Starszy inspektor
Łódź
Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw prowadzenia ewidencji uprawnień funkcjonariuszy i pracowników Policji do baz danych
w Wydziale Informatyki Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, narzędzia i materiały pracy - komputer, praca na trzecim piętrze - brak windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji uprawnień funkcjonariuszy i pracowników komórek i jednostek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi do baz danych,
 • obsługa podręcznego magazynu materiałów eksploatacyjnych do sprzętu komputerowego użytkowanego w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi,
 • wprowadzanie i modyfikowanie dokumentów podlegających rejestracji w bazie KSIP,
 • prowadzenie sekretariatu wydziału,
 • wprowadzanie, modyfikowanie danych w bazie SWOP,
 • prowadzenie ewidencji urlopów oraz zwolnień lekarskich pracowników wydziału,
 • zaopatrywanie w materiały biurowe pracowników wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 miesiące doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • umiejętność obsługi komputera

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 28/30
  90 - 114 Łódź
  z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej, numer ogłoszenia: 44683"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2494,- zł. brutto + wysługa. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi lub pod numerem telefonu 042 665-16-25.

Starszy inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna