Starszy inspektor
Legnica
Komenda Miejska Policji w Legnicy

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw uzbrojenia
KMP w Legnicy Wydział Wspomagający

Warunki pracy

praca przy komputerze, wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji i dokumentacji magazynowej broni, amunicji i sprzętu uzbrojenia,
 • przekazywanie do magazynów sprzętu uzbrojenia wycofanego z użytkowania,
 • przyjmowanie sprzętu uzbrojenia do depozytu nie stanowiącego własność Policji,
 • przygotowywanie sprzętu uzbrojenia do wybrakowania i sporządzanie dokumentacji,
 • składanie zapotrzebowań na konwoje broni i amunicji oraz organizowanie przewozów,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu z zakresu budowy i użytkowania broni palnej

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie techniczne - uzbrojenie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-18
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
kontakt - 76-8761462
wynagrodzenie wg mnożnika 1,4047 kwoty bazowej

Starszy inspektor

Legnica

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna