Starszy inspektor weterynaryjny
Skierniewice
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt /Koordynator programu choroby Aujeszky'ego
Dział ochrony i zdrowia zwierząt

Warunki pracy

budynek dwupiętrowy bez wind
narzędzia pracy - komputer, urządzenia biurowe
prowadzenie pojazdu służbowego
praca w terenie
stres związany z przeprowadzaniem kontroli oraz obsługa klientów zewnętrznych
zagrożenie korupcją

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie realizacji programu zwalczania choroby Aujeszky'ego na terenie powiatu
 • przyjmowanie zgłoszeń chorób zakaźnych
 • dochodzenie epizootyczne, szacowanie zwierząt, przygotowywanie decyzji administracyjnych z zakresu zwalczania chorób zakaźnych
 • urzędowa kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta
 • import-eksport-kontrola urzędowa-wystawianie świadectw
 • kontrola urzędowa nad zakładami leczniczymi, umieszczanie zwierząt na rynku (spędy)
 • kontrola lekarzy wyznaczonych przez PLW w Skierniewicach do wykonywania szczepień ochronnych i badań rozpoznawczych
 • pobieranie próbek do badań monitoringowych chorób zakaźnych
 • sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli urzędowych
 • wykonywanie sprawozdawczości ze spraw wynikających z zakresu obowiązków

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zawodzie lekarza weterynarii w zakresie realizacji zadań związanych ze zdrowiem zwierząt
 • znajomość przepisów prawa weterynaryjnego krajowego, unijnego i państw trzecich
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • samodzielność
 • dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  w Skierniewicach
  ul. Miedniewicka 25
  96-100 Skierniewice
  46-833-32-68

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25
96-100 Skierniewice
osoba kontaktowa:
Katarzyna Najder
tel. 46-833-32-68

Starszy inspektor weterynaryjny

Skierniewice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna