Firma CD S.A. powstała w 1989 r. i  jest jednym z wiodących  producentów i dystrybutorów naturalnych miodów pszczelich, kremów, nadzień, past. Sprzedaż produktów CD prowadzona jest do odbiorców na terenie całego kraju oraz na rynkach zagranicznych.

Technolog żywności
Bielsko-Biała

Opis Stanowiska:

 • Realizacja strategii firmy w zakresie wdrażania i prezentacji produktów firmy
 • Wykonywanie prezentacji technologicznych w branży cukierniczej i piekarniczej
 • Aktywna współpraca z Działem Jakości firmy w celu tworzenia nowych produktów takich jak: czekolady, kremy czekoladowe, masy tłuste, polewy
 • Projektowanie i wdrażanie procesów technologii produkcji tych produktów
 • Opracowywanie pełnej dokumentacji koniecznej do dopuszczenia produktu do obrotu
 • Udział w targach i spotkaniach branżowych
 • Praca na miejscu w siedzibie firmy w Bielsku-Białej oraz w terenie (większa część Polski)

Wymagania:

 • Wykształcenie i doświadczenie w zawodzie cukiernik
 • Umiejętności komunikacyjne w relacjach z klientem
 • Wrażliwość na czystość i estetykę
 • Pasja zawodowa, kreatywność, innowacyjność
 • Odpowiedzialność, samodzielność, dyscyplina, dobra organizacja pracy
 • Prawo jazdy kat. B, obsługa MS Office

Oferujemy:

 • Pracę na pełnym etacie w stabilnej firmie –  producenta produktów spożywczych
 • Atrakcyjne wynagrodzenie 
 • Odpowiedzialne i samodzielne stanowisko z możliwością rozwoju zawodowego
 • Wsparcie wdrożeniowo - szkoleniowe na początku i podczas współpracy
 • Niezbędne narzędzia do wykonywania pracy 

Aplikacje proszę wysyłać na adres za pośrednictwem przycisku: Aplikuj, w temacie prosimy wpisać "Technolog żywności".

 

Aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych przekazanych dokumentach w celach związanych z procesem rekrutacji, zarówno obecnym, jak i organizowanymi w przyszłości, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE."

Wymagane dokumenty
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych na potrzeby rekrutacji na stanowisko: technolog żywności.
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CD S.A., z siedzibą przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa oraz przy ul. Wapienickiej 42, 43-382 Bielsko-Biała, zawartych w CV oraz załączonych do niego dokumentach na stanowisko: technolog żywności”a
2. W przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez CD S.A., z siedzibą przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa oraz przy ul. Wapienickiej 42, 43-382 Bielsko-Biała, proszę o umieszczenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez CD S.A., z siedzibą przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa oraz przy ul. Wapienickiej 42, 43-382 Bielsko-Biała przez okres najbliższych 9 miesięcy.
Przykładowa klauzula: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykorzystania ich w kolejnych naborach prowadzonych przez CD S.A., z siedzibą przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa oraz przy ul. Wapienickiej 42, 43-382 Bielsko-Biała przez okres najbliższych 9 miesięcy.”


Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest CD S.A., z siedzibą przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa oraz przy ul. Wapienickiej 42, 43-382 Bielsko-Biała.
Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych osobowych Sylwią Kochman pod adresem:
• CD S.A., z siedzibą przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa oraz przy ul. Wapienickiej 42, 43-382 Bielsko-Biała, e-mail: iodcd@cdsa.com.pl
Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego. Podstawę prawną stanowi  Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO)
Inne dane osobowe, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit a RODO.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
Okres przechowywania danych
Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przetwarzane przez 9 miesięcy licząc od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych.
Prawa osób, których dane dotyczą
Mają Państwo prawo do:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Technolog żywności

Bielsko-Biała

CD S.A.