób zatrudniają Państwo obecnie? Jak dużo z nich pracuje w Niemczech?

Obecnie w całej firmie zatrudnionych jest około 350 osób, z tego 260 w Niemczech.

Czy stosują Państwo oceny pracownicze?

Tak, oceniamy pracowników. Najczęściej po zakończeniu kontraktu stosując szkolne oceny od 1 do 6 z podaniem dodatkowych kwalifikacji nabytych w trakcie pracy.

  

Czy Państwa pracownicy mogą liczyć na dodatkowe benefity/premie?

Stosujemy system premii uznaniowej uzależnionej od wyników danego kontraktu. Zdarzają się również premie kwartalne i roczne.

Gdzie osoby zainteresowane pracą u Państwa mogą znaleźć informacje na temat rekrutacji?

Na naszej stronie internetowej www.opex.com.pl/praca lub dzwoniąc bezpośrednio do biura.

A co z atmosferą w pracy?

Wydaje się, że udało nam się stworzyć przyjazną atmosferę i wzajemne zaufanie. To owocuje tym, że mamy w miarę stałą załogę, która chętnie po zakończeniu kontraktu do nas wraca, pewna warunków płacy i pracy.

Co uznają Państwo za swój największy dotychczasowy sukces?

W miarę bezbolesne przejście kryzysu z lat 2008-2010, rozwinięcie działalności eksportowej na inne kraje Unii Europejskiej (Luksemburg, Szwecja, Austria) oraz znaczne zwiększenie obrotów w Polsce.

Czego możemy Państwu życzyć na przyszłość?

Planujemy rozszerzenie naszej działalności eksportowej o kontrakty w charakterze generalnego wykonawcy. To jest nasz cel na najbliższe lata.

Dziękujemy za rozmowę.