Starszy referent
Kędzierzyn-Koźle
Komenda Powiatowa Policji w Kędzierzynie-Koźlu

Komendant Powiatowy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent do spraw sprawdzeń informatycznych
w Wydziale Ruchu Drogowego

Warunki pracy

Praca biurowa wykonywana na drugim piętrze budynku. Budynek wyposażony w podjazd dla osób niepełnosprawnych, brak windy. Stanowisko wyposażone w niezbędne urządzenia do realizacji zadań tj. komputer, drukarka, telefon, itp. Oświetlenie naturalne i sztuczne. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Ustalanie podstawowych danych osobowych oraz danych pojazdu w oparciu o bazy danych.
 • Rejestrowanie w systemie kierowców popełniających wykroczenia i przestępstwa drogowe w oparciu o dane na karcie.
 • Dokonywanie w bazie sprawdzeń osób prewencyjnych i powodów procesowych.
 • Wprowadzanie danych statystycznych do systemu.
 • Sporządzanie statystyki przestępczości, dokonywanie analiz zdarzeń według zadanych parametrów.
 • Udzielanie informacji osobom zainteresowanym dot. sprawdzeń pojazdów figurujących jako utracone w bazie policyjnej i prowadzenie rejestru tych sprawdzeń.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub informatyczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Biegła obsługa komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do powyższych przepisów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-09
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji Zespół Kadr i Szkolenia
  ul. Wojska Polskiego 18
  47-220 Kędzierzyn-Koźle lub osobiście w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu pokój nr 232.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,2535 kwoty bazowej wynosi 2402,90 brutto + dodatek za wysługę lat. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (77) 47 24 609.

Starszy referent

Kędzierzyn-Koźle

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna