Starszy inspektor
Strzelce Krajeńskie
Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy
w Zespole ds. Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca biurowa przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, obsługa komputera, bariery architektoniczne - brak windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań służby BHP w komórkach organizacyjnych jednostki
 • prowadzenie spraw związanych z postępowaniami powypadkowymi
 • ocena ryzyka zawodowego
 • prowadzenie szkoleń wstępnych i organizowanie szkoleń okresowych
 • prowadzenie sprawozdawczości z zakresu BHP

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego wprowadzeniu spraw bhp
 • uprawnienia inspektora BHP
 • wiedza z zakresu prawa dot. BHP
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- w ofercie należy podać dane kontaktowe - e-mail, telefon, adres,
- osoby zakwalifikowane do kolejnego etapu zostaną poinformowane do dnia 14.10.2019r.
- oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu - 95 7630870 lub 95 7630871

Starszy inspektor

Strzelce Krajeńskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna