Starszy inspektor weterynaryjny
Sława
Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny do spraw zwalczania chorób zaraźliwych zwierząt
zespół ds zdrowia i ochrony zwierząt

Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu i poza urzędem
wyjazdy służbowe
szkolenia
praca w zespole
praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z monitorowaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej zwierząt
 • przyjmowanie zgłoszeń o podejrzeniu wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt
 • przeprowadzanie kontroli w handlu, wywozie i przewozie zgodnie z ustawą o kontroli weterynaryjnej w handlu
 • kontrolowanie podmiotów nadzorowanych
 • kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt
 • wykonywanie czynności z zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej, określonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.2016.1077 ze zmianami)
 • opracowywanie budżetów, harmonogramów, planów oraz sprawozdań dotyczących prac wykonywanych w dziale
 • nadzór i kontrola nad prawidłowością realizacji prac zleconych, pobierania próbek do badań i ich ekspedycja do laboratorium.
 • kontroli i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania ich wystąpieniu, wykrywania i likwidowania;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • umiejętność obsługi komputera
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii we Wschowie z/s w Sławie, ul. Ogrodowa 1, 67-410 Sława

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 683565105.

Starszy inspektor weterynaryjny

Sława

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna