Starszy referent
Stare Babice
Komenda Powiatowa Policji dla Powiatu Warszawskiego-Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Warunki pracy

praca przy komputerze powyżej dobowej normy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie Rejestru Dowodów Rzeczowych.
 • Prowadzenie Składnicy Dowodów Rzeczowych w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach.
 • sprawdzanie dokumentacji wytworzonej przez jednostki podległe odnośnie przekazywania dowodów rzeczowych do CSDR
 • systematyczne rozliczanie dowodów rzeczowych
 • koordynowanie składnic dowodów rzeczowych znajdujących się w jednostakch podległych komendy
 • wprowadanie druków do systemu KSIP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W przypadku pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu 22/60 43 271

Starszy referent

Stare Babice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna