Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, znany i ceniony organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ogłasza nabór osób zainteresowanych objęciem stanowiska wychowawcy kolonijnego  POSZUKUJEMY OSÓB Z CAŁEJ POLSKI

Wychowawca kolonijny - lato 2019

Rzeszów

Obowiązki

Praca w sezonie letnim ( 22.06.2019 - 31.08.2019) podczas wakacji na koloniach i obozach. Opieka wychowawcza, nadzór nad bezpieczeństwem uczestników, realizacja programu pobytu, wykonywanie czynności określonych przez kierownika placówki wypoczynku, przywóz i odwóz dzieci. Pojedynczy turnus trwa: 10, 12 lub 14 (zależy jaki się trafi w terminie Państwa dyspozycyjności).
W trakcie kolonii psycholog i instruktor realizują program profilaktyczny, w którym czynnie obserwują wychowawcy.

Wymagania

-      Pełnoletność i co najmniej średnie wykształcenie,

-      zaświadczenie o ukończonym kursie wychowawcy lub inne zgodne z wymogami MEN,

-      zaświadczenie lekarskie,

-      zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (aktualne na dzień wykonywania zadania)

-      umiejętność pracy w zespole

-      bardzo dobry stan zdrowia

Oferujemy

Wynagrodzenie, zakwaterowanie i wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu. Pobyt w atrakcyjnych miejscowościach wypoczynkowych między innymi: Chłapowo, Jastrzębia Góra, Kołobrzeg, Grzybowo, Wisła.
Wynagrodzenie: 1000zł. (10 dni), 1400zł. (14 dni) netto ("na rękę").
Wszyscy wychowawcy otrzymują na zakończenie, bezpłatnie, certyfikat odbycia stażu przy realizacji programów profilaktycznych.


Aplikuj

 

Na CV oraz liście motywacyjnym prosimy zamieścić klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wychowawca kolonijny - lato 2019

Rzeszów

PTKraj